8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Haşr Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-ennehum şâkkû(A)llâhe ve rasûleh(u)(s) vemen yuşâkki(A)llâhe fe-inna(A)llâhe şedîdu-l’ikâb(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu (ceza) onların Allah’a ve O’nun Resulüne başkaldırıp ayrılık çıkarmaları (ve Hakk davayı parçalamaları) nedeniyledir. (Hıyanete kalkışanların cezası elbette verilecektir) . Kim Allah’a karşı çıkıp (Hakk’tan) ayrılırsa, muhakkak Allah’ın cezası, (ikâbı) pek şiddetlidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu da, onların, şüphe yok ki Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerindendir ve kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki artık Allah, pek çetin azap eder.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu onların, Allah ve peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a ve Rasulüne karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın cezalandırması çok çetindir.

Ahmet Tekin Meali

Bu, onların, Allah'a ve Rasulüne karşı gelmeleri, düşmanca davranmaları sebebiyledir. Kim Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın samimi kullarına düşmanca davranırsa, bilsin ki Allah, düşmanlık etme suçlarına denk, onları adâletle cezalandırma gücüne sahiptir.

Ahmet Varol Meali

Bu onların Allah'a ve Peygamber'ine karşı gelmeleri dolayısıyladır. Kim Allah'a karşı gelirse Allah cezası şiddetli olandır.

Ali Bulaç Meali

Bu, onların Allah'a ve O'nun Resûlü'ne 'başkaldırıp ayrılık çıkarmaları' dolayısıyladır. Kim Allah'a başkaldırıp-ayrılık çıkarırsa, muhakkak Allah, cezası (ikâbı) pek şiddetli olandır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu azabın sebebi şu: Çünkü onlar, Allah'a ve peygamberine muhalefet ettiler, (emirlerine aykırı harekette bulundular). Kim de Allah'a (ve peygamberine) aykırı hareket ederse, şübhe yok ki, Allah çok şiddetli azab sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Çünkü onlar, Allah’a ve Elçisi’ne karşı geldiler. Artık kim Allah’a karşı gelirse, bilsin ki Allah’ın ağır azabı çok şiddetlidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse, bilsin ki, Allah'ın cezalandırması çetindir.

Besim Atalay Meali (1962)

Çünkü onlar hem Allaha, hem de peygamberine karşı geldiler, kim Allaha karşı gelecek olursa, Allah katı azaplıdır!

Cemal Külünkoğlu Meali

Bütün bunlar, onların Allah'a ve Resulü'ne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu, Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah’a karşı gelirse bilsin ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.

Diyanet Vakfı Meali

Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması çetindir.

Edip Yüksel Meali

Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı geldiler. Kim ALLAH'a karşı gelse ALLAH'ın cezalandırması çetindir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bunun sebebi şudur: Onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler; Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı şiddetlidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Çünkü onlar Allah ve Resulü ile karşılaşmağa kalkıştılar, her kim de Allah ile karşılaşmağa kalkışırsa şübhe yok Allah «şediydul'ikab» dır

Erhan Aktaş Meali

İşte bu, onların Allah'a ve O'nun Resûl'üne muhalefet etmeleri nedeniyledir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah, cezası çok şiddetli olandır.

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar hakıykaten Allaha ve peygamberine muhaalefet etdiler. Kim Allaha muhaalefet ederse, şüphe yok ki, Allah, çetin azâblıdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Bu, gerçekten onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse, artık şübhesiz ki Allah, azâbı çok şiddetli olandır.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar için bu ceza, Allah ve elçisi ile bağlarını koparmaları sebebi iledir. Kim Allah ile bağını koparırsa, şüphesiz ki Allahın hesabı çok şiddetli olandır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sürülmelerinin sebebi şudur ki onlar Tanrı/dan ve peygamberinden ayrılmışlardı, her kim Tanrı/dan ve peygamberinden ayrılırsa Allah/ın onlar hakkında ukubeti şiddetlidir.

Kadri Çelik Meali

Bu, onların Allah'a ve O'nun resulüne karşı başkaldırıp ayrılık çıkarmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a karşı başkaldırıp ayrılık çıkarırsa, muhakkak Allah, cezası pek şiddetli olandır.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü onlar, Allah’a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah’a karşı gelirsebilsin ki, Allah’ın cezası çok çetindir!
Müminlerin savaş esnasında yaptıkları tahribata gelince:

Mehmet Okuyan Meali

Bu (uygulama), onların Allaha ve Elçisine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allaha karşı gelirse, şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır.**

Mehmet Türk Meali

Bu, onların Allah’a ve Peygamberine karşı isyan etmelerinden dolayıdır. Kim, Allah’a karşı isyan ederse, şunu iyi bilsin ki Allah’ın cezâsı, çok şiddetlidir.

Muhammed Esed Meali

bu, Allah ve Elçisi ile bağlarını koparmalarından dolayıdır; 4 Allah ve Elçisi ile (böylece) bağını koparana gelince; şüphesiz Allah'ın misillemesi çetindir!

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu, onların Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah’a karşı gelirse iyi bilsin ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. 58/5, 65/8-9

Mustafa İslamoğlu Meali

Bu onların Allah’a ve O’nun elçisine karşı çıkmaları yüzündendir; kim de Allah’a karşı çıkarsa, unutmasın ki Allah’ın azabı çetindir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bunun sebebi ise, şüphe yok ki onlar Allah'a ve Peygamberine karşı muhalefete kalkıştılar ve her kim Allah'a karşı muhalefete kalkışırsa artık şüphe yok ki, Allah'ın ikabı pek şiddetlidir.

Suat Yıldırım Meali

Bunun sebebi onların, Allah ve Resulüne karşı çıkmaları oldu. Kim Allah'ı ve Resulünü karşısına alırsa bilmelidir ki Allah'ın cezası pek çetindir.

Süleyman Ateş Meali

Bunun sebebi şudur: Onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler; kim Allah'a karşı gelirse (bilsin ki) Allah'ın azabı çetindir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunun sebebi, Allah’ın ve Elçisinin karşısında yer almalarıdır. Kim Allah’ın karşısında yer alırsa, Allah'ın ona vereceği ceza pek ağır olur.

Şaban Piriş Meali

İşte bu, onların Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelmeleri sebebiyledir. Allah'a karşı gelen bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir.

Ümit Şimşek Meali

Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı gelmişlerdir. Kim Allah'a karşı gelirse, bilsin ki, Allah'ın cezası pek çetindir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Çünkü onlar, Allah'a ve resulüne kafa tuttular. Kim Allah'a kafa tutarsa, bilsin ki Allah'ın azabı çok çetindir.

Eski Anadolu Türkçesi

şol andan ötürüdür kim anlar muħalefet eylediler Tañrı’ya daħı yalavacına. daħı her kim muħalefet eyler ise Tañrı’ya bayıķ Tañrı ķatı 'aźābludur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu onların Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olmalarına görədir. Kim Allaha asi olsa (bilsin ki), Allahın cəzası çox şiddətlidir!

M. Pickthall (English)

That is because they were opposed to Allah and His messenger; and whoso is opposed to Allah, (for him) verily Allah is stern in reprisal.

Yusuf Ali (English)

That is because they resisted Allah and His Messenger. and if any one resists Allah,(5374) verily Allah is severe in Punishment.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.