28 Şubat 2021 - 16 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve keżâlike nufassilu-l-âyâti ve litestebîne sebîlu-lmucrimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Mücrimlerin) Suçlu-günahkârla-rın yolu (ve hainlerin şeytanlık huyu) apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Suçluların yolu yoradamı iyice meydana çıksın diye delilleri bu çeşit açıklamadayız.

Abdullah Parlıyan Meali

Böylece mesajlarımızı açık şekilde anlatıyoruz ki, günaha batmış olanların yolu iyice ayırdedilebilsin.

Ahmet Tekin Meali

İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların tuttuğu yol iyice açığa çıksın diye, biz âyetleri, delilleri işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Ahmet Varol Meali

Suçluların yollarının da tam olarak belli olması için ayetleri böyle tafsilatlı olarak açıklıyoruz.

Ali Bulaç Meali

Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Günahkârların yolu seçilip durumları sana belli olsun diye âyetlerimizi böylece açıklarız.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte Biz, böylece ayetleri açıklıyoruz ki (müminlerin ve) mücrimlerin yolları birbirinden ayırt edilsin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.

Besim Atalay Meali

«Suçluların yolları açığa çıksın» diye belgeleri böylece açıklıyoruz

Cemal Külünkoğlu Meali

Günahı hayat tarzı haline getirenlerin yolu (mü'minlerin yolundan kesin çizgilerle) belli olsun diye ayetlerimizi, işte böyle ayrıntılı biçimde ortaya koyuyoruz.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Suçluların yolu belli olsun diye, böylece ayetleri uzun uzun açıklarız.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

Diyanet Vakfı Meali

Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.

Edip Yüksel Meali

Suçluların yolunun besbelli olması için ayetleri böyle açıklarız

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

daha böyle âyetlerimizi tafsıl edeceğiz, hem mücrimlerin yolu seçilsin diye

Erhan Aktaş Meali

Mücrimlerin¹ yolu besbelli olsun diye âyetleri ayrıntılı biçimde açıklıyoruz.*

Hasan Basri Çantay Meali

Günâh işleyenlerin yolu seçilib sana belli olsun diye böylece âyetleri açıklıyoruz.

Hayrat Neşriyat Meali

(Hak ortaya çıksın) ve günahkârların yolu belli olsun diye, işte âyetleri böyle açıklıyoruz.

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece ayetlerimizi açık ve anlaşılır durumda anlatıyoruz ki, suçluların yolu net bir şekilde ortaya çıksın.

İsmail Hakkı İzmirli

Mü/minlerin günahkârların yolu belli olsun [³] diye böylece âyetleri tafsil ediyoruz.*

Kadri Çelik Meali

Suçluların yolu belli olsun diye, böylece ayetleri uzun uzun açıklarız.

Mahmut Kısa Meali

İşte biz, bir çok hikmetlerinin yanı sıra, bir de suçluların gittiği yol müminlerin yolundan kesin çizgilerle ayrılıp iyice belirginleşsin ve hiç kimsenin öne sürebileceği bir mâzereti kalmasın diye, ayetlerimizi böyle açıkça ortaya koyuyoruz:

Mehmet Türk Meali

İşte Biz âyetlerimizi günâhkârların yolu açıkça belli olsun diye, böyle ayrıntılı bir biçimde açıklıyoruz.

Muhammed Esed Meali

Böylece mesajlarımızı açık şekilde anlatıyoruz ki günaha batmış olanların yolu [dürüst ve erdemlilerinkinden] ayırd edilebilsin.

Mustafa Çavdar Meali

Böylece ayetlerimizi açık ve anlaşılır kılıyoruz ki günaha batmış olanların yolunun yanlışlığı açıkça belli olsun. 6/114, 20/133-134

Mustafa İslamoğlu Meali

Böylece Biz mesajlarımızı[1056] ayrıntılı aktarıyoruz ki, günahı hayat tarzı hâline getirenlerin yolu açık seçik ayırt edilebilsin.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve böylece âyetleri mufassalan beyan ediyoruz ve günah işleyenlerin yolu apaçık seçilsin diye.

Suat Yıldırım Meali

Suçlu kâfirlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece âyetleri tam tamına açıklıyoruz.

Süleyman Ateş Meali

Böylece ayetleri (döne, döne) açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte ayetlerimizi böyle açık seçik anlatırız ki suçluların yolu iyice belli olsun.

Şaban Piriş Meali

Günahkarların yolu iyice belli olsun diye ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

Ümit Şimşek Meali

İşte bu şekilde âyetlerimizi iyice açıklıyoruz, tâ ki mücrimlerin yolu açık seçik belli olsun.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın/günaha sapmışların yolunu açık-seçik göresin!

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ancılayın ayırtlaruz āyetleri daħı tā eşkere ola yazuķ işleyiciler yolı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz ayələrimizi belə müfəssəl izah edirik ki, günahkarların yolu açıq-aydın bilinsin.

M. Pickthall (English)

Thus do We expound the revelations that the way of the unrighteous may be manifest.

Yusuf Ali (English)

Thus do We explain the signs in detail: that the way of the sinners may be shown up.(875)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.