3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Bel iyyâhu ted’ûne feyekşifu mâ ted’ûne ileyhi in şâe vetensevne mâ tuşrikûn(e)

Hayır; ancak onu çağırırsınız, o da dilerse duanızı kabul eder de uğradığınız belayı açıp giderir ve şirk koştuklarınızı unutur, gidersiniz.

 Hayır, (her dara düştüğünüzde) yalnızca O’nu (Allah’ı) çağırırsınız, dilerse (yalvarışınızı kabul edip) kendisini çağırdığınız şeyi (uğradığınız musibeti) açar (giderir) ve siz de şirk koşmakta olduklarınızı unutup bırakırsınız. (Allah’ın dışında herkesin ve her şeyin aciz ve çaresiz olduğunu anlarsınız.)

Hayır! Yalnızca O'na yalvarırsınız. O zaman O dilerse, kalkmasını istediğiniz belayı giderir de, o zaman Allah'tan başka ilahlık yakıştırdığınız herşeyi unutmuş olursunuz.

Bilâkis Allah'a yalvarırsınız. O da kendinizi içine sürüklediğiniz sıkıntıyı, sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygunsa ortadan kaldırır. Siz de ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ona ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/67.

Aksine yalnız O'na yalvarırsınız. O da dilerse, giderilmesi için yalvardığınız sıkıntıyı giderir. Siz de ortak koştuklarınızı unutursunuz.

Hayır, yalnızca O'nu çağırırsınız, dilerse kendisini çağırdığınız şeyi açar (giderir) ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz.

Doğrusu, ancak, Allah'a dua edersiniz de, dilerse O, bertaraf edilmesine yalvardığınızı (belâyı) kaldırır. O vakit, ortak koştuğunuz putları unutursunuz.

Evet, yalnızca O’na dua edersiniz. O zaman O dilerse, kalkmasını istediğiniz o belayı giderir. Ve siz, eş koştuklarınız şeyleri unutursunuz.”

Hayır, yalnız O'na yalvarırsınız da, O dilerse, yakındığınız belâyı uzaklaştırır. Siz, ortak koştuklarınızı unutuverirsiniz.

Yok, yok, onu çağırırsınız, o, isterse yalvarılan şeyi sizden kaldırır, Allaha koşulan eşi unutursunuz

Hayır! Ortak koştuğunuz her şeyi unutur da sadece O'na yalvarırsınız. O da dilerse, kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır.

Evet o vakit yalnız Allâh’a ilticâ ideceksiniz. Eğer ister ise sizi ’azâbdan kurtarır siz de iştirâk itdiğiniz şeyleri unutursınız.

Hayır; sadece O'na yalvarırsınız; dilerse yalvardığınız şeyi giderir, siz de O'na koştuğunuz ortakları unutursunuz.*

Hayır! (Bu durumda) yalnız O’na dua edersiniz, O da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah’a ortak koştuklarınızı unutursunuz.”

Aksine, yalnız Allah’a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belâyı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır; ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Doğrusu, yalnız O'na yalvarırsınız. Dilerse yalvardığınız konudaki probleminizi giderir, siz de ortak koştuklarınızı unutursunuz.

Hayır, yalnız o Allah'a yalvarırsınız. O da dilerse kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Doğrusu yalnız ona dua edersiniz de dilerse o feryada geldiğiniz belâyı üzerinizden kaldırır ve o lâhza siz o şirk koşduklarınızın hepsini unutursunuz

Bilakis (Allah’a) ortak koştuklarınızı unutursunuz da yalnızca Allah’a yalvarırsınız. O da dilerse, giderilmesi için yalvardığınız sıkıntıyı giderir.

Hayır! Yalnız O'na yalvarırsınız, O da dilerse yalvarmanıza konu olan sıkıntıyı kaldırır ve siz de ortak koştuklarınızı anmazsınız.

Hayır, (putlarınızı değil) ancak Onu (Allâhı) çağırır (Ona düâ ve iltica eder) siniz. O da kendisine çağırdığınız her hangi bir şey'i (belâyı), dilerse, açar (önler, giderir) ve (o vakit) siz (Allaha) eş tutmakda olduğunuz şeyleri (putları hatırınıza bile getirmeyerek) unutursunuz.

Bil'akis (dara düştüğünüz her zaman olduğu gibi) yalnız O'na (Allah'a)yalvarırsınız; artık (O da) dilerse (kaldırılması üzere) kendisi için yalvarmakta olduğunuz(belây)ı kaldırır ve (Allah'a) ortak koşmakta olduğunuz şeyleri (o vakit) unutursunuz.

Elbetteki Allah’ı çağırırsınız, O’da dilerse üzerinizden dua ettiğiniz (azabı) şeyi kaldırır ve sizde daha önce O’na ortak koştuklarınızı unutursunuz.

besbelli ki Ona yalvaracaksınız. O da dilerse sizi kurtulmak istediğiniz sıkıntıdan kurtaracak, siz de Ona eş koştuklarınızı artık unutacaksınız.

Hayır; yalnız Allah/a niyaz edersiniz. O da dilerse niyaz ettiğiniz şeyi defeder. Siz ise o vakit şerik koştuklarınız putları unutursunuz da onlara niyaz etmezsiniz.

“Bilakis, sadece O’na yalvarırsınız. O da dilerse, (kaldırılmasını) yalvardığınız belâyı/sıkıntıyı kaldırır ve o zaman da ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.”

Hayır, sadece O'na yalvarırsınız; O da dilerse, (hakkında) Allah'a yalvardığınız (sıkıntılı) şeyi giderir ve (o zaman artık) koştuğunuz ortakları unutursunuz.

Bilakis, kendilerini ilâhlık makâmına yücelterek Allah’a ortak koştuğunuz her şeyi unutur da, yalnızca O’na yalvarırsınız; O da dilerse, kaldırılması için Kendisine yalvardığınız belâyı kaldırır! Bu da gösteriyor ki, bir tek Allah’a kulluk etme ve yalnızca O’nun hükümlerine boyun eğme inancı, doğuştan taşıdığınız, önünüzde var olan bir eğilimdir. İşte bu hakîkati tüm insanlığa duyurmak için:

Şüphesiz ki sadece O’na yalvarırsınız.
Dilerse, yalvardığınız şeyi ortadan kaldırır.
Şirk / ortak koştuğunuz şeyleri de unutursunuz.

Olmaz tabi ki. İster istemez ona yalvarırsınız, hem bakarsın Allah ufkunuzu açabilir, aracı putları da unutabilirsiniz.

O zaman inkârınızı unutur, kurtarması için Allah’a yalvarırsınız. O gün Allah’tan başka taptığınız ilahları, kurtarıcı bildiklerinizi unutursunuz. Sizin yalvarmanıza karşılık; Rabbiniz başınıza gelen belayı belki kaldırır, belki kaldırmaz. Allah’ın işine karışabilir misiniz? Hem hak etmediğiniz bir kurtuluşu Allah’tan niçin istediğinizi düşündünüz mü? Çıkarınıza gelince inkâr, çıkarınıza gelince kurtar bizi Ya Rabbi öyle mi? Siz ne dönek insanlarsınız?

Aksine yalnız O’na (Allah’a) yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız (belayı) dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Hayır aksine sadece Ona yalvarırsınız. O da dilerse, kaldırılmasını istediğiniz belâyı giderir. Siz de o zaman Ona ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Hayır, aksine yalvarışınız yalnız O’nadır, bu durumda O, eğer dilerse sizi Kendisine yalvarmaya yönelten o [bela]yı giderir; ve [o zaman] Allah’tan başka ilahlık yakıştırdığınız her şeyi unutmuş olursunuz”.

Hayır, sadece Allah’a yalvarırsınız. O da uygun görürse, kaldırılması için dua ettiğiniz belayı kaldırır da siz, ortak koştuğunuz şeyleri unutuverirsiniz. 6/17, 10/107, 16/52...56

Aksine, koştuğunuz ortakları unutuverir, yalnızca O’na yalvarırsınız; O da eğer isterse sizi yalvartan sıkıntıyı giderir.

Hayır (Başınıza bir bela geldiğinde, putlarınıza değil) Ancak Allah'a yalvarıp yakarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır. O anda siz, (Rabbinize) ortak koştuğunuz putları unutursunuz!

(Bela çattığı anda, putlarınıza yalvarmak hiç hatırınıza gelmez, işin ciddiliği ve korkunun dehşeti diğer düşünceleri siler süpürür. Rabbinizden başka... Devamı..

Hayır, yalnız O’na yalvarırsınız; O da dilerse (kaldırmasını) istediğiniz belâyı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

«Hayır, ancak O'na niyaz edersiniz. O da kendisine niyaz ettiğiniz şeyi dilerse açar(husûle getirir) ve siz de (Allah Teâlâ'ya) şerik ittihaz ettiğiniz şeyleri (o zaman) unutursunuz.»

Hayır! Yalnız O'na yalvarırsınız. O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mâbudları unutursunuz. [17, 67]

Allah Teâlâ 2,186 ve 40,60 âyetlerinde duaları kabul buyuracağını bildirir. Bu âyet ise onları ilâhî meşiet ile kayıtlar. “Sizin istemeniz, ama Allahı... Devamı..

Hayır, yalnız O'na yalvarırsınız; O da dilerse (kaldırmasını) istediğiniz belayı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Belki o halde Allâh'a du'â idersiniz. O da, dilerse sizi du'â itdiğiniz şeyden kurtarır ve siz de ona şerîk itdiğiniz putları unutursunuz.

Hayır, ortak saydıklarınızı unutmuş olarak yalnız O’na yalvarırsınız. Koyduğu düzene uygunsa duanızı kabul eder ve sıkıntınızı giderir[*].

[*] Bkz. Bakara 2/20 ve dipnotu. Buradaki kanunu şu ayetler detaylıca anlatır: Bakara 2/186, Bakara 2/153, Bakara 2/155, Bakara 2/156.

Hayır, sadece O'na yalvarırsınız. O da dilerse, kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır da siz, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.

Siz o zaman yalnız Ona yalvarırsınız; O da eğer dilerse duanıza sebep olan şeyi giderir ve siz, Ona koştuğunuz ortakları unutuverirsiniz.

Hayır, yalnız O'na yakarırsınız da O dilerse yakındığınız belayı uzaklaştırır. Ve siz, ortak koştuklarınızı unutuverirsiniz.

belki anı oķırsız pes giderür anı kim oķırsız anuñ eger diler; ise daħı unıdursız anı kim ortaķ eylersiz.

Bel ki Tañrı Ta‘ālāya du‘ā eylersiz. Pes giderür sizden siz du‘ā eylegenieger dilese. Daḫı unudursız şirk getürgeni.

Xeyr, yalnız Ona (Allaha) dua edib yalvaracaqsınız. O əgər istəsə, yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar, siz də Ona şərik qoşduğunuz bütlərinizi unudarsınız. (Buna görə də başınıza bir bəla gəlməmişdən əvvəl Allaha ibadət edin. Ona heç bir şərik qoşmayın!)

Nay, but unto Him ye call, and He removeth that because of which ye call unto Him, if He will, and ye forget whatever partners ye ascribed unto Him.

"Nay,- On Him would ye call, and if it be His will, He would remove (the distress) which occasioned your call upon Him, and ye would forget (the false gods) which ye join with Him!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.