3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnemâ yestecîbu-lleżîne yesme’ûn(e)(m) velmevtâ yeb’aśuhumu(A)llâhu śümme ileyhi yurce’ûn(e)

Senin davetine ancak seni dinleyenler icabet eder. Ölüleriyse Allah diriltir de sonra gene dönüp onun tapısına varırlar.

(Oysa Senin davetini) Ancak (dikkatle) dinleyenler (aklına ve vicdanına uyan diri kalpliler, bu Hakk çağrıları kabullenip) icabet ederler. (Küfür ve kötülükleri sebebiyle kalpleri) Ölüleri (ise), onları da (ancak) Allah diriltebilir. Sonra (hepsi) O’na döndürülecekler.

Unutma ki, hakka ve çağrıya olumlu cevap verenler, ancak seni gönülden dinleyip kulak verenlerdir. Ölüleri ise, ancak Allah diriltir. Sonra da, hepsi O'na döneceklerdir.

Senin imana davetini ancak, can kulağıyla dinleyenler kabul ederek iman eder. Ölü gibi duygusuz davrananları da, elbette Allah hesaba çekmek için diriltecektir. Sonra onun huzuruna çıkarılacaklar, hesap verecekler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 36/70.

Ancak duyanlar çağrıya cevap verir. Ölüleri ise Allah diriltir sonra O'na döndürülürler.

Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri (ise,) onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.

Senin dâvetini, samimiyet ve can kulağı ile dinleyenler ancak kabul eder. Kalbleri ölü kâfirleri ise, Allah kıyamette diriltir. Sonra hepsi onun huzuruna döndürülür çıkarılırlar.

Gerçekten işitenler, bu hakikate cevap verirler. Ölüler (ruhen ölü olanlar) ise, Allah onları diriltir, sonra O’nun huzurunda toplanırlar. (İşte o zaman dinlerler.)

Ancak samimiyetle dinleyenler çağrıyı kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürüleceklerdir.

Senin çağırına uyan kimseler, ancak seni dinliyenlerdir, ölü olanlarsa, Allah diriltecektir; sonra ona dönerler

Ancak (iyi niyetle) dinleyenler bu daveti kabul ederler. (Kalben/ruhen) ölmüş olanlara gelince, onları(ın kalplerini) ancak Allah diriltebilir (uyandırabilir), en sonunda da hepsi O'na dönecektir.

Bkz. 36/70

Allâh kelâmını dinliyenlerin arzularını Allâh is’âf idecek ölüleri diriltecek ve herkes âna rücû’ iyliyecekdir.

Ancak kulak verenler daveti kabul ederler. Ölüleri Allah diriltir, sonra O'na dönerler.

(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi O’na döndürülürler.

Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O’na döndürülecekler.

Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler.

Ancak dinleyenler yönelir. Ölüleri ALLAH diriltir, sonra da herşey O'na döndürülür.

Daveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Sâde işitmesi olanlar da'vete icabet eder, ölülere gelince onları Allah diriltir sonra hepsi onun huzuruna çıkarılırlar

(Habibim! Senin îmâna davetini) ancak (kalp kulağıyla) dinleyenler kabul eder. (Kalpleri) ölülere (kâfirlere) gelince... Allah, onları (âhirette) diriltecek, (dünyada iken, inatla inkâr ettikleri şeylerin hakikat olduğunu görecekler) sonra da (hesap için) Allah’ın (manevi) huzuruna döndürülecekler.

Ancak kulak veren kimseler¹ bu daveti kabul eder. Ölülere² gelince onları ancak Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.

1- Samimi olanlar ve gerçeği bilmek isteyenler. 2- Kulak vermeyenler, gerçeğe kulakları kapalı olanlar.

Ancak seni (can kulağıyle) dinleyenlerdir ki (da' vetine) icabet eder. Ölüler (e gelince:) Onları da Allah diriltir. Sonra yine ancak Ona döndürülürler.

Ancak (samîmiyetle) dinleyenler (senin da'vetine) icâbet eder. Ölülere (o kâfirlere)gelince, onları Allah diriltir, sonra (hepsi) ancak O'nun huzûruna döndürülürler.(1)

(1)“Bak, mükerrer (tekrarla) va‘d ediyor ve şiddetli tehdîd ediyor ki: ‘Sizleri oradan alıp, makarr-ı saltanatıma (saltanat merkezime) getireceğim ve ... Devamı..

Ancak işitenler cevap verir. Ölüleri de, onları diriltecek olan Allah’dır, sonrada O’na döndürülürler.

Gerçekten, çağırıya gelenler yalnız kulağı işitenlerdir. Ölülere gelince, onları ancak Allah diriltecektir. Sonra onlar yine Allah’a döndürüleceklerdir.

Dâvetine icabet edenler yalnız daveti dinleyenlerdir. Allah ölü müşrikleri de diriltecek, sonra yalnız O/na döneceklerdir.

Çağrıya ancak onu (içtenlikle) dinleyenler, icâbet ederler. (Manen) ölmüş olanlara gelince, onları ancak Allah diriltebilir.¹⁰ Sonunda hepsi O’na döndürülürler.

10 Burada manevi ölüm söz konusudur. Nitekim bu sûrenin 122. ayetinde de “(Manen) ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürü... Devamı..

Ancak kulak verenler (senin davetini) kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Senin çağrını, kötü niyet ve eylemlerle aklını ve kalbini karartmış zâlimler değil, yalnızca içtenlikle kulak verenler kabul eder; akıl, vicdan ve sağduyuları ölmüş olanlara gelince, onlar son nefeslerine kadar inkârdan vazgeçmeyeceklerdir; sonra Allah onları diriltecek ve böylece onlar, yaptıklarının hesabını vermek üzere O’nun huzuruna çıkarılacaklardır.
Evet, hakîkat karşısında tıpkı bir ölü gibi duyarsız kalan inkârcılar, bunca ayetleri görmezlikten geliyorlar da:

Doğrusu dinleyen-işiten kimseler cevap verir. Ölüler’e gelince; Allah onları yeniden diriltir. Sonra O’na döndürülürler.

Resulüm! Sadece duyabilen cevap verebilir, ölüler değil. Allah onları yakında diriltip huzuruna getirecektir.

Samimiyetle ayetlerimizi dinleyenler çağrımıza uyar! Yaşayan ölüler gibi kulakları sağır olanlara gelince; Allah onları öldükten sonra diriltecek, dünya hayatının hesabını vermek için huzurunda toplayacaktır.

Ancak (samimiyetle) dinleyenler (çağrıya) cevap verirler. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek; sonra da O’na döndürüleceklerdir.

Ancak dinleyenler (daveti) kabul ederler. (Bu) ölüleri ise sadece Allah, diriltebilir. En sonunda da onların hepsi, O (Allah)’ın huzuruna döner.

Unutma ki, yalnızca [bütün kalpleriyle] kulak verenler, bir çağrıya cevap verebilirler; [kalben] ölmüş olanlara gelince, [yalnız] Allah onları diriltebilir, sonra da hepsi O’na döneceklerdir. ²⁷

27 Lafzen, “döndürüleceklerdir”. Klasik müfessirlerin büyük kısmı (mesela Taberî, Zemahşerî, Râzî ve onların dayandıkları daha eski otoriteler) bu aye... Devamı..

Ancak gönülden kulak verenler daveti kabul ederler,1 ölülere gelince, Allah onları diriltir sonra hesap vermek üzere Allah’a döndürülürler.2 113/18, 10/25, 50/41, 67/10, 222/5-6, 30/19-50, 36/51-52, 41/21, 50/11

Şüphe yok ki, sadece yürekten dinleyenler davete icâbet edebilir. Ölülere gelince: Onları yalnızca Allah diriltebilir; en sonunda hepsi O’na dönecektir.[¹⁰³⁸]

[1038] Allah’ın gör dediği yerden bakınca, “Ölü kim-diri kim?” sorusunun cevabı değişiyor.

(Ey Muhammed) Hak davetini ancak seni (kalbinde iman nuru olup da, can kulağıyla) dinleyenler kabul eder, ölülere (kalpleri, şirk, küfür ve nifak tohumları ile kapkara kesilmiş kimselere) gelince, (kıyamet günü) Allah onları diriltecek ve O'nun huzuruna sevk edileceklerdir!

(Nitekim Fatır suresinin 22. ayetinde "Dirilerle ölüler bir olmaz, Allah dilediğine hakk'ı işittirir! Sen kabirlerdeki ölülere benzeyen kafirlere (ne ... Devamı..

Böyle iken o kulak verenler sana icabet ediyorlar. Ölüleri ise Allah diriltir sonra da hepsi O’na döndürülürler.

Ancak o kimseler (dâvete) icabet ederler ki, işitir bulunurlar. Ölüleri de Allah Teâlâ diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Ancak kulak verenler bu dâveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra O'nun huzuruna çıkarılacaklardır. [36, 70]

Ancak işitenler (çağrıya) gelir, ölülere gelince Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Senin da'vetine icâbet idenler kelâmını hakkıyla dinleyenlerdir. (Seni dinlemeyenler ölü menzilesindedirler.) Mevtâyı ise Allâh yevm-i kıyâmetde ba's ider. (Onlar kıyâmetden evvel hakîkati anlamazlar) Sonra Cenâb-ı Hakk'a rücû' iderler.

Sana olumlu cevap verecek olanlar sadece dinleyenlerdir. Ölülere gelince; Allah onları diriltecek sonra O’na döndürüleceklerdir.

Ancak, dinleyenler cevap verirler. Ölüler ise, Allah, onları diriltecek ve Ona döndürüleceklerdir.

Ancak kulak verenler senin çağrına uyar. Ölüleri ise Allah diriltir; sonra hepsi Onun huzuruna çıkarılırlar.

Ancak gereğince dinleyenler çağrıya cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecektir, sonra O'na döndürülecekler.

bayıķ uy virür [65b] anlar kim işidürler daħı ölüler ya'nį kāfürler ķopara anları Tañrı andan aña dönileler.

Taḥḳīḳ icābet eylemez, īmān getürmez illā işiden kişiler ve ölüleri diri eylerTañrı Ta‘ālā. Andan ṣoñra Tañrı ḥażretine dönerler, cezāların görürler.

(Sənin də’vətini) ancaq cani-dildən eşidənlər qəbul edər. Ölüləri də Allah dirildər. Sonra onlar Allahın hüzuruna qaytarılar.

Only those can accept who hear. As for the dead, Allah will raise them up; then unto Him they will be returned.

Those who listen (in truth),(857) be sure, will accept: as to the dead, Allah will raise them up; then will they be turned unto Him.

857 There is a double meaning here. (1) If people listen to truth sincerely and earnestly, they must believe; even if the spiritual faculty is dead. A... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.