24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 163. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ şerîke leh(e)(s) vebiżâlike umirtu veenâ evvelu-lmuslimîn(e)

Eşi ortağı yoktur onun ve bana bu emredildi ve ben, ona teslim olanların ilkiyim.

"O’nun (Allah’ın ne Zatında, ne icraatında ne de şeriatında asla) şeriki yoktur. Bana böyle (iman etmem) emrolundu. Ve ben Müslümanların ilki (öncüsü ve rehberi)yim."

Ki O'nun ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben benliklerini Allah'a teslim edenlerin daima öncüsü olacağım.”

“İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu, ben bu emri uyguladım. Ben İslâm'ı yaşayan müslümanların ilkiyim, önderiyim." de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/130-132; 10/72, 84; 12/101; 21/25.

"O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim."

'O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.'

Onun ortağı yoktur. ben bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.”

O’nun ortağı asla yoktur. Ben bununla emredildim. Ve ben, O’na teslim olanların ilkiyim.”

“O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.”

162,163. De ki: «Benim namazım, benim niyazım, dirliğimle, ölümüm âlemlerin Tanrısı olan Allahadır, onun ortağı yoktur, ben bununla buyruldum, ben ilkiyim Müslimlerin»

“O'nun hiçbir ortağı yoktur. Bana emredilen de budur. (Bunun için) ben Müslümanların öncüsüyüm.”

161, 162, 163. Ânlara di ki: "Rabbim beni doğrı yola sevk itmişdir. Beni hak dîne mazhar iyledi. O dîn hakka îmân iden ve müşrik olmıyan İbrâhîm’in dînidir benim ’ibâdetim a’mâlim hayâtım ve memâtım rabbu’l âlemîn içündir. Bu dîn bana emr olunmuşdur. Ben müslimînin evveliyim."

O'nun hiçbir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim."

“O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim.”

O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.”

O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.

"O'nun ortağı yoktur. Bununla emredildim ve ben herkesten önce teslim olurum."

Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.

Şeriki yoktur onun, ben bununla emrolundum ve ben müslimînin evveliyim

Onun ortağı yoktur. Bana böylece (tebliğ etmem) emrolundu ve ben (size getirdiğim şeriata, tebliğ ettiğim emir ve yasaklara,) teslim olanların ilkiyim.

O'nun hiçbir ortağı yoktur. Bana böyle buyruldu. Ben teslim olanların öncüsüyüm.”

162,163. De ki: «Şübhesiz benim namazım da, ibâdetlerim de, dirimim de, ölümüm de hiç bir ortağı olmayan, âlemlerin Rabbi Allahındır. Ben böylece emrolundum. Ben (bu ümmetde) müslüman olanların ilkiyim».

“O'nun ortağı yoktur. Ve (ben) bununla emrolundum, çünki ben Müslümanların ilkiyim!”

“O’nun hiçbir ortağı yoktur. Bu şekilde inanmakla ve O’na teslim olanların ilki olmakla emrolundum.”

Onun eşi yoktur. Bana buyrulan gerçek budur. Ben kendini Allah’a verenlerin ilkiyim."

De ki «— Benim namazım, kurbanım [⁴], diriliğim, ölümüm âlemlerin Rabbi olup hiçbir şeriki olmayan Allah içindir. Ben yalnız bununla memurum. Ben müslümanların ilkiyim».

[4] Veya haccım, ibadetim.

“O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emr olundum. Ben Allah’a teslim olanların/Müslümanların öncüsüyüm.”⁵⁰

50 Krş. Zümer, 39/12; A’râf, 7/128; Enbiyâ, 21/105

“O'nun hiç bir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.”

“O’nun birtakım tanrısal güçler bahşederek seçkin kıldığı, yetki ve otoritesinde pay sahibi yaptığı herhangi bir yardımcısı veya ortağı yoktur!
İşte, bana emredilen budur. Bu yüzden ben, yeryüzünde bir tek mümin kalmamış bile olsa, asla ümitsizliğe, yılgınlığa kapılmayacak, gerekirse tek başıma mücâdeleye devam edeceğim; tüm kalbimle, tüm benliğimle Rabb’imin buyruklarına boyun eğerek ve sözlerimle, davranışlarımla, hayatımla, ölümümle müminlere örneklik ve öncülük ederek, dâimâ Müslümanların ilki ve öncüsü olacağım!”
Ey Müslüman! Buna rağmen inkârcılar, “Gelin bizim hayat tarzımıza uyun, günahı da bizim boynumuza olsun!” diyerek (29. Ankebut: 12) seni hak dinden çevirmeye kalkışırlarsa;

“O’na şerik / ortak yoktur.
Bununla emredildim; ben Teslim Olmuş (Müslüman)lar’ın ilkiyim”.

Onun eşi benzeri yoktur. Ben de, bana emredildiği gibi ilk müslümanım. "

“Allah’ın yasa koymada ortağı yoktur. Allah hükümlerin en dorusunu verir. Hükmünde ortak tanımaz. Bana sadece emir verildi! Ben Allah’ın yasalarına teslim olanların ilkiyim!”

O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim (öncüsüyüm).”

162,163. Ve: “Benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan ve ortağı bulunmayan Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve (böyle inanarak) Müslüman olanların ilki de benim.” de.

ki O’nun uluhiyetinde hiç kimse pay sahibi değildir: Ben böyle emrolundum; ve ben benliklerini Allah’a teslim edenlerin [daima] öncüsü olacağım”.

Zira O’nun hiçbir ortağı ve benzeri yoktur. İşte ben, sadece bu tevhit ile emrolundum ve ben Müslümanların öncüsüyüm. 3/52, 10/72, 11/14, 27/81-91

Uluhiyyetinde O’nun ortağı yoktur: Ben işte bu tevhid ile emrolundum; ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah’a teslim edenlerin öncüsüyüm!

162,163. De ki: "Kuşkusuz benim namazım da, kurbanım da, hayatım da ölümüm de ancak, hiç bir ortağı olmayan; alemlerin Rabbi olan Allah içindir! Ben (bu ümmette) müslümanların ilki olmak (onlara rehber olmak) ile emrolundum"

"O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların öncü olanındanım

«O'nun bir ortağı yoktur. Ve ben bununla memur oldum ve ben müsIümanların ilkiyim.»

162, 163. De ki: “Benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de hep Rabbülalemin olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur O'nun. Bana verilen emir budur. O'na ilk teslim olan da benim. [21, 25; 10, 72; 2, 130-132; 12, 101; 10, 84]

O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.

O'nun şerîki yokdur. Ben bununla (bu ihlâsla) emr olundum ve ben müslümânların evveliyim.

O'nun ortağı yoktur. Böyle emir aldım. Tam teslim olanların (müslümanların) önderi olmam da emredildi.”

O'nun hiç bir ortağı yoktur. Sadece bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.

Onun ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum; Müslümanların ilki de benim.

"Ortağı yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve Müslümanların ilkiyim ben."

“ortaġı yoķdur anuñ daħı aña buyrıldum daħı ben ilkiven müsülmānlarüñ”

Yoḳdur ortaḳ aña, daḫı tevḥīd ki buyruldum ve ben öñdin Müselmān olan‐lardan‐men.

Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanam!”

He hath no partner. This am I commanded, and I am first of those who surrender (unto Him).

No partner hath He: this am I commanded, and I am the first of those who bow to His will.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.