9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 129. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekeżâlike nuvellî ba’da-zzâlimîne ba’dan bimâ kânû yeksibûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Böylece Biz kendi kesbleri (kötü tercih ve gafletleri) nedeniyle, zalimlerin bir kısmını, diğer kısmının başına yönetici yapar (ezdiririz).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte biz, kazandıkları suç yüzünden zalimlerin bir kısmını, bir kısmına böyle musallat ederiz.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bu şekilde varlık sebebine aykırı davranmış olanları, kimini kimine kazandıkları günah ve yaptıkları azgınlık sebebiyle dost ve yoldaş ederiz, birbirlerini ayartıp baştan çıkarırlar.

Ahmet Tekin Meali

İnsanların ve cinlerin ilâhî emirlere isyan edenlerini perişan ettiğimiz gibi, işlemekte oldukları ameller, yüklendikleri günahlar sebebiyle, inkâr ve isyanda devam eden, İslâmî hayatı yaşamayı, İslâmî faaliyetleri engelleyen, engelleme tedbirleri alan zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına idareci yapar, birbirlerini saptırmaları, azdırmaları ve azaba dûçar etmeleri için onları birbirlerine musallat ederiz.

Ahmet Varol Meali

İşte böylece, kazandıklarına karşılık zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşlerine takarız.

Ali Bulaç Meali

Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte biz, asî insanlarla cinleri böyle birbirinden faydalandırdığımız gibi, zalimlerin bazısını bazısına, kazandıkları işler sebebiyle idareci ve hâkim yaparız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Böylece Biz, yaptıklarından dolayı zalimleri birbirine musallat ederiz.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte kazandıkları günahlarından ötürü zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.

Besim Atalay Meali (1962)

Yaptıkları işler dolayısiyle, işte biz de böylece, zalimlerden nicesini, bir nicesi üstüne saldırtmaktayız

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte böylece işledikleri günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız (inatları yüzünden birbirlerini felakete götürürler).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz.

Diyanet Vakfı Meali

İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.

Edip Yüksel Meali

Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü...

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte biz böylece, kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve işte biz, zalimlerin ba'zısını ba'zısına kesibleri sebebiyle böyle dost ederiz

Erhan Aktaş Meali

İşte böylece kazandıklarından dolayı, zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşine takarız.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

İşte biz zaalimlerden kimini kimine, irtikâb etmekde oldukları (günâhlar) yüzünden, böylece musallat ederiz.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte böylece kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden, zâlimlerin bazılarını bazılarına dost ederiz.

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece kendilerine zulmedenlerin bazılarını, yaptıkları davranışlardan (ortak yanlışlarından) dolayı bazılarına yakınlaştırdık.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Böylece zalimlerin bir kısmını bir kısmına kazançlarından dolayı musallat ederiz.

Kadri Çelik Meali

İşte böylece zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.

Mahmut Kısa Meali

İşte biz, kötülükte birbirleriyle yardımlaşarak suç ortaklığı yapan zâlimleri, kazandıkları günahlar yüzünden böyle birbirlerinin dostları ve yardakçıları durumuna düşürürüz!
O gün Allah, zâlimlere soracak:

Mehmet Okuyan Meali

İşte böylece işledikleri (günahlar) nedeniyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost/yoldaş yaparız.**

Mehmet Türk Meali

İşte böylece Biz kazandıkları günâhlar sebebiyle, zalimleri birbirine dost yaparız.

Muhammed Esed Meali

Ve bu şekilde, zalimlerin, [kötü] fiilleri ile birbirlerini ayartıp baştan çıkarmalarını 115 sağlarız.

Mustafa Çavdar Meali

İşte böylece, şeytanlarla iş birliği yapan zalimler, işledikleri sebebiyle birbirlerinin ayartıcı dostları olurlar. 8/73, 35/40, 45/19

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve işte Biz zalimleri, işledikleri yüzünden birbirinin başına böyle sararız.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve işte böylece zalimlerin bazısını bazısına irtikab ettikleri şeyler sebebiyle musallat ederiz.

Suat Yıldırım Meali

İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz. *

Süleyman Ateş Meali

İşte kazandıkları(günahları)ndan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.

Süleymaniye Vakfı Meali

Böylece biz, yapıp ettiklerine karşılık yanlış yapanların kimini kiminin peşine takarız.

Şaban Piriş Meali

İşte böyle, zalimleri işledikleri sebebiyle birbirlerinin dostu yaparız..

Ümit Şimşek Meali

Kazandıkları günahlar yüzünden, zalimleri birbirine Biz böyle dost yaparız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte biz, zalimlerin bir kısmını bir kısmına, kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost/yardımcı/yönetici/önder yaparız.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ancılayın üstin ellü eylerüz žālimleruñ bir nicesini bir niceye andan ötürü kim oldılar ķazanurlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Beləliklə, qazandıqlarına (qazandıqları günahlara) görə zalımların bə’zisini digərinin arxasına taxaraq (və ya pis işləri bir yerdə gördükləri üçün qiyamət gününün əzabından onları bir-birinə belə yaxınlaşdırarıq).

M. Pickthall (English)

Thus We let some of the wrong-doers have power over others because of what they are wont to earn.

Yusuf Ali (English)

Thus do we make the wrong-doers turn to each other, because of what they earn.(952)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.