16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 140. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kad ḣasira-lleżîne katelû evlâdehum sefehen biġayri ‘ilmin veharramû mâ razekahumu(A)llâhu-ftirâen ‘ala(A)llâh(i)(c) kad dallû vemâ kânû muhtedîn(e)

Muhakkak ki bilgisizlik yüzünden akılsızca hareket ederek çocuklarını öldürenlerle Allah'a boş yere iftirada bulunarak Allah'ın verdiği rızıkları haram sayanlar, zarara uğramışlar, mahrumiyet içinde kalmışlardır. Şüphesiz ki onlar sapıtmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.

(Meşru ve makbul) Hiçbir bilgiye (ve yetkiye) dayanmaksızın (masum) çocuklarını akılsızca (ve vicdansızca) öldürenler, (kürtajla bebeklerini katledenler, nesillerini ahlâk ve maneviyatla terbiye etmeyenler) ile Allah’a karşı yalan yere iftira düzüp, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiklerini (kendi kafalarından ve takvalık taslayarak) haram kılanlar, elbette hüsrana (büyük bir kayba) düşmüşlerdir. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu da bulamamış kimselerdir.

Gerçekten ziyana uğrayanlar o kimselerdir ki, dar kafalı cahillikleriyle çocuklarını öldürürler, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri haram kılarlar ve bu tür yasakları da haksız yere Allah'a iftira ederler. Onlar sapıklığa düşmüşlerdir ve doğru yolu bulamamışlardır.

Bilgisizlikleri yüzünden akılsızca, ahmakça, dar kafalı düşünerek çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah adına uydurma hükümlerle haram kılanlar kesinlikle ziyana uğradılar. Başlarına buyruk hale gelerek hak yoldan uzaklaşıp dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih ettiler. Doğru, hak yolu bulmaya istekli de değiller.

Akılsızlıkları yüzünden bilgisizce çocuklarını öldüren ve Allah'a iftirada bulunarak Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şeyleri kendilerine haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar sapıtmışlar ve doğru yola erememişlerdir.

Çocuklarını hiç bir bilgiye dayanmaksızın akılsızca öldürenler ile Allah'a karşı yalan yere iftira düzüp Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.

Bilgisizlik yüzünden budalaca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği halâl rızkı, Allah'a iftira ederek yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Gerçekten sapmışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır.

Aptalca, bir bilgiye dayanmadan çocuklarını öldürenler, Allah’a iftira ederek Allah’ın verdiği rızkı haram edenler, büyük zarar içindedirler. Şüphesiz onlar sapıklık içindedirler. Ve doğru yolu bulacak da değiller.

Bilgisizlikleri yüzünden öz evlatlarını akılsızca katledenler; Allah'a iftirâ ederek, Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları haram kılanlar, manen iflas etmişlerdir. Onlar gerçekten sapıtmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir.

Bilgisizlik, beyinsizlik yüzünden çocukların öldürenler, Allaha iftira ile, Allahın verdiği azıklarını haram kılanlar, ziyan ettiler, şüphesiz sapıttılar; doğru yolu tutmadılar

Bilgisizlik ve ahmaklıkları yüzünden kendi (kız) çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine (helal olarak) verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.

Burada tıbbi müdahalelerle anne rahmindeki bebeklerini öldürerek aldıranlara ve takvalık taslayarak Allah’ın helal kıldığı bazı nimetleri kendilerine ... Devamı..

Cinnet ile ve sâika-i cehl ile evlâdlarını öldürenler Allâh’ın helâl itdiği erzâkı harâm idenler, Allâh’a iftirâ iyliyenler mahv olurlar, ânlar dalâletdedirler tarîk-i hidâyetde değildirler.

Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da değillerdi.*

Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.

Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah adına yalan söyleyerek (kadınlara) yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır; bunlar yoldan sapmışlardır, doğruyu bulacak durumda değillerdir.

Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek (kadınlara) haram kılanlar, muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir.  

 Câhiliye devrinde Arapların birçoğu esir olmaktan veya fakir düşmekten korkarak ya da gelin etmekten utanarak doğan kız çocuklarını diri diri toprağa... Devamı..

Cehaletleri yüzünden ALLAH'a iftiralar ederek çocuklarını budalaca öldürenler ve ALLAH'ın kendilerine verdiği rızıkları haram edenler kaybetmişlerdir, şaşırmışlardır. Doğruyu göremezler.

Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki, ziyana uğradılar. Bunlar, doğru yoldan sapmışlardır; hidayete erecek de değillerdir.

Bilgisizlikle düşüncesizlikle evlâdlarını öldürenler ve Allâhın kendilerine merzuk buyurduğu ni'metleri Allâha iftirâ ederek harâm ve memnu' kılanlar şübhe yok ki ziyan ettiler. Şübhe yok ki yanlış gittiler, ve hiç bir zeman muvaffak olmadılar

Hiçbir (hak) bilgiye dayanmadan, ahmakça (kız) çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine (helâl olarak) verdiği rızıkları Allah’a iftira ederek, (kendi kafalarından) harâm yapanlar, muhakkak ki (dünya ve âhirette) ziyana uğradılar. Onlar gerçekten sapıttılar ve (ısrarla hakkı inkâr ettikleri için) doğru yolu bulacak da değillerdir.

Bir bilgiye dayanmadan, akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın rızık olarak verdiklerini, Allah adına iftira ederek haram sayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Gerçekten onlar sapkınlaşmışlar ve doğru yolu bulamamışlardır.

llimsizlik yüzünden çocuklarını beyinsizce öldürenlerle Allahın kendilerine ihsan etdiği (halâl) rızkı, Allaha iftira ederek, haram sayanlar muhakkak ki maddî ve ma'nevî en büyük zarara uğramışdır. Onlar şübhesiz ki sapmışlardır ve (ondan sonra) doğru yolu da bulamamışlardır.

Bilgisizlik yüzünden beyinsizce evlâdlarını öldürenler ve Allah'ın kendilerinirızıklandırdığı şeyleri, Allah'a iftirâ ederek haram kılanlar gerçekten zarara uğramıştır.(Onlar) muhakkak dalâlete düşmüşler ve hidâyete eren kimseler olamamışlardır.

Beyinsizlikle ve bilgisizlikle (kız) çocuklarını öldürmüş olanlar (veya kürtajla bebeklerini katledenler) ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek (kadınlara) haram kılmış olanlar, (erkekleri kadınlardan üstün tutarak cinsiyet ayırımı yapanlar) muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Gerçekten onlar sapmışlardır ve hidayete (doğru yola) ermiş değillerdir.

Akılsızca, batıl inançlarının cehaletiyle çocuklarını öldürenler ve Allah’ın onlara verdiği rızıkları, Allah adına yalan uydurarak haram edenler, kendilerine yazık etmişlerdir. Doğru yolda olmadıklarından, böyleleri sapmış kimselerdir.

O kimseler ki çocuklarını öldürürler, Allah’ın azık olarak verdiğini Allah’a kara çalarak haram sayarlar, onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Gerçekten, onlar sapkınlığa uğramışlar, doğru yolu tutmamışlardır.

Avanaklı, nadanlık yüzünden çocuklarını öldürenler; Allah/a iftira ederek Allah/ın merzuk kıldığı şeyi haram kılanlar elbette ziyankâr olmuşlardır. Onlar sapmışlar, doğru yolu da bulamamışlardır.

Andolsun ki, bilgisizlik yüzünden çocuklarını beyinsizce öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek haram kılanlar zarara uğramışlardır. Onlar gerçekten sapkındırlar ve yola gelecek de değildirler!

Beyinsizlikleri yüzünden, bilgisizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Onlar şüphesiz sapıtmışlardır ve hidayete erenlerden değillerdir.

Bilgisizlik ve ahmaklıkları yüzünden kendi çocuklarını öldüren ve “Rabb’imiz bize böyle emretti!” diyerek Allah adına yalanlar uydurup O’nun bağışladığı nîmetlerden insanlığı mahrum bırakanlar, kelimenin tam anlamıyla ziyana uğramışlardır! Bunlar, öyle bir sapıklığa düştüler ki, bir daha doğru yolu bulamadılar! Hâlbuki insanın çevresinde, kendisini doğru yola çağıran o kadar mûcizeler, ibret verici güzellikler var ki:

Bilgisizce, çocuklarını beyinsizce öldürmüş ve Allah’a iftira ederek Allah’ın kendilerine verdiği rızkı haram saymış kimseler kesinlikle hüsrana düştü. Gerçekten sapıttılar. Hidayete ermişler de değildi.

Aptalca bir anlayış yüzünden öz evlatlarını, gözlerini kırpmadan öldürenlerin, Allah'a attıkları asılsız iftiralarla onun verdiği rızkı, yavrularına çok görenlerin, işi bitmiştir. Bunlar, kendi kendilerini bunalıma mahkum etmişlerdir. Yola gelmeleri mümkün değildir

Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın kendilerine verdiği rızkı Allah’a iftira ederek insanlardan bazılarına yasaklayanlar, muhakkak ki ziyana uğradılar. Allah’ın yaratılış yasasından saptılar. Onlar yola gelici de değildir.

Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek (kadınlara) haram kılanlar, elbette kaybetmişlerdir. Onlar, elbette sapmışlardır ve doğru yolda değillerdir.

Bilgisizlikleri yüzünden çocuklarını beyinsizce öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek haram kılanlar, kesinlikle perişan olacaklardır. İşte bunlar, kesinlikle sapıtan ve asla doğru yolu bulamayan, kimselerdir.

Gerçekten ziyana uğrayanlar o kimselerdir ki dar kafalı cahillikleriyle çocuklarını öldürürler, Allah’ın onlara rızık olarak sağladığı şeyleri yasaklarlar ve [bu tür yasakları da] haksız yere Allah’a yakıştırırlar: Onlar sapkınlığa düşmüşler ve doğru yolu bulamamışlardır.

Cahillikleri ve beyinsizlikleri yüzünden, çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek haram kılanlar, kesinlikle hüsrana uğramışlardır. Çünkü onlar, bilerek sapmışlar ve amaçlarına ulaşamamışlardır. 5/87, 6/137, 17/31, 81/8

Gerçekte hüsrana uğrayan kimseler, cehaletleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine rızık olarak bağışladıklarını Allah’a iftira olan (hurafelerle) haram kılanlardır: Onlar sapmışlardır ve doğru yolu da bulamamışlardır.

Çocuklarını cahillik yüzünden aptalca öldürenler ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızkı, Allah’a iftira ederek haram kılanlar kuşkusuz ziyana uğramışlardır, onlar kuşkusuz (haktan) sapmışlardır ve artık doğru yolu bulacak da değillerdir.

Bilgisizce sefihler olarak, çocuklarını öldürenler ve Allâh’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek harâm kılanlar muhakkak ki ziyana uğradılar, saptılar, Doğru yolu bulmuş da değillerdir.

Çocuklarını sefihlikten ve bilgisizlikten dolayı öldürenler ve Allah Teâlâ'nın merzûk ettiği şeyleri Cenâb-ı Hakk'a iftira ederek haram sayanlar, şüphe yok ki hüsrâna uğramışlardır. Muhakkak ki onlar sapıtmışlar, doğru yolu bulamamışlardır.

Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar, elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar, doğru yolu da bulamadılar!

Bilgisizlik yüzünden beyinsizce, çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğradılar, saptılar, yola gelici de değiller!

Akılsızlıklarından ve cehâletlerinden dolayı evlâdlarını katl idenler ziyân itdiler. [¹] Ve Allâh'a iftira iderek onun rızk iylediği şeyleri harâm iyleyenler de şübhesiz felâkete düşdiler ve doğrı yola hidâyet olunmadılar.

[1] Zamân-ı câhiliyettde "Rebî'a", "Madar" ve bunlardan başka ba'zı kabâil fakr ve zarûret korkusuyla veyâhud esîr idilirler endişesiyle kız evlâdları... Devamı..

Bilgisizlik ve beyinsizlikle çocuklarını öldürenler ve Allah'ın azık olarak verdiğini, bir yalanı Allah'a atfederek haram sayanlar, zarar etmişlerdir. Onlar yoldan çıkmışlardır. Doğru yola gelecek de değillerdir.

Beyinsizlikleri yüzünden, cahilce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram sayanlar, mutlaka hüsrana uğramışlardır. Onlar sapmışlardır, zaten doğru yolda değillerdi.

Bilgisizce ve beyinsizce evlâtlarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları Allah'a iftira ederek haram sayanlar hüsrana düşmüşlerdir. Onlar şaşırıp sapmış, doğru yolu da bir türlü bulamamışlardır.

Şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları, Allah'a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. İnan olsun, sapıtmışlardır onlar; hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar.

bayıķ ziyānlu oldı anlar kim depelediler oġlanlarını beynisüzlikden bilmeksüz daħı ḥarām eylediler anı kim rūzį virdi anlara Tañrı yalan baġlamaķlıķdan ötürü Tañrı üzere bayıķ azdılar; daħı olmadılar ŧoġru yol dutıcılar.

Taḥḳīḳ ziyān eyledi oġlanlarını öldürenler ‘aḳlsuzluḳ bile ‘ilmsüz. Daḫıḥarām eyledi Tañrı Ta‘ālā virdügi rızḳı özlerine, yalan söyleyüpAllāh üstine. Anlar azdılar hidāyet üstine daḫı olmadılar.

Səfehlik üzündən anlamadan öz uşaqlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi ruzini (müqəddəs saydıqları heyvanları) Allaha iftira yaxaraq haram edənlər, şübhəsiz ki, ziyana uğramışlar. Həqiqətən, onlar (haqq yoldan) azmış, doğru yolu tapa bilməmişlər.

They are losers who besottedly have slain their children without knowledge, and have forbidden that which Allah bestowed upon them, inventing a lie against Allah. They indeed have gone astray and are not guided.

Lost are those who slay their children, from folly, without knowledge, and forbid food which Allah hath provided for them, inventing (lies) against Allah. They have indeed gone astray and heeded no guidance.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.