19 Nisan 2021 - 7 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekuti’a dâbiru-lkavmi-lleżîne zalemû(c) velhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Böylece o zulmeden kavmin (hepten) kökü kesilip kurutularak (helake uğratılmışlardı. Bu nedenle her şeyin sahibi ve nasip edicisi olan ve zalimlerden intikam alan Allah’a şükürler olsun ki;) Hamd (övülmek ve şükredilmek hakkı) âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Böylece de zulmeden kavmin kökü kesildi ve hamd, alemlerin Rabbi Allah'a.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve sonunda, varlık sebebine aykırı davranan o toplumların ardı arkası kesildi. Bütün eksiksiz övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ahmet Tekin Meali

Böylece baskıyı, zulmü, işkenceyi, isyanı, inkârı, haksızlığı, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engellemeyi alışkanlık haline getiren zâlim bir kavmin kökü kazındı, Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'a hamdolsun.

Ahmet Varol Meali

Böylece zulmeden topluluğun arkası kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Ali Bulaç Meali

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Böylece, O zulmeden kavmin kökü kesilmişti. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Böylece o zulmeden toplumun arkası (kökü) kesildi. Sonuç olarak bütün senalar, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Bayraktar Bayraklı Meali

Böylece, zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü, âlemlerin Rabbi Allah'a aittir.

Besim Atalay Meali (1962)

Zulmeden ulusun ardı kesildi, öğüş âlemlerin sahibi olan Allahadır

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve (sonunda), zulmeden (inkârda ve isyanda ısrar eden) o toplumların kökü kazındı. Bütün övgüler yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Zulmeden milletin kökü böylece kesildi. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Diyanet Vakfı Meali

Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.  *

Edip Yüksel Meali

Zulmeden topluluğun ardı böyle kesilir. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'a yaraşır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Artık o zulmedib duran kavmin kökü kesilmişti, hamdolsun Allaha o rabbülâlemîyne

Erhan Aktaş Meali

Böylece zulmeden halkın kökü kurudu. Âlemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdolsun.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte bu suretle, zulm edenler güruhunun ardı arkası kesilmişdi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahındır.

Hayrat Neşriyat Meali

Böylece, zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd ise, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur!

İlyas Yorulmaz Meali

Zulmeden toplulukların mutlaka sonu getirilmiştir. Bundan dolayı âlemlerin Rabbi olan Allah, övülmeye değer olan yalnızca O dur..

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Zalim olan kavmin ardı arkası kesilmiştir [¹]. Bunun için âlemin Rabbi olan Allah/a hamdolsun.*

Kadri Çelik Meali

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Mahmut Kısa Meali

Böylece, zulüm ve haksızlık eden toplumların kökü kazındı ve tarih sahnesinden silinip gittiler. Öyleyse, zâlimlere hak ettikleri cezayı veren ve iman eden kullarını kurtarıp yücelten âlemlerin Rabb’i Allah’a hamd olsun!

Mehmet Türk Meali

Böylece, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ki bu zalimlerin kökü, kesildi.

Muhammed Esed Meali

ve [sonunda], zulüm işlemeye şartlanmış olan o toplumların son kalıntıları da yok olup gitti. 35 Bütün övgüler yalnız Allah'a mahsustur, bütün âlemlerin Rabbine.

Mustafa Çavdar Meali

Âlemlerin rabbine/sahibine hamd/övgüler olsun ki, nankörlükte direnen toplumun kökü böylece kazınmıştı. 23/44, 71/26-27-28

Mustafa İslamoğlu Meali

En sonunda[1045] zulümde ısrar eden toplum(ların) kökü kesilip atıldı.[1046] Neticede tüm övgüler, yalnızca âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık o zulmeden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamd-olsun âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya.

Suat Yıldırım Meali

Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.

Süleyman Ateş Meali

Böylece haksızlık eden milletin ardı kesildi. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!

Süleymaniye Vakfı Meali

Yanlış yapan o toplulukların kökü böyle kurutulur. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, bütün varlıkların Sahibidir.

Şaban Piriş Meali

Ve âlemlerin Rabbine hamdolsun ki, zalim toplumun arkası da kesilmişti.

Ümit Şimşek Meali

Zulmeden kavmin arkası böylece kesilmiş oldu. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.(6)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Böylece, zulme saplanan topluluğun kökü kesilmişti; hamd olsun âlemlerin Rabbi Allah'a!

Eski Anadolu Türkçesi

pes kesildi śoñı ķavmuñ anlar kim žulm eylediler. daħı öġmeklik Tañrı’nuñdur 'ālemler çalabı’sı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Artıq o zalım tayfanın kökü kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!

M. Pickthall (English)

So of the people who did wrong the last remnant was cut off. Praise be to Allah, Lord of the Worlds!

Yusuf Ali (English)

Of the wrong-doers the last remnant was cut off. Praise be to Allah, the Cherisher of the worlds.(863)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.