19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Haşr Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kemeśeli-şşeytâni iż kâle lil-insâni-kfur felemmâ kefera kâle innî berî-un minke innî eḣâfu(A)llâhe rabbe-l’âlemîn(e)

Şeytan gibi, hani insana, kafir ol der de insan kafir oldu muydu, şüphe yok ki der, ben senden tamamıyla uzağım, şüphe yok ki ben, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.

(Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) Tıpkı şeytanın durumuna benzer ki; (önce) insana: "İnkâr et" deyip (onu kandırıvermiştir), onlar inkâr edince de: "Ben senden uzağım; ben âlemlerin Rabbi (olan) Allah’tan korkarım!" demişti.

Yahudileri aldatan münafıkların durumu da, tıpkı şeytanın durumuna benzer ki; insana “İnkar et!” dedi, insan da inkâr edince: “Ben senden uzağım, senin yaptıklarından sorumlu değilim, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım” dedi.

Müslüman görünerek İslâm'a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların durumu, tıpkı şeytanın durumu gibidir. Şeytan insana:
“İnkâr et, nankörlük et” der. İnkâr edip nankörlük edince de:
“Benim seninle ilgim yok, senden uzağım. Ben, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'tan korkarım.” der.

Tıpkı şeytanın durumu gibi. O insana: "İnkar et" dedi. (İnsan) inkar edince de: "Ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyorum" dedi.

Şeytanın durumu gibi; çünkü insana 'İnkâr et' dedi, inkâr edince de: 'Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım' dedi.

(Yahudi'leri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali), şeytanın hali gibidir: Hani insana “Kâfir ol.” demişti de, kâfir olunca: “- Ben, senden berîyim; çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'dan korkarım.” deyiverdi.

Onların durumu, o şeytanın örneğine benzer. Ki insana, “inkâr et!” dedi. İnsan inkâr edince, “Ben senden beriyim. Ben, âlemlerin sahibi olan Allah’tan korkarım” dedi.

Münafıklar şeytan gibidirler. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et” der. İnsan inkâr edince de, “Ben senden uzağım; çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım” der.[624]

[624] Şeytanın aldatması hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 171-173.

Bunlar şeytan gibidirler: «Küfret!» derler insanlara, küfredince, derler ki: «Bizler sizden ırağız, korkarız biz âlemlerin sahibi olan Allahtan !»

Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana: “İnkâr et” der; (insan) inkâr edince de: “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'ın (azabından) korkarım” der.

Her zaman olduğu gibi şeytanın, körük çekerek günahkârı önce coşturması ve daha sonra yarı yolda bırakması hakkındaki bu temsili ifade, daha farklı bi... Devamı..

Ânların hareketi şeytânın hareketine benzer. Şeytân insâna "İman itme" dir ve insân kâfir oldığı vakit "Ben senin a’mâlinde müşterek değilim ben rabbu’l âlemin olan Allâh’dan korkarım" dir.

İkiyüzlülerin durumu insana: "İnkar et!" deyip, insan da inkar edince: "Doğrusu ben senden uzağım; Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" diyen şeytanın durumu gibidir.

Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der.

Tıpkı şeytanın durumu gibi: Hani o insana “İnkâr et” der; o inkâr edince de, “Bilesin ki benim seninle ilgim yok, ben âlemlerin rabbi olan Allah’tan korkarım” der.

Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana «İnkâr et» der. İnsan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der.

Onlar tıpkı şeytan gibidir: İnsana, "İnkar et" der. Sonra o inkar edince de, "Benim seninle bir ilişkim yok. Ben, evrenlerin Rabbi ALLAH'tan korkarım," der.

(Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana "İnkâr et." dedi, (insan) inkar edince de: "Ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabb'i Allah'tan korkarım!" dedi.

Tıbkı Şeytanın meseli gibi ki hani insana küfret dedi de küfredince ben dedi senden beriyim, çünkü ben âlemlerin rabbi olan Allahdan korkarım

(Yahûdîleri, müslümanlara karşı savaşa kışkırtarak, “Biz size yardım ederiz” diyen ancak sonrasında sözlerinden dönen munâfıkların durumu da) tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, (o şeytan, önce) insana, “(Hakkı) İnkâr et” der. (İnsan, şeytanın telkinlerine/vesveselerine kanarak hakkı) inkâr edince, (bu sefer şeytan, o insana,) “Şüphesiz ben senden uzağım.” (Yalan ve riya içinde) “şüphesiz ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der.

Onların¹ durumu tıpkı şeytanın² durumu gibidir.³ İnsana: “Kâfir ol.” der. Ne var ki insan kâfir olunca da: “Kesinlikle ben senden uzağım, ben Âlemlerin Rabb'i olan Allah'tan korkarım.” der.

1- Münafıkların. 2- Şeytani karaktere sahip kişiler ve güçler. Kur\an\a göre, Şeytan; haktan uzak olan, gerçekliğe aykırı hareket eden her türlü güç... Devamı..

(Yahudileri muhaarebeye teşvıyk eden münafıkların haali de) şeytanın haali gibidir. Çünkü (şeytan) insana «Küfret» der de o küfredince «Ben hakıykaten senden uzağım. Çünkü ben aalemlerin Rabbi olan Allahdan korkarım» der!

(Onların misâli;) şeytanın hâli gibidir ki, hani insana: “İnkâr et!” demişti. Artık(insan) inkâr edince de: “Doğrusu ben, senden uzağım; çünki ben âlemlerin Rabbi olan Allah'(ın azâbın)dan korkarım!” demişti.

(Daha önce ihanet eden Yahudileri Müslümanlara karşı kışkırtan ve sonra onları aldatan münafıkların) durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki; (vesvese yoluyla) insana “İnkâr et ‘’dediğinde (inkârı ve sapıklığı telkin ettiğinde), o da inkâr edince: (kıyamet günü ona) “Şüphesiz ben senden uzağım (dünyada senin yaptıklarından bugün sorumlu değilim, çünkü ben seni zorlamadım). Kuşkusuz (bugün) ben (de) âlemlerin Rabbi olan Allah’tan (onun azabından) korkarım deyiverir. *

(*) 16. âyette ikiyüzlülük ederek insanları kandıran münafıkların bu yöntemi şeytanın insanı doğru yoldan saptırırken uyguladığı taktiğe benzetilmişti... Devamı..

(Münafıklar) Şeytanın durumu gibi, insana “Doğruları inkâr et” dediğinde, insan inkâr ettiği zaman “Ben (inkâr etmenden dolayı) senden uzağım, ben âlemlerin Rabbi Allah’dan korkarım” der.

Durumları Şeytan’ın durumu gibidir, kişiye önce: «Tanımazlık et» der, kişi tanımazlık edince de şöyle der: «Doğrusu, benim seninle hiçbir ilişiğim yok. Çünkü ben bütün varlıkların çalabı olan Allah’tan korkarım.»

Münafıkların, Yahudileri aldatma hususundaki hali şeytanın hali gibidir ki insana «— Kâfir ol» der [³]. İnsan kâfir olunca şeytan «— Benim seninle ilişiğim yoktur; çünkü âlemlerin Rabbi olan Allah/tan korkarım» der.

[3] Yâni küfür işlemek üzere iğva eder.

Onların/ikiyüzlülerin durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir.⁹ Hani o insana, “İnkâr et!” der, insan da inkâr edince “Muhakkak ben senden uzağım. Hiç şüphesiz ben âlemlerin Rabbinden korkarım” der.

9 Nadiroğullarına, Abdullah bin Ubey başkanlığında ikiyüzlüler yardım sözü vererek savaşa teşvik etmişlerdi. Sonra da yardıma gelmedikleri konusu teşb... Devamı..

(İkiyüzlülüklerinin durumu,) İnsana, “İnkâr et” deyip insan da inkâr edince, “Doğrusu ben senden uzağım; âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım” diyen şeytanın durumu gibidir.

Yahudileri kışkırtan münâfıkların durumu, şeytanın durumuna ne kadar da benziyor: Şeytan, insana vesvese vererek, Allah’ın ayetlerini inkâr et! Korkma, ben senin yanındayım!” der fakat insan onun sözüne güvenip Rabb’ini inkâr edince hemen ardından Bedir savaşında olduğu gibi (8. Enfal: 48) aynı şekilde Hesap Gününde de onu yapayalnız bırakarak, “Ben seni tanımıyorum ve yaptıklarının sorumluluğunu da kabul etmiyorum! Çünkü ben her ne kadar isyankâr olsam da, âlemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarım!” der.

Şeytan’ın misâli gibi! Hani, İnsan’a: -”İnkâr et!” dedi. İnsan da inkâr edince: -“Ben, senden uzağım. Ben, Âlemler’in rabbi Allah’tan korkuyorum” dedi.

Münafık, şeytan gibidir: Nitekim şeytan önce insana: " inkar et " der. İnkar edince de: " Ben seni tanımıyorum, yoo ben, Allah'tan korkarım " deyip çıkar.

Yahudilere yardım eden Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, "İnkâr et" der; insan inkâr edince "Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!" der. Aynı şekilde onlar da Yahudilerden bir gurubu azdırdılar. Sonra Yahudileri ortada bırakıverdiler.

(Münafıkların durumu) tıpkı şeytan(ın durumu) gibidir. Hani şeytan, insana “İnkâr et!” der. (İnsan) inkâr edince de “Şüphesiz ki ben senden uzağım; şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!” der. [*]

Benzer mesaj: Enfâl 8:48. Burada verilmek istenen mesaj şeytanın da aslında Yüce Allah’ı bildiği, tanıdığı ve O’ndan korktuğudur. Hz. Âdem için Yüce A... Devamı..

(Onlar); insana önce “inkâr et” diyen kâfir olunca da: “(Artık) ben senden uzağım. Doğrusu ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” diyen o şeytan gibidirler.

tıpkı Şeytanın insana: “Hakikati inkar et!” deyip [insan da] inkar edince, “Bak, ben senden, (senin yaptıklarından) sorumlu değilim: ben bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!” ²³ dediği zaman[ki] gibi.

23 Karş. 8:48 ve ayrıca 14:22 ve ilgili dipnotlar.

Onların durumu; insana “Kâfir ol” diye telkinde bulunan, sonra da insan kâfir olunca; “Ben senden uzağım zira ben âlemlerin Rabbi Allah’tan korkarım” diyen şeytanın durumu gibidir. 8/48, 14/22

Tıpkı malum şeytan örneğinde olduğu gibi: Hani o insana “inkâr et” diye telkin eder, ona uyup inkâr edince de “Ben senin yaptığından sorumlu değilim, çünkü ben âlemlerin Rabbi Allah’tan korkarım” der.[⁵⁰²⁶]

[5026] Bu “şeytan”lar, 11. âyette tarif edilen münafık tipler olmalıdır. Önce ayartırlar, sonra da hiçbir sorumluluk üstlenmezler. şeytanın “Ben Allah... Devamı..

(Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) Şeytanın durumuna benzer ki, o insana: "küfret" der, o küfredince de: "Ben kuşkusuz senden uzağım, çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım" der.

Onların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, "İnkâr et" der; insan inkâr edince de, "Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım" der.

Şeytanın meseli gibi ki, vaktiyle insana «Kâfir ol!» dedi, Vaktâ tâ ki kâfir oldu. (Şeytan) Dedi ki: «Şüphe yok ben senden uzağım. Muhakkak ki ben âlemlerin Rabbinden korkarım.»

Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise tıpkı şeytan'ın durumuna benzer ki o, insana: “Dine inanma, reddet! ” diye telkin eder. O kendisine kulak verip kâfir olunca da şöyle der: “Ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbinden korkarım! ”

(Onların durumu) Tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana "İnkar et" dedi. (İnsan) inkar edince de: "Ben seden uzağım, ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım!" dedi.

Münâfıklar, insâna"Küfür it" diyüb ve küfür idince: "Ben senden berîyim, ben 'âlemlerin rabbi olan Allâh'dan korkarım" diyen şeytân gibidirler. (Yahûdîleri müslümânlar aleyhine sevk iderler. Sonra çekilürler)

Bunlar şeytan gibidirler; şeytan insana: "Görmezlikten gel (kafir ol)” der, o da görmezlikten gelirse, (şeytan) bu kez şöyle demeye başlar: "Benim seninle ilgim olmaz; ben varlıkların Sahibi olan Allah'tan korkarım."

Tıpkı şeytan gibidirler. Hani o insana:-İnkar et! der, İnsan da inkar edince:-Ben senden uzağım, ben Alemlerin Rabbinden korkarım! der.

Şeytanın hali de böyledir. İnsana “Kâfir ol” der. O kâfir olduğunda da “Ben senden uzağım; çünkü ben Âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım” deyiverir.

Durumları, şeytanın durumuna benziyor. Hani, şeytan insana, "Küfret/inkâr et!" der, insan küfür ve inkâra sapınca da şöyle konuşur: "Vallahi ben senden uzağım; ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!"

şeyŧān beñzeri gibi kim şeyŧān beñzeri gibi kim ol vaķt kim eyitti ādemiye: “kāfir ol” pes ķaçan kim kāfir oldı eyitti “bayıķ ben bįzarvan senden bayıķ ben ķorķarın Tañrı’dan 'ālemler çalabı’sı.”

Şeyṭāna beñzer ki eydür ādem oġlına: Kāfir ol. Kāfir olduġı vaḳteydür: Ben senden bīzār‐men, ben ḳorḳarın Tañrı Ta‘ālādan ki ‘ālemleriyaradupdur.

(Münafiqlər Bəni Nəzir yəhudilərini aldatması) Şeytana (Şeytanın insanı aldatmasına) bənzəyir. O, insana: “Kafir ol !” – deyər. (İnsan) kafir olan kimi (Şeytan onu qoyub qaçaraq): “Mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram!” – deyər.

(And the hypocrites are) on the likeness of the devil when he telleth man to disbelieve, then, when be disbelieveth saith: Lo! I am quit of thee. Lo! I fear Allah, the Lord of the Worlds.

(Their allies deceived them), like the Evil One, when he says to man, "Deny Allah.: but when(5393) (man) denies Allah, (the Evil One) says, "I am free of thee: I do fear Allah, the Lord of the Worlds!"

5393 An apt simile. Evil tempts man in all sorts of ways, and presents seductive promises and alliances to delude him into the belief that he will be ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.