8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 127. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lehum dâru-sselâmi ‘inde rabbihim(s) vehuve veliyyuhum bimâ kânû ya’melûn(e)

Onlarındır Rablerinin katında esenlik yurdu ve o, yaptıkları işlerden dolayı dosttur onlara.

(Hakk yolda bulunan ve hayra çabalayanlar) Onlar için Rableri katında barış yurdu (dünyada huzurlu devlet, ahirette kutlu cennet) vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların Velisidir. (Allah müttaki ve mücahit mü’minlerin dostu ve sahibidir.)

Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onların dostu olacaktır.

Onlar için kuralları Rableri tarafından konulmuş, hukukun üstün, hakkın ve adâletin belirleyici güç ve barışın hâkim olduğu güvenli bir dünya düzeni; Rableri katında da selâmet yurdu, cennet vardır. İşlemeye devam ettikleri amaçla örtüşen niyete dayalı, bilinçli ameller dolayısıyle Allah onların velisi, koruyucusu, dostudur.

Onlar için Rabblerinin katında esenlik yurdu vardır ve işlediklerinden dolayı O onların dostudur.

Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır ve Allah, yapmakta oldukları hayırlı amelleri sebebiyle, onların yardımcısıdır.

O, (gerçeği) anan toplum için, Rableri katında Dar-üs Selam (huzur ve barış cenneti) vardır; yaptıklarında dolayı, onların sahibi Allah’tır.

Rabbleri katında onlara esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur.

Onlar için, Tanrıları katında, selâmet yurdu vardır, yaptıkları iş yüzünden Allah onların dostu

O (hayat koordinatlarını Kur'an'a göre belirleye)nlere Rableri katında barış ve esenlik yurdu (olan cennet) vardır. Allah, yaptıkları (doğru ve yararlı) işler sayesinde onların en yakın dostu (ve yardımcısı) olacaktır.

Allâh’ın nezdinde bir dâru’l islâm ya’ni cennet vardır. Allâh ânları muhâfaza idecek ve ’amellerinin mükâfâtını virecekdir.

Rablerinin katında selamet yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların dostudur.

Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.

Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.

Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.

Onlar, Rablerinin yanında barış yurdunu hakketmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerden dolayı, Allah onların dostudur.

rablarının ındinde selâm yurdu «dârülsselâm» onlarındır, bütün yapacak oldukları işlerde kendilerinin velisi de odur

Rableri tarafından (bir ikram olarak) selâmet yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları (güzel) şeylerden dolayı onların dostudur.

Onlar için Rabb'leri yanında bir selam¹ yurdu vardır. O, yaptıklarından dolayı onların velisidir.²

1- Esenlik, güven, huzur. 2- Koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyici, yandaş.

Rableri katındaki selâm yurdu onlarındır ve O, yapmakda devam etdikleri (hayırlı işlerden) dolayı kendilerinin yârıdır.

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu (Cennet) vardır ve O (Allah), yapmakta oldukları (sâlih ameller) sebebiyle onların dostudur.

(Bu dosdoğru yola uyanlar için) Rableri katında, güvenle kalacakları mekânlar var ve yaşadıkları dünya hayatındaki yaptıklarının karşılığında, onları sahiplenip koruyan (veli) O dur.

Onlar için çalapları katında bir esenlik yurdu vardır. O çalap ki işlemekte oldukları iyiliklerden dolayı onların koruyucusudur.

Onlar için Rablerinin nezdinde selâmet sarayı, Cennet vardır; Allah işlediklerinden dolayı onların yârıdır,

Rablerinin katında barış ve esenlik yurdu [dâru’s-selâm] onlarındır. Yaptıklarından dolayı, O, onların dostudur.

Rablerinin katında esenlik yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların velisidir.

Rab’lerinin katındaki güzellik ve esenlik yurdu olan cennet onlarındır! Ve hepsinden de önemlisi; Allah, yaptıkları doğru ve yararlı işler sayesinde, onların en yakın dostu ve yardımcısı olacaktır! İşte o Mahşer Günü:

Onlar için rabb’leri katında Selâm / Esenlik / Barış yurdu vardır.
O, işliyor oldukları şeyler sebebiyle onların veliyysidir.

Düşünce toplumu ise, Tanrı’ katındaki esenlik yurdunun sahipleridir. Bunlar emeklerine karşılık Tanrı’'nın koruması altındadırlar.

Rabbinin katında esenlik, barış, huzur evi inananlarındır. İnananların yaptıkları güzel işlerden dolayı Rabbin onlara dost olur.

Rableri katında onlara barış yurdu (cennet) vardır. Yapmış oldukları (güzel) işler sebebiyle O, onların dostudur. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:257; Âl-i İmrân 3:68; Mâide 5:55-56; Câsiye 45:19.

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu¹ vardır. Ve O (Allah) yaptıkları (güzel) işler sebebiyle onların dostudur.

1 Güvenlik yurduna, İslâm hükümlerinin uygulandığı yere (yani, Dar’ül-İslâm’a)…

Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak; ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onlara yakın bulunacak.

Bunlar için, Rableri katında selamet mutluluk ve barış yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, bunların velisidir/koruyup kollayanıdır. 2/107, 7/196, 42/10, 45/19

Rableri katında barış ve saadet yurdu onların olacak; ve O, yapıp ettiklerinden dolayı onların velayetini üstlenecek.

Onlar için Rableri katında selamet yurdu (cennet) vardır, yaptıkları (salih) amellerden dolayı Allah, onların mevlâsıdır. (yardımcısıdır)

Rableri katında selamet yurdu onlarındır. Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.

Onlar için Rablerinin indinde selâmet yurdu vardır. Ve onların yaptıkları amelleri sebebiyle, velîsidir.

Rab'leri nezdindeki selâm ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah, kendilerinin yardımcısıdır.

Rableri katında esenlik yurdu onlarındır. Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.

Rableri 'indinde onlar içün dâr-ı selâm (selâmet ve emniyet mahalli) vardır. Ve O (Allâh) işledikleri amelleri içün onların dostı ve velîsidir.

Onlar için Rablerinin katında esenlik ve güvenlik (selamet) yurdu vardır. Yapmakta oldukları şey sebebiyle Rableri onların dostudur (velisidir).

Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, onların velisidir.

Onlar için Rableri katında esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle de Allah onların dostu ve yardımcısıdır.

Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler oldukları ameller yüzünden O, onların Velî'si oluvermiştir.

anlaruñdur selāmat sarāyı ya'nį uçmaķ çalabı’ları ķatında daħı ol işi issidür anlaruñ andan ötürü kim oldılar işlerler.

Anlar‐çun vardur dārü’s‐selām cenneti Çalapları ḳatında. Daḫı ol özlerinüñvelīsi ‘amelleri sebebi‐le.

Onları Rəbinin yanında əmin-amanlıq yurdu (Cənnət) gözləyir. Allah onların gördüyü işləri himayə edəndir (və ya gördükləri yaxşı işlərə görə Allah onların dostudur).

For theme is the abode of peace with their Lord. He be their Protecting Friend because of what they used to do.

For them will be a home(948) of peace in the presence of their Lord: He will be their friend, because they practised (righteousness).

948 Cf. 10:25 .


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.