12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul eraeytekum in etâkum ‘ażâbu(A)llâhi baġteten ev cehraten hel yuhleku illâ-lkavmu-zzâlimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

De ki: "Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı ansızın (birdenbire) ya da açıktan (göre göre) gelip çatarsa, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma (helake) uğrayacaktır?"

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Allah'ın azabı ansızın, yahut açıkça gelip çatsa size, zulmeden kavimden başkası helak edilir mi dersiniz?

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: Allah'ın azabı aniden veya açıkca size gelecek olsa, durumunuz ne olur söyler misiniz? O zaman yok edilenler, varlık sebebine aykırı davrananlardan başkası mı olur?

Ahmet Tekin Meali

Onlara:
“Size dünyada Allah'ın azâbı, ansızın veya açıkça gelirse, nasıl davranacağınızı söyler misiniz bana? Baskıcı, zâlim ve işkenceci, temel hak ve hürriyetleri engelleyen, küfürde ısrar eden toplumlardan başkaları helâk edilir mi hiç?" de.
*

Ahmet Varol Meali

De ki: "Ne dersiniz, size Allah'ın azabı aniden yahut açıktan gelirse zalimler topluluğundan başkası helak edilir mi?"

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıkdan geliverse, zulmeden kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?'

Ali Fikri Yavuz Meali

De ki: “- Bana haber verin bakayım! Eğer Allah'ın azâbı ansızın, yahut göz göre başınıza gelse, zâlimler güruhundan başkası mı helâk olur?”

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Görmüyor musun? Eğer Allah’ın azabı birden veya açıkça gelse, zalim olan kavimden başka kim helak olur?”

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zâlim toplumdan başkası mı helâk olur?”

Besim Atalay Meali (1962)

De ki: «Haber veriniz, ya ansızın, ya açık Allahın azabı gelecek olsa, zalim olan uluslardan başkası mı yok edilecek?»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Yine o zalimlere) de ki: “Size Allah'ın azabı ansızın (birdenbire) ya da göz göre göre (önceden belli olacak şekilde) gelip çatsa, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak (bunu hiç düşünüyor musunuz)?"

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalimlerden başkası mı yok olur? Bana bildirin."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “Ne dersiniz, Allah’ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helâk edilecek?”

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Söyler misiniz; size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helâk olur?

Edip Yüksel Meali

De: "ALLAH'ın azabı size ansızın veya duyurudan sonra gelse... Zalim toplumdan başkası mı yok edilir?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: "Söyler misiniz bana! Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur?"

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki: Gördün mü kendinizi: Şayed Allahın azâbı ansızın yahûd açıktan başınıza geliverirse zalimler gürûhundan başkası mı helâk olacak?

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Söyleyin bana! Eğer size Allah'ın azabı ansızın veya göz göre göre gelse, zalimlerden başkası mı yok edilir?”¹*

Hasan Basri Çantay Meali

De ki: «Bana haber verin: Eğer Allahın azabı ansızın (habersizce), yahud açıkdan açığa gelib size çatarsa zaalimler güruhundan başkası helake uğratılmış olur mu»?

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Söyleyin bakalım! Eğer size Allah'ın azâbı ansızın veya açıkça gelirse, zâlimler topluluğundan başkası mı helâk edilir?”

İlyas Yorulmaz Meali

Deki “Kendi kendinize bir düşünün! Allahın azabı ansızın veya açıkça gelse, yalnızca zulmeden topluluklar mı yok edilir?”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlara de ki «ne dersiniz? Size ansızın veya aşikâr olarak [⁴] Allah/ın azabı gelse zalim cemaattan başkası helâk olur mu [⁵]?*

Kadri Çelik Meali

De ki: “ Düşündünüz mü kendinizi hiç? Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gediğinde, zalimlerden başkası mı helak edilir (söyler misiniz)?”

Mahmut Kısa Meali

Yine o zâlimlere de ki: “Söyleyin bakalım; Allah’ın azâbı hiç beklemediğiniz bir sırada ansızın veya açıktan açığa gelip başınıza çökecek olsa, zâlim toplumdan başkası mı helâk edilecek? İşte bu korkunç felâketten, ancak Allah’ın kitabına yönelerek kurtulabilirsiniz; Peygamberlerden, yetkileri dışında kudret gösterileri bekleyerek değil!

Mehmet Türk Meali

(Bir de) onlara: “Söyleyin bakalım, size Allah’ın azabı ansızın veya açıkça gelse, hiç zalimler toplumundan başkası helâk edilir mi?” de.

Muhammed Esed Meali

De ki: “Allah'ın azabı âniden veya [yavaşça] hissedilir şekilde başınıza gelse durumunuz ne olur, söyler misiniz? 36 [O zaman hiç] zalim halktan başkası yok edilir mi? 37

Mustafa Çavdar Meali

De ki: “Hiç düşündünüz mü? Allah’ın azabı, size ansızın veya açıktan açığa gelip çatsa, hiç yanlışta ısrar eden zalim bir halktan başkası mı helak edilir?” 6/6-131, 10/13, 47/10, 14/14, 26/227

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Tutun ki Allah’ın azabı aniden ya da göstere göstere geldi; (o zaman) hiç zalim halktan başkası helâk edilir mi dersiniz?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Gördün mü kendinizi! Eğer Allah Teâlâ'nın azabı sizlere ansızın veya apaçık gelirse zalimler olan kavimden başkası mı helâk edilmiş olur?»

Suat Yıldırım Meali

De ki! “Söylesenize bana: Eğer Allah'ın azabı, ansızın yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helâk olacak? ” [6, 82]

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Düşündünüz mü kendinizi hiç? Size Allah'ın azabı ansızın, ya da açıkça gelse, zalim toplumdan başkası mı helak edilir?"

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki “Kendinize baktınız mı? Allah'ın azabı, hiç beklenmeyen bir anda ya da önceden belli olacak bir şekilde size gelse, yanlış yapan o topluluklardan başkası mı etkisizleştirilir?”

Şaban Piriş Meali

De ki:-Bana haber verin, Allah'ın azabı size ansızın, veya açıktan açığa gelip çatsa, zalim toplumdan başkası mı helak edilir?

Ümit Şimşek Meali

De ki: Söyleyin bana, eğer Allah'ın azabı size âniden veya göz göre göre gelecek olsa, zalimler güruhundan başkası mı helâk edilmiş olur?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şunu da söyle: "Düşünün bakalım; Allah'ın azabı size ansızın, açıktan geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helâk edilecek?"

Eski Anadolu Türkçesi

eyit “ħaber vįrüñ baña eger gelūr-ise size Tañrı 'aźābı añsuz da yā eşkere helāk olına mı illā žālim ķavumlar?”

Bunyadov-Memmedeliyev

De: “Bir deyin görüm, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aşkar gəlsə, zalım tayfadan başqası həlak edilərmi?”

M. Pickthall (English)

Say: Can ye see yourselves, if the punishment of Allah come upon you unawares or openly? Would any perish save wrongdoing folk?

Yusuf Ali (English)

Say: "Think ye, if the punishment of Allah comes to you, whether suddenly or openly,(865) will any be destroyed except those who do wrong?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.