19 Nisan 2021 - 7 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne keżżebû bi-âyâtinâ yemessuhumu-l’ażâbu bimâ kânû yefsukûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; fıska sapmalarından (ve kötülük yapmalarından) dolayı (elbette) onlara azap dokunacaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Âyetlerimizi inkar edenlerse kötülükte bulunduklarından dolayı azaba uğratılacaklardır.

Abdullah Parlıyan Meali

Mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, doğru yoldan sapıp, ilahi sınırları aşmaları karşılığında azaba çarptırılacaklardır.

Ahmet Tekin Meali

Peygamberlerin getirdiği âyetlerimizi, delillerimizi yalanlayanlar ise, doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmaya, fâsıklığa, isyana, bozgunculuğa devam etmeleri sebebiyle, dünyada da âhirette de azâbımıza dûçar olacaklardır.

Ahmet Varol Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara da fasıklık etmelerinden dolayı azap dokunacaktır.

Ali Bulaç Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara, fıska sapmalarından dolayı azab dokunacaktır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Âyetlerimizi yalanlıyanlara gelince; onlara, yapmış oldukları fısk (imansızlık) sebebiyle azab değecektir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, İlahî yasalardan dışarı çıktıkları için azap onlara dokunacaktır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı azaba çarptırılacaklardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Buyrumdan dışarı çıkmış olduklarından, âyetlerimizi yalanlamış olanlara azap dokunacaktır

Cemal Külünkoğlu Meali

Ayetlerimizi anlamaktan geri duranlara (ve onlara ilgi göstermeyenlere) gelince; onlar günah işlemeyi adet edindiklerinden dolayı azaba çarptırılacaklardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azab dokunacaktır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır.

Diyanet Vakfı Meali

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir.

Edip Yüksel Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıktıklarından ötürü onlara azap dokunacak.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Âyetlerimize yalan diyenlerdir ki fiskı âdet edindikleri için kendilerine azâb dokunacaktır

Erhan Aktaş Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara da yaptıkları fasıklık¹ yüzünden azabımız dokunacaktır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Âyetlerimizi yalan sayanlar (a gelince:) Onlara da, sapmış oldukları fısk yüzünden, azâb dokunacakdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, isyân etmekte olduklarından dolayı onlara azab dokunacaktır!

İlyas Yorulmaz Meali

Ama ayetlerimizi yalanlayanlara, yoldan çıkmaları sebebiyle azap vardır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Âyetlerimizi yalana çıkaranlara da fısklarından dolayı azap dokunacak.

Kadri Çelik Meali

Ayetlerimizi inkâr edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azap dokunacaktır.

Mahmut Kısa Meali

Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, Allah’ın emrine başkaldırıp yoldan çıktıkları için, onlar da can yakıcı bir azâba uğrayacaklar.
O hâlde, ey Peygamber!

Mehmet Türk Meali

Âyetlerimizi yalanlayanlara ise yoldan çıkmaları sebebiyle azap dokunacaktır.

Muhammed Esed Meali

mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, onlar işledikleri bütün günahkarca fiillerden dolayı azaba çarptırılacaklardır.

Mustafa Çavdar Meali

Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlara gelince, Allah’ın yolundan çıkmalarından dolayı onlara azap dokunacaktır. 7/182, 10/94, 27/84, 39/32, 32/18-19-20

Mustafa İslamoğlu Meali

Mesajlarımızı yalanlayan kimselere gelince: onlar yoldan çıkmaları sebebiyle azaba mahkûm olacaklar.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler, onlara yapmış oldukları fısk sebebiyle azap isabet edecektir.

Suat Yıldırım Meali

Âyetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır. *

Süleyman Ateş Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara da yaptıkları fenalık yüzünden azab dokunacaktır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar, yoldan çıkmalarına karşılık azaba uğrayacaklardır.

Şaban Piriş Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, kötü amelleri yüzünden onlara azap dokunacaktır.

Ümit Şimşek Meali

Âyetlerimizi yalanlamış olanlara ise, yoldan çıkmaktaki ısrarları yüzünden azap dokunacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fenalığa bulaşmaları yüzünden kendilerine azap dokunacaktır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlar kim yalan duttılar āyetlerümüzi yoķaña anlara 'aźāb andan ötürü kim oldılar fısķ eylerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ayələrimizi təkzib edənlərə isə qazandıqları günahlara görə əzab üz verəcəkdir!

M. Pickthall (English)

But as for those who deny Our revelations, torment will afflict them for that they used to disobey.

Yusuf Ali (English)

But those who reject our signs,- them shall punishment touch, for that they ceased not from transgressing.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.