25 Kasım 2020 - 9 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velehu mâ sekene fî-lleyli ve-nnehâr(i)(c) vehuve-ssemî’u-l’alîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gecenin ve gündüzün (göklerin ve yerin içinde) barınan (ve bulunan) her şey O'nundur. O, İşitendir, Bilendir. (Her varlığın ve olayın en ince ayrıntısına kadar kaydını tutmaktadır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Geceleyin ve gündüzün yaşayıp barınan ne varsa hepsi, onundur ve odur duyan, bilen.

Abdullah Parlıyan Meali

Halbuki gecenin ve gündüzün barındırdığı herşey O'nundur; ve yalnızca O'dur, herşeyi duyan ve herşeyi bilen.

Ahmet Tekin Meali

Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir, O'nun ilmi her şeyi kucaklar.

Ahmet Varol Meali

Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O duyandır, bilendir.

Ali Bulaç Meali

Geceleyin ve gündüzün barınan her şey O'nundur. O, işitendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Halbuki gecede ve gündüzde yerleşenle hareket eden ne varsa O'nundur. O, herkesin sözlerini işitendir, bütün hallerini bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hâlbuki gece ve gündüzdeki duran ve hareket eden her şey O’nundur. O işitendir, bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitendir; bilendir.

Besim Atalay Meali

Gece ile gündüzde bulunan her şey O'nun, O işitir, O bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. Ve O'dur yalnızca her şeyi hakkıyla duyan ve hakkıyla bilen.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gecede ve gündüzde bulunan O'nundur. O işitendir, Bilen'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gece ve gündüzde barınan her şey O’nundur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitendir, bilendir.

Edip Yüksel Meali

Geceleyinde gündüzünde barınan her şey O'nundur. O İşitendir, Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. O, işitendir, bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Halbuki gecede gündüzde barınan ne varsa onun, ve işiden bilen ancak o

Erhan Aktaş Meali

Gece ve gündüzde barınıp yaşayan her şey O'nundur. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey Onundur. O, hakkıyle işidendir, gerçek bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Gece ve gündüzün içinde barınan şeyler de O'nundur. O ise, Semî' (herbirinin sesini hakkıyla işiten)dir, Alîm (hâllerini hakkıyla bilen)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Gece ve gündüzün içinde barınan her şey de Allaha aittir. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Gece de, gündüz de ne varsa hepsi O/nundur. O, işiten, hakkıyle bilen Zattır.

Kadri Çelik Meali

Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitendir, bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O’nun kudret ve hükümranlığı altındadır ve O, her şeyi işitendir, bilendir.

Mehmet Türk Meali

Gece ve gündüzde barınan her şey Onundur. Ve O hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.

Muhammed Esed Meali

halbuki, gecenin ve gündüzün barındırdığı her şey O'nundur; ve yalnızca O'dur her şeyi duyan, her şeyi bilen.

Mustafa Çavdar Meali

Oysa gecenin ve gündüzün içinde bulunan her şey Allah a aittir. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. 2/244, 3/29, 14/38, 16/23, 21/4,

Mustafa İslamoğlu Meali

Oysa gecenin ve gündüzün koynunda yatan her şey O’na aittir; ve yalnızca O’dur duyulmayanı duyan, varlığın sırrını bilen.[1023]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Halbuki, gecede ve gündüzde barınan her ne varsa O'nundur ve hakkıyle işiten, bilen de ancak O'dur.

Suat Yıldırım Meali

12, 13. De ki: “Göklerde ve yerde olanlar kimindir? ” “Allah'ındır” de. O, rahmet etmeyi Kendisine ilke edinmiştir. O, geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük ziyana uğratanlardır ki iman etmezler. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. *

Süleyman Ateş Meali

Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, işitendir, bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O’nundur. Dinleyen ve bilen O’dur.

Şaban Piriş Meali

Gecenin ve gündüzün içinde bulunan her şey Onundur. O, işiten ve bilendir.

Ümit Şimşek Meali

Gecede ve gündüzde barınan ne varsa Onundur. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gecenin ve gündüzün içinde yer alan her şey O'nundur. O, Semî'dir, her şeyi duyar; Alîm'dir, her şeyi bilir.

Bunyadov-Memmedeliyev

Gecədə və gündüzdə mövcud olan hər bir şey Onundur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.

M. Pickthall (English)

Unto Him belongeth whatsoever resteth in the night and the day. He is the Hearer, the Knower.

Yusuf Ali (English)

To him belongeth all that dwelleth (or lurketh)(845) in the night and the day. For he is the one who heareth and knoweth all things."(846)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.