8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 127. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lehum dâru-sselâmi ‘inde rabbihim(s) vehuve veliyyuhum bimâ kânû ya’melûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hakk yolda bulunan ve hayra çabalayanlar) Onlar için Rableri katında barış yurdu (dünyada huzurlu devlet, ahirette kutlu cennet) vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların Velisidir. (Allah müttaki ve mücahit mü’minlerin dostu ve sahibidir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlarındır Rablerinin katında esenlik yurdu ve o, yaptıkları işlerden dolayı dosttur onlara.

Abdullah Parlıyan Meali

Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onların dostu olacaktır.

Ahmet Tekin Meali

Onlar için kuralları Rableri tarafından konulmuş, hukukun üstün, hakkın ve adâletin belirleyici güç ve barışın hâkim olduğu güvenli bir dünya düzeni; Rableri katında da selâmet yurdu, cennet vardır. İşlemeye devam ettikleri amaçla örtüşen niyete dayalı, bilinçli ameller dolayısıyle Allah onların velisi, koruyucusu, dostudur.

Ahmet Varol Meali

Onlar için Rabblerinin katında esenlik yurdu vardır ve işlediklerinden dolayı O onların dostudur.

Ali Bulaç Meali

Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır ve Allah, yapmakta oldukları hayırlı amelleri sebebiyle, onların yardımcısıdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, (gerçeği) anan toplum için, Rableri katında Dar-üs Selam (huzur ve barış cenneti) vardır; yaptıklarında dolayı, onların sahibi Allah’tır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Rabbleri katında onlara esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur.

Besim Atalay Meali (1962)

Onlar için, Tanrıları katında, selâmet yurdu vardır, yaptıkları iş yüzünden Allah onların dostu

Cemal Külünkoğlu Meali

O (hayat koordinatlarını Kur'an'a göre belirleye)nlere Rableri katında barış ve esenlik yurdu (olan cennet) vardır. Allah, yaptıkları (doğru ve yararlı) işler sayesinde onların en yakın dostu (ve yardımcısı) olacaktır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rablerinin katında selamet yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların dostudur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.

Diyanet Vakfı Meali

Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.

Edip Yüksel Meali

Onlar, Rablerinin yanında barış yurdunu hakketmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerden dolayı, Allah onların dostudur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

rablarının ındinde selâm yurdu «dârülsselâm» onlarındır, bütün yapacak oldukları işlerde kendilerinin velisi de odur

Erhan Aktaş Meali

Onlar için Rabb'leri yanında bir selam¹ yurdu vardır. O, yaptıklarından dolayı onların velisidir.² *

Hasan Basri Çantay Meali

Rableri katındaki selâm yurdu onlarındır ve O, yapmakda devam etdikleri (hayırlı işlerden) dolayı kendilerinin yârıdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu (Cennet) vardır ve O (Allah), yapmakta oldukları (sâlih ameller) sebebiyle onların dostudur.

İlyas Yorulmaz Meali

(Bu dosdoğru yola uyanlar için) Rableri katında, güvenle kalacakları mekânlar var ve yaşadıkları dünya hayatındaki yaptıklarının karşılığında, onları sahiplenip koruyan (veli) O dur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar için Rablerinin nezdinde selâmet sarayı, Cennet vardır; Allah işlediklerinden dolayı onların yârıdır,

Kadri Çelik Meali

Rablerinin katında esenlik yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların velisidir.

Mahmut Kısa Meali

Rab’lerinin katındaki güzellik ve esenlik yurdu olan cennet onlarındır! Ve hepsinden de önemlisi; Allah, yaptıkları doğru ve yararlı işler sayesinde, onların en yakın dostu ve yardımcısı olacaktır! İşte o Mahşer Günü:

Mehmet Okuyan Meali

Rableri katında onlara barış yurdu (cennet) vardır. Yapmış oldukları (güzel) işler sebebiyle O, onların dostudur.**

Mehmet Türk Meali

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu1 vardır. Ve O (Allah) yaptıkları (güzel) işler sebebiyle onların dostudur.*

Muhammed Esed Meali

Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak; ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onlara yakın bulunacak.

Mustafa Çavdar Meali

Bunlar için, Rableri katında selamet mutluluk ve barış yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, bunların velisidir/koruyup kollayanıdır. 2/107, 7/196, 42/10, 45/19

Mustafa İslamoğlu Meali

Rableri katında barış ve saadet yurdu onların olacak; ve O, yapıp ettiklerinden dolayı onların velayetini üstlenecek.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlar için Rablerinin indinde selâmet yurdu vardır. Ve onların yaptıkları amelleri sebebiyle, velîsidir.

Suat Yıldırım Meali

Rab'leri nezdindeki selâm ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah, kendilerinin yardımcısıdır.

Süleyman Ateş Meali

Rableri katında esenlik yurdu onlarındır. Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar için Rablerinin katında esenlik ve güvenlik (selamet) yurdu vardır. Yapmakta oldukları şey sebebiyle Rableri onların dostudur (velisidir).

Şaban Piriş Meali

Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, onların velisidir.

Ümit Şimşek Meali

Onlar için Rableri katında esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle de Allah onların dostu ve yardımcısıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler oldukları ameller yüzünden O, onların Velî'si oluvermiştir.

Eski Anadolu Türkçesi

anlaruñdur selāmat sarāyı ya'nį uçmaķ çalabı’ları ķatında daħı ol işi issidür anlaruñ andan ötürü kim oldılar işlerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onları Rəbinin yanında əmin-amanlıq yurdu (Cənnət) gözləyir. Allah onların gördüyü işləri himayə edəndir (və ya gördükləri yaxşı işlərə görə Allah onların dostudur).

M. Pickthall (English)

For theme is the abode of peace with their Lord. He be their Protecting Friend because of what they used to do.

Yusuf Ali (English)

For them will be a home(948) of peace in the presence of their Lord: He will be their friend, because they practised (righteousness).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.