25 Kasım 2020 - 9 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 134. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne mâ tû’adûne leât(in)(s) vemâ entum bimu’cizîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hiç şüphesiz, size va’ad edilen (her şey) mutlaka gelecek (ve gerçekleşecek) tir. Ve (ey kâfirler ve zalimler) siz (Bizi asla) aciz bırakacak değilsiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Muhakkak size vaadedilen şeyler gelecek ve siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphe yok ki, size vaad olunan o hesaplaşma vakti mutlaka gelecektir. Ve siz ondan kaçamayacaksınız.

Ahmet Tekin Meali

Size va'dedilen şey, nihaî yargı mutlaka gerçekleşecektir. Siz Allah'ın koyduğu kanunların dışına çıkarak bunun önüne geçemezsiniz, yakanızı kurtaramazsınız.

Ahmet Varol Meali

Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.

Ali Bulaç Meali

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz (bizi) aciz bırakacak değilsiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Size edilen vaad (kıyametin kopması gibi şeyler) muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hiç şüphesiz vaad edildiğiniz şeyler gelecektir. Ve siz Biz’den kurtulamazsınız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.

Besim Atalay Meali

Size söz verilen şey, herhalde gelecektir, engel olamazsınız

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma günü) mutlaka gelecektir. Siz, onu engelleyemezsiniz.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kılamazsınız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz size va’dedilen şeyler mutlaka gelecektir.[193] Siz bunun önüne geçemezsiniz.*

Diyanet Vakfı Meali

Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.  *

Edip Yüksel Meali

Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Size vaad edilenler muhakkak gelecektir, siz, onun önüne geçemezsiniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Size edilen va'd-ü vaîd muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz

Erhan Aktaş Meali

Size yapılan uyarı kesinlikle yerine gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.

Hasan Basri Çantay Meali

Hakıykat, size (başınıza geleceği) va'd olunan şeyler elbette gelib çatacakdır. Siz, önüne geçebilecekler değilsiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki ne va'd olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni' olacak kimseler değilsiniz!(3)*

İlyas Yorulmaz Meali

Elbetteki size vaat edilen şey (hesap günü) gelecektir. Siz ona asla mani olamazsınız.

İsmail Hakkı İzmirli

Size vadolunan şey mutlak gelir. Siz onu âciz kılacak değilsiniz.

Kadri Çelik Meali

Size vaat edilen, mutlaka (yerine) gelecektir. Siz O'nu aciz kılıcılar değilsiniz.

Mahmut Kısa Meali

Hiç şüpheniz olmasın ki, size vaad edilen o Kıyâmet Günü kesinlikle gelecektir ve hiç biriniz buna engel olamayacaksınız!

Mehmet Türk Meali

(Ey insanlar!) Size vâdedilenler mutlaka gelecektir ve siz, bunu asla önleyemezsiniz.

Muhammed Esed Meali

Şüphe yok ki size vaad edilen o [hesaplaşma] mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!

Mustafa Çavdar Meali

Size vaat edilen o şey mutlaka gelecektir ve siz ona asla engel olamayacaksınız. 10/55, 14/47, 30/60, 39/74

Mustafa İslamoğlu Meali

Kaçış yok: tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir: ve siz ona asla engel olamayacaksınız.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu bertaraf edebilecek değilsinizdir.

Suat Yıldırım Meali

Size vâd edilen şeyler mutlaka gelecektir, siz bunun önüne geçemezsiniz.

Süleyman Ateş Meali

Size söylenen uyarı, muhakkak gelecektir, siz onu engelleyemezsiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Tehdit edildiğiniz şey mutlaka olacaktır. Siz önüne geçemeyeceksiniz.

Şaban Piriş Meali

Size yapılan vaat mutlaka gerçekleşecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz.

Ümit Şimşek Meali

Size vaad edilen mutlaka gelecektir; onun önüne geçemezsiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizə və’d edilən (qiyamət günü), şübhəsiz ki, gələcəkdir. Siz onun qarşısını ala bilməzsiniz!

M. Pickthall (English)

Lo! that which ye are promised will surely come to pass, and ye cannot escape.

Yusuf Ali (English)

All that hath been(956) promised unto you will come to pass: nor can ye frustrate it (in the least bit).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.