30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehuve-lleżî yeteveffâkum billeyli ve ya’lemu mâ cerahtum bi-nnehâri śümme yeb’aśukum fîhi liyukdâ ecelun musemmâ(en)(s) śümme ileyhi merci’ukum śümme yunebbi-ukum bimâ kuntum ta’melûn(e)

O, öyle bir Tanrıdır ki geceleyin adeta sizi öldürür, gündüzün ne çeşit işlerde bulunacağınızı bilir, sonra sizi gündüz diriltir de mukadder olan ölümünüze dek bu, böyle gider, ölümden sonra da dönüp varacağınız yer, onun tapısıdır, sonra ne yaptıysanız hepsini size haber verir.

(Ey insanlar!) Sizi geceleyin (bir nevi) vefat ettirip (ruhunuzu bedenden uzaklaştırıp uyutan) ve gündüzün ’güç yetirip uğraşmakta (yapıp kazanmakta) olduklarınızı’ (her an) bilip duran, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda (her sabah da) sizi diriltip (uyandıran) O’dur. Ardından ’en son dönüşünüz’ O’nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecek (ve hesabını soracaktır).

O'dur, sizi geceleyin öldürür gibi uyutan ve gündüzleyin ne yaptığınızı bilen. O, sizi kendisi tarafından tespit edilen ömrü tamamlamak için her gün uykudan uyandırıp, hayata geri döndürür. En sonunda, yine O'na döndürüleceksiniz ve o zaman hayatta iken, yaptığınız tüm şeyleri size gösterecektir.

Ruhlarınızı alarak geceleyin sizi ölü gibi uyutan, gündüzkü faaliyetlerinizi ve kazançlarınızı bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye, ölüm ânı gelinceye kadar, gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur.
Sonra hesap vermek üzere O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Daha sonra O bütün işlediğiniz amelleri birer birer ortaya koyarak sizi hesaba çekecektir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/55; 13/10; 28/73; 39/42; 78/10-11.

Sizi geceleri öldüren [5] ve gündüzleri ne işlediğinizi bilen sonra belirli sürenin tamamlanması için gündüzleri sizi yeniden dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'na olacak, sonra yaptıklarınızı size bildirecektir.

5.Uyku ölüme benzediği ve uyku anında insan iradesine hakim olamadığı için bu ifade kullanılmıştır. Ya da burada ölümle kastedilen ruhların alınmasıdı... Devamı..

Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.

O'dur ki, sizleri geceleyin uyutarak ölü gibi yapıyor, gündüz de yaptığınız işleri biliyor. Sonra takdir edilen ömür tamamlansın diye, sizi gündüz uyandırıyor. Nihayet dönüşünüz O'nadır. Sonra O, dünyada yapmış olduğunuz işleri, size haber verecektir. (Sizi hesaba çekecektir.)

O’dur sizi geceleyin vefat ettiren (bilincinizi alan) ve gündüzleyin yaptıklarınızı bilen, sonra sizi o gündüzde dirilten. Ta ki o malum eceliniz bitsin. Sonra dönüşünüz O’na olacaktır. Sonra yapmış olduklarınızı size haber verecektir.

Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Ardından O, yaptıklarınızı size haber verecektir.

Odur geceleyin uyutan, gündüzün de, ne yapsanız hep bilen, adanmış bir zaman bitene değin, gündüz dirilten de o, sonra sizin döneyiniz onadır, sonra bildirecek nettiğinizi

Geceleyin (uyutarak) sizi ölü (gibi) yapan, sonra (kendisi tarafından) tespit edilen ömrü tamamlamak üzere sizi (uyandırarak) her gün hayata geri döndüren ve gündüzün ne yaptığınızı bilen O'dur. En sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ve o zaman (dünyada) yaptığınız bütün her şeyi size gösterecektir. 

Bkz. 3/15, 39/42 ve dipnotu.Demek uyku anında insan canlılığını devam ettirirken ruhu kendisinden ayrılıyor. Yani uyku anında ölümle yaşamak arasında ... Devamı..

Gice size uyku viriyor ve gündüz ne yapdığınızı biliyor, ecel vurûdunda sizi diriltecekdir. Ândan sonra âna rücû’ ideceksiniz, sizden ne yapdığınızı soracakdır.

Geceleyin sizi ölü gibi uyutan, gündüzün yaptıklarınızı bilen, mukadder olan hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar kaldıran O'dur. Sonra dönüşünüz O'nadır, işlediklerinizi size bildirecektir.*

O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir (uyandırandır). Sonra dönüşünüz yalnız O’nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.

Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.

Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.

O'dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzleyin sizi dirilten... Sonra dönüşünüz O'nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.

Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm ânı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir.

O odur ki sizleri geceleyin kendinizden geçirir alır, bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilir tutar, sonra sizi onun içinde ba'seder ki mukadder olan bir ecel tamamlansın, sonra onadır yine nihayet dönümünüz, sonra size haber verecek neler işliyordunuz

Geceleyin sizi (bir nevi ölüm olan, uyku ile) öldüren ve gündüzünde ne kazandığınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar (uyandırarak) dirilten O’dur. Nihâyet dönüşünüz O’ (nun manevi huzuru) nadır. Ve size (dünya hayatında) yaptığınız bütün her şeyi haber verecektir.

O'dur geceleyin sizi öldüren¹, gündüz elde ettiğiniz şeyleri bilen. Sonra, bilinen ecelin gerçekleşmesi için diriltendir.² Sonunda O'nadır dönüşünüz. Sonra da her ne yaptıysanız onu size haber verecektir.

1- Ölü gibi uyutan. Uyku ile canlı hatla bağlantınızı kesen. 2 – Gündüz uyandıran.

Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün ne elde etdiğinizi bilen, sonra sizi o zaman (diriltircesine) uyandıran Odur. Tâki (böyle böyle) muayyen olan bir ecelin (bir ömrün) hükmü icra ve itmam edilmiş olsun. Yine dönüşünüz ancak Onadır. (Bundan) sonra ise O, size (dünyâda) ne yapardınız haber verecekdir.

Geceleyin sizi (bir nevi' ölüm olan uyku ile) öldüren ve gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belirli bir ecelin tamamlanması için onda (o gündüz vakti) sizi dirilten (uyandıran) da O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır; sonra (da O, dünyada)yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.

Sizi gece öldüren (uyutan) ve gündüz de ne kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş bir zamana kadar sizi yeryüzüne gönderen O dur. Dönüşünüz O’nadır ve size yaptıklarınızın hepsini haber verecektir.

Geceleyin sizi ölü gibi uyutan, gündüzün sizin kazandığınızı da bilen Odur. Sonra sabahleyin sizi kaldıran yine Odur. Yazılı olan süreniz sonuna erinceye kadar bu böyle olacaktır. Sonra döneceğiniz yer yine O olacaktır. Sonra da her ne işledinizse size bildirilecektir.

Geceleyin sizi uyutan, gündüzleyin ne kazandığınızı bilen; sonra muayyen olan ecel [¹] tükeninceye kadar sizi uykudan kaldıran odur. Dönüşünüz gene O/nadır, nihayet işlemiş olduklarınızı size haber verir.

[1] Müddet-i hayat miktarı veya kabirde bulunduğunuz miktar.

Geceleyin sizi ölü (gibi) yapan ve gündüzleyin de neler işlediğinizi bilen O’dur. Sonra belirlenen ömrü yaşamak üzere sizi (her gün) hayata döndüren O’dur. Sonunda dönüşünüz de O’nadır. Nihayet (bu dünyada) yapmış olduklarınızı size haber verir²¹.

21 Krş. Zümer, 39/42

Geceleyin sizi tümüyle alan (uyutan), gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar gündüz olduğunda sizi kaldırıp uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz O'nadır. Ardından yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.

Sizi geceleyin uykuya daldırarak bir anlamda öldürenve gündüz vakti yapıp ettiğiniz her şeyi bilen O’dur. Sonra da, belirlenmiş olan yaşam süresinin tamamlanması için, sizi her sabah uyandırarak yeniden diriltir.
Nihâyet bir gün, bu hayat sona erecek ve sonunda O’nun huzuruna varacaksınız, işte o zaman O, yaptığınız her şeyi size bir bir haber verecektir.

Sizi Geceleyin vefat ettiren de O’dur.
Gündüz iz bıraktığınız şeyleri de bilir.
Belli bir ecel yaşanması (geçmesi) için sonra sizi orada yeniden diriltir.
Sonra O’nadır dönüşünüz!
Sonra size işliyor olduğunuz şeyleri bildirir.

Geceleri sizi ölüler gibi uyutan, gündüzleri ne işler çevirdiğinizi bilen de odur. Süreniz dolana kadar, gündüzleri sizi tekrar tekrar hayata bağlayan da. Sonunda ona döneceksiniz. O da size yapıp ettiklerinizi bir bir sayıp dökecek.

Geceleyin sizi sanki ölmüşler gibi uyutan, belirlenmiş ecel vaktine kadar sizi dirilten, gündüzleri ne yaptığınızı bilen O’dur. Yeryüzündeki ömrünüz bitince dönüşünüz O’nadır. Hesap günü dünyada yaptığınız her şeyin haberi verilecektir.

Geceleyin sizi vefat ettiren [*] (uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş süre tamamlansın diye onda (gündüz) sizi dirilten (uyandıran) O (Allah)’tır. Sonra dönüşünüz yine yalnızca O’nadır. Sonunda yaptıklarınızı size bildirecektir.

Buradaki [yeteveffâ] fiili [el-leyl] kelimesiyle kullanıldığı için “öldürmek” değil, “ölüm gibi uyutmak” demektir.

Sizi geceleyin öldüren,¹ gündüz vakti de ne yaptığınızı² bilen, sonra eceliniz gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandıran Odur. Sonunda dönüşünüz Ona olacaktır. O da yaptıklarınızı size (âhirette) tek tek haber verecektir.

1 Bu ifâde mecâzen: “Sizi uykunuzda ölü gibi kendinizden geçiren.” demektir.2 Cerh: Lügatte bir şeye tesir edip zedelemek, ele geçirmek, kazanmak deme... Devamı..

O’dur sizi geceleyin ölü [gibi] yapan ⁵⁰ ve gündüzün ne yaptığınızı bilen. O, sizi [Kendisi tarafından] tesbit edilen ömrü tamamlamak üzere her gün ⁵¹ hayata geri döndürür. En sonunda O’na döndürüleceksiniz: ve o zaman [hayatta] yaptığınız bütün şeyleri size gösterecektir.

50 Teveffâ -lafzen, “o, [herhangi bir şeyi] tamamen aldı”- fiilinin tam bir açıklaması için bkz. sözkonusu terimin Kur’an’da ilk defa kullanıldığı 39:... Devamı..

O’dur geceleyin sizi vefat ettiren/sizdeki bilinci alan ve gündüzünde neler yapıp ettiğinizi bilen. Sonra belirlenen süreye kadar yaşamanız için sizi her sabah yeniden dirilten/bilincinizi size iade eden. Sonunda dönüşünüz O’nadır, ardından O da size yaptıklarınızı bir bir haber verecek. 24/64, 18/49, 39/42, 56/60, 58/6

Nitekim, geceleyin sizi ölü (gibi) yapan ve gündüzün neler işlediğinizi bilen O’dur. Sonra tayin edilen ömrü yaşamak üzere, sizi her gün hayata O geri döndürür:[¹⁰⁶²] En sonunda dönüşünüz O’nadır ve nihayet yaptığınız her bir şeyi size bildirecektir.

[1062] Krş: 78: 9-11, not 8.

Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan) gündüzün (sevap günah) ne kazanacağınızı bilen; sonra sizi o zaman (diriltircesine) uyandıran O'dur! - ki ecel gelinceye dek- bunlar peşpeşe sürer gider! Sonunda dönüşünüz ancak O'nadır. Kıyamet gününde O, yaptıklarınızı sizlere haber verecektir!

O’dur ki, geceleyin sizi vefat ettirir (uykunuzda şuurunuzu alır), gündüzün ne işlediğinizi bilir; sonra da sizi ecelin müsemmene (belirlenmiş süreye) varmanız için sizi vefat halinden çıkarır (algınızı geri verir). Dönüşünüz onadır, sonra size ne işlediğinizi haber verecektir.

Ve O, o Zât-i Kibriya'dır ki, sizleri geceleyin uykuya daldırır ve gündüzün ne kazandığınızı bilir. Sonra ondan gündüzün uyandırır. Tâ ki mukadder olan ecel nihâyete ersin. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonra size ne işler yapar olduğunuzu haber verecektir.

O'dur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar, bu bilincinizi alıp, gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de O'dur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz O'na olacak ve O size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir. [3, 55; 39, 42; 13, 10; 28, 73; 78, 10-11]

O'dur ki, geceleyin sizi öldürür (gibi uyutur), gündüzün ne işlediğinizi bilir; sonra belirlenmiş süre geçirilip tamamlansın diye gündüzün sizi diriltir. Sonra dönüşünüz O'nadır; sonra (O, dünyada) yaptıklarınızı size haber verecektir.

O Allâh'dır ki sizi giceleri (uykuya vardırub) ölü (gibi) ider. Gündüzlerde işlediğiniz şeyleri bilir. Sonra sizi mukadder ecelinize değin gündüzlerde uyandırır. Sonra (eceliniz geldikde) merci'iniz O'nadır. Sonra işlediğiniz şeylerin cezâsını size bildirir.

Geceleyin sizi vefat ettiren[1] ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi[2] tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size O bildirilecektir.

[*] Ecel-i Müsemma: Belirlenmiş ecel. Bkz.: En'am 6/2 ve dipnotu.

Geceleyin sizi öldüren O'dur. Belirli bir sürenin geçmesi için sizi yeniden dirilttiği gündüzleri de ne yaptığınızı bilir. Sonra dönüşünüz O'na olacak ve O size ne yapmış olduğunuzu haber verecektir.

Gece sizi öldüren, gündüz ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz doluncaya kadar sizi dirilten Odur. Sonra da dönüşünüz Onadır; O size yaptıklarınızı haber verir.

O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye, gün içinde sizi diriltir. Nihayet O'nadır dönüşünüz. Sonra, yapıp ettiklerinizi size haber verecektir.

daħı ol oldur kim alur canuñuzı sizüñ gice bilür anı kim ķazandañuz gündüz. andan gįrü dirürür sizi anuñ içinde tā tāmam olına bir müddet adanılmış andan anuñ dapadur dönecek yirüñüz andan ħaber vire size anuñ kim olduñuz-ıdı işlersiz.

Daḫı ol Tañrı Ta‘ālā sizi öldürür giçe‐y‐ile, daḫı bilür ne kim işleseñüz gündüzin. Andan dirildür sizi gündüzde, ḥattā ‘ömr müddeti tamām olınca.Andan Tañrı ḥażretinedür dönmeñüz. Andan ṣoñra ḫaber virür sizesiz işledügüñüz işleri.

Sizi gecələr yuxuya daldıran (bu minvalla sizi bir növ ölüm halına salıb hiss-həyacandan məhrum edən), gündüz isə nə etdiyinizi (nə qazandığınızı) bilən Odur. Sonra O sizi gündüz (yuxudan) oyandırır ki, müəyyən olunmuş vaxt (əcəl) gəlib yetişsin. Sonra onun hüzuruna qayıdacaqsınız və sonra da O sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər verəcəkdir.

He it is Who gathereth you at night and knoweth that which ye commit by day. Then He raiseth you again to life therein, that the term appointed (for you) may be accomplished. And afterward unto Him is your return. Then He will proclaim unto you what ye used to do.

It is He who doth take your souls by night, and hath knowledge of all that ye have done by day: by day doth He raise you up again; that a term appointed be fulfilled; In the end unto Him will be your return;(881) then will He show you the truth of all that ye did.

881 As the rest of His Creation is subject to His Law and Plan, so is man's life in every particular and at every moment, awake or asleep. The mystery... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.