18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâlû levlâ nuzzile ‘aleyhi âyetun min rabbih(i)(c) kul inna(A)llâhe kâdirun ‘alâ en yunezzile âyeten velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e)

Rabbinden ona bir delil indirilse derler. De ki: Allah'ın delil indirmiye gücü yeter ama onların çoğu bilmez.

(Müşrik ve münafık kimseler:) "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Şüphesiz Allah ayet indirmeye Kâdir’dir." Ama onların çoğu (gerçeği ve başlarına gelecekleri) bilmezler.

Ve o Muhammed'e, Rabbinden herkesi inandırıcı bir başka mucize indirilseydi ya derler. De ki, Allah her türlü mucizeyi indirmeye güç yetirendir. Ne var ki, onların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Onlar:
“Ona, doğruluğunu tasdik eden Rabbinden bir mûcize indirilseydi ya" dediler. Sen de:
“Şüphesiz Allah bir âyet, bir mûcize indirmeye kadirdir" de. Fakat onların çoğu mucize geldikten sonra iman etmedikleri zaman başlarına gelecek felâketi bilemezler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 10/20; 13/7, 27; 17/90-95; 26/4.

"Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" dediler. De ki: "Şüphesiz Allah bir mucize indirmeye güç yetirir ancak onların çoğu bilmezler."

'Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi?' dediler. De ki: Şüphesiz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir.' Ama onların çoğu bilmezler.

(Mekke kâfirleri) şöyle dediler: “- O Peygambere, Rabbinden bir başka mûcize indirilse ya!” De ki: “- Allah, onların istediği şekilde bir mûcize indirmeğe kadirdir; fakat onların çoğu, böyle bir mûcize geldiği zaman başlarına felâket geleceğini bilmezler.

“Neden, Rabbinden bir mucize üzerine inmedi?” dediler. Sen de ki: “Allah’ın mucize indirmeye gücü yeter.” Fakat onların çoğu bilmiyorlardır.

Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz, Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.”

Diyorlar ki: «Ona Tanrıdan bir belge indirilseydi», de ki: «Allah belge indirebilir, pek çokları bilmezler»

(İnkârcılar, madem Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyor, o halde) “Ona, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya” dediler. (Onlara) de ki: “Allah'ın böyle bir mucize indirmeye gücü yeter.” Fakat onların çoğu (gerçekleri) bilmez

Bkz. 10/20, 13/7, 27, 17/90-95, 26/4

"Allâh’dan bir mu’cize nâzil olmadıkca inanmıyacağız" diyorlar, ânlara di ki: Allâh bir mu’cize indirmeğe kâdirdir, lâkin ânların ekserîsi bilmiyorlar.

"Rabbinden ona (Muhammed'e) bir belge indirilseydi ya" dediler. De ki: "Doğrusu Allah bir belge indirmeye Kadir'dir, fakat çoğu bilmezler."

Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!” (Ey Muhammed!) De ki: “Şüphesiz Allah’ın, bir mucize indirmeğe gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor.”

“Ona rabbinden bir mûcize indirilseydi ya!” dediler. De ki: Şüphesiz Allah mûcize indirmeye kādirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.

O'na Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.

"Ona Rabbinden bir ayet (mucize) inmeli değil miydi!," diyorlar. De ki: "ALLAH istediği an bir ayet indirebilir; fakat çoğu bunu bilmez."

Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" De ki: "Şüphesiz ki Allah, bir mucize indirmeye kâdirdir, fakat çokları bilmezler".

Durmuşlar da ona bam başka bir âyet indirilse ya diyorlar, de ki: şüphesiz Allah öyle bir mu'cizeyi indirib durmağa kadirdir ve lâkin ekserisi bilmezler

(İnkârcılar, “Madem Muhammed peygamber olduğunu iddiâ ediyor, o hâlde) ona, Rabbinden bir mu‘cize verilseydi ya!” dediler. (Onlara) de ki: “Hiç şüphesiz ki Allah mu‘cize göndermeye kâdirdir. Fakat onların çoğu (istedikleri o mu‘cizenin gösterilmesinin ardından, hakkı inkâr ederlerse, bunun kendileri için bir bela ve musibet sebebi olacağını) bilmezler.

Ona, “Rabb'inden bir âyet¹ indirilmeli değil miydi” dediler. De ki: “Elbette ki Allah, bir âyet² indirmeye kadirdir. Ancak onların çoğu bunu bilmezler.

1, 2- Mucize.

(Şöyle) dediler: «Ona Rabbinden bir âyet (mu'cize) indirilmeli değil miydi?». De ki: «Şübhesiz Allah âyet (mu'cize) indirmiye kaadirdir». Fakat onların çoğu bilmezler.

Bir de (o müşrikler): “Ona Rabbinden (bizim istediğimiz) bir mu'cize indirilmeli değil miydi?” dediler.(2) De ki: “Şübhesiz Allah, bir mu'cize indirmeye kadirdir; fakat onların çoğu bilmezler.”

(2)“Mu‘cize, da‘vâ-yı nübüvvetin (peygamberlik da‘vâsının) isbâtı için, münkirleri (inkârcıları) iknâ‘ etmek içindir, icbâr etmek (zorlamak) için deği... Devamı..

Onlar “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya” derler. Deki “Allah mucize indirmeye her zaman gücü yeter, ancak insanların çoğu bilmiyorlar.

Derler: "Ne olurdu Allah’tan ona bir belge gönderilseydi." De ki: "Gerçekten Allah belge göndermiye gücü yeticidir. Ancak, onların pek çoğu bunu bilmezler."

Onlar; «Peygambere Rabbi tarafından bir mucize indirilmeliydi» dediler. Onlara de ki Allah mucize indirmeye kaadirdir. Fakat onların pek çoğu bilmezler l.

[1] Neticede bir belâya tutulacaklarını bilmezler,

“Ona Rabbinden bir mucize [âyet] indirilmeli değil miydi?”¹¹ dediler. De ki: “Muhakkak ki Allah, bir mucize [âyet] indirmeye gücü yetendir ama çoğu bilmezler.”

11 Ankebût, 29/50

“Rabbinden ona (Muhammed'e, Kur'an dışında) bir mucize indirilseydi ya” dediler. De ki: “Doğrusu Allah bir mucize indirmeye kadirdir.” Fakat çoğu bilmezler.

Madem Muhammed Peygamber olduğunu iddia ediyor, o hâlde ona Rabb’inden olağanüstü bir alâmet, bizim istediğimiz türden bir mûcize indirilseydi ya!” diyorlar. De ki: “Allah, elbette mûcize göndermeye kâdirdir. Ve zaten, Kur’an gibi muhteşem bir mûcize göndermiştir de. Fakat insanların çoğu, iman etmek için Kur’an’ı inceleyip onun üzerinde düşünmenin yeterli olduğunu, her attıkları adımda zaten binlerce mûcize bulunduğunu bilmezler.İşte o mûcizelerden biri:

-“Ona rabbinden bir âyet indirilse ya!” dediler.
De ki: -“ Allah, âyet indirmeye güç yetirmektedir”.
Ama onların çoğu bilmez.

Muhammed’e Rabb’i tarafından bir simge gönderilmeliydi “ diyorlar. De ki: “ Allah bir simge de indirebilir, ama çoğu anlamaz ki.

Onlar sıkıştıkları her yerde; “Madem Allah’ın elçisi, elçiliğini ispatlayan bir delil bir ayet gönderilseydi ya!” derler. De ki: “Şüphesiz Allah her türlü ayeti gönderecek güce sahiptir. Allah’ın gücünü bilmiyor ileri geri konuşuyorsunuz. Allah sizin keyfinize göre ayet göndermez!”

(İnkârcılar) “O’na Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya!” demişlerdi. De ki: “Şüphesiz ki ayet (mucize) indirmeye gücü yeten Allah’tır. Fakat onların çoğu bilmezler.”

(O kâfirler): “Ona Rabbinden bir mûcize indirilse olmaz mı?” dediler. (Ey Muhammed!) Onlara: “Allah’ın böyle bir mûcize indirmeye, kesinlikle gücü yeter. Fakat onların çoğu, bunu bilmiyorlar.” de.

Ve onlar: “Neden o’na ²⁸ Rabbi tarafından hiçbir mucizevî işaret bahşedilmedi?” diye sorarlar. De ki: “Allah, katından her türlü işareti indirmeye kâdirdir”. Ama insanların çoğu bundan habersizdir, ²⁹

28 Yani, Muhammed (s)’e, o’nun gerçekten Allah’ın mesajının tebliğcisi olduğunu göstermek için.29 Lafzen, “onların çoğu bilmezler”, yani, Allah’ın ken... Devamı..

Onlar “Sana Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi” dediler. De ki; “Allah’ın her türlü mucize indirmeye elbette gücü yeter. Fakat onların çoğu bunun bilincinde değiller.” 10/20, 13/27, 20/133-134, 40/78

Onlar “Ona Rabbinden (mucizevi) bir kudret delili indirilmesi gerekmez miydi?” derler. De ki: “Allah her tür kudret delilini indirmeye kadirdir.” Fakat onların çoğu bunun bilincinde değildir.

(Kabirlerdeki ölülerden farksız olan o kafirler) "Ona, Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" dediler, (Ey Muhammed) De ki: Kuşkusuz Allah, mucizeler indirmeye kâdirdir, (her talebe karşı mucize indirmemesi, güçsüzlüğünden değil, hikmetindendir) Fakat onların çoğu (hikmetini) bilmezler! (Kaldı ki, Allah Teala'nın onlara öyle bir mucize indirmemesi de kendi yararlarınadır.)

Nitekim İsra suresinin 59. ayetinde: "Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan sebep, evvelki ümmetlerin onları tekzib etmiş olmasıdır, (nitekim) Biz Semu... Devamı..

Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mu’cize indirilmeli değil miydi?" De ki: "Şüphesiz Allâh, bir mu’cize indirmeğe kadirdir, fakat çoklan bilmezler. "

Ve dediler ki: «Onun üzerine Rabbinden bir âyet indirilmeli değil mi idi?» De ki: «Şüphe yok Allah Teâlâ âyet indirmeğe kâdirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.»

“Ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mûcize indirilse ya! ” deyip duruyorlar. De ki: “Şüphesiz Allah öyle bir mûcize göndermeye kadirdir, fakat onların çoğu bunu bilmezler. [10, 20; 13, 7. 27; 17, 90-59; 26, 4] {KM, Matta 16, 1; Markos 8, 11}

Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mu'cize indirilmeli değil miydi?" De ki: "Şüphesiz Allah, bir mu'cize indirmeğe kadirdir, fakat çokları bilmezler."

Onlar: "Ne olurdı Muhammed'in rabbi tarafından bir âyet, bir mu'cize nâzil olsa idi" didiler. Di ki: "Allâh mu'cize indirmeğe kâdirdir. Ve lâkin onların ekserîsi bunı bilmezler. (Allâh'ın mu'cize indirmekde kudretini bilmezler.)

“Rabbinden ona bir mucize indirilseydi olmaz mıydı?” dediler. De ki “Allah’ın mucize indirmeye gücü yeter.” Ama onların çoğu bunu bilmezler.

Peygambere: -Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? dediler. De ki: -Allah, bir mucize indirmeye elbette kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.

“Rabbinden ona bir âyet indirilse ya” dediler. De ki: Allah elbette âyet indirmeye kadirdir. Lâkin onların çoğu bunu bilmez.

Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" De ki: "Kuşkusuz, Allah bir mucize indirmeye Kaadir'dir. Fakat çokları bilmiyorlar."

daħı eyittiler “nişe indürilmedi anuñ üzere bir nişān çalabı’sından?” eyit “bayıķ Tañrı ķaadırdur aña kim indüre bir nişān velįkin eyregi anlaruñ bilmezler.

Daḫı eyitdiler: Eger inseydi özine bir āyet Çalabından. Eyit: Tañrı Ta‘ālāḳādirdür bir āyet indürmege, līkin anlaruñ çoġı bilmezler.

(Məkkə müşrikləri) dedilər: “Məgər ona (Peyğəmbərə) Rəbbindən bir mö’cüzə endirilməli deyildimi?” De: “Allah mö’cüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu (belə bir mö’cüzə göndərildikdə onu inkar edəcəkləri təqdirdə başlarına gələcək müsibət və fəlakəti) bilməz!

They say: Why hath no portent been sent down upon him from his Lord? Say: Lo! Allah is Able to send down a portent. But most of them know not.

They say: "Why is not a sign sent down to him from his Lord?" Say: "(Allah) hath certainly power to send down a sign: but most of them understand not.(858)

858 Signs are all around them, but they do not understand. If they want a particular Sign to suit their gross ignorance, they will not be humoured, fo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.