14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Haşr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sebbeha li(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(s) ve huve-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerde ve yerkürede olanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir (yaratılış gayesini ve görevini yerine getirmektedir) ; O, Üstün ve Güçlü olan (Azîz’dir), Hüküm ve Hikmet sahibidir. *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Tenzih eder Allah'ı ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerde ve yerde olan herşey, Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. O her zaman üstün gelen ve herşeyi yerli yerince yapandır.*

Ahmet Tekin Meali

Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı, Allah'ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak, Allah'ı tesbih ve zikrederler. O kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.*

Ali Bulaç Meali

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bütün göklerde olanlar, bütün yerde olanlar hep Allah'ı tesbîh etmekte... O, Azîz'dir= her şeye gâlibdir, Hakîm'dir= hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Göklerdeki ve yerdeki her şey, Allah’ın kusurlardan münezzehiyetini ve mukaddesliğini ilan ediyor. Allah çok güçlüdür, üstündür ve her şeyi yerli yerinde yapandır. (O; kusurlu, haksız hiçbir şey yapmaz.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı anmaktadır. O, mülkünde galiptir; hikmet sahibidir.[620]*

Besim Atalay Meali (1962)

Göklerde, yerde bulunan her şey Allaha tespih eder, O emredir, O bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder (O'nun istediği şekilde vazifelerini icra ederek hayatlarına devam ederler). O, dilediğini yapma kudretine sahiptir, her işinde ve her hükmünde bir hikmet vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve yerdeki, hem de azîz hakîm o

Erhan Aktaş Meali

Göklerde ve yerde bulunanlar, Allah'ı tesbih¹ etmektedir. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, mutlak gaalibdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbîh etmektedir.(2) O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.*

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerde ve yerde olanlar Allahı yücelterek, bütün noksan sıfatlarından tenzih ederler. O çok güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Göklerde ve yerde olan bütün mahlûkat Allah/ı tenzih ederler. O, yegâne galiptir, hâkimdir.*

Kadri Çelik Meali

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.*

Mahmut Kısa Meali

Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, dâimâ Allah’ın sınırsız kudret ve azametini övgüyle anarak yüceltmektedir. Şu muhteşem kâinat nizamı içerisinde yer alan her şey, kendisini yaratan Allah’ın her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olduğunu haykırmakta, O’nun sonsuz ilim, kudret, merhamet, hikmet, iyilik, güzellik ve adâletini gözler önüne sermektedir. Eğer çevrenizdeki varlıklara ibret nazarıyla bakacak olursanız, her zerresinin Allah’ı zikrettiğini duyacak, göreceksiniz. Gerçekten O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen ve hükmüne karşı konulamayan Yüce Yaratıcıdır. İşte kudret ve hikmetinin bir örneği olarak:*

Mehmet Türk Meali

Göklerde ve yerde olan her şey, Allah’ı tesbih1 etmektedir. Zîrâ O çok güçlüdür, hüküm (ve hikmet) sahibidir.*

Muhammed Esed Meali

GÖKLERDE ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız şanını yüceltir: çünkü yalnız O'dur izzet ve hikmet sahibi.

Mustafa Çavdar Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ın koyduğu yasaya göre hareket etti. Zira O’dur her işinde mükemmel olan ve her hükmünde doğru karar veren. 7/54, 22/18

Mustafa İslamoğlu Meali

Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey Allah için hareket etti de, (bu sonuç öyle alındı):[5004] zira O’dur her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden.[5005]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihde bulunmaktadır. Ve o, bihakkın galiptır, sahib-i hikmettir.

Suat Yıldırım Meali

Göklerde ne var yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O, azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmiş(O'nun şanının eksikliklerden uzak, zatının yüce olduğunu anmışlar)dır. O, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.

Şaban Piriş Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih etti. Ki O daima galip ve hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür ve hikmeti herşeyi kuşatır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

tesbįḥ eyledi Tañrı’ya ol kim göklerdedür daħı ol kim yirdedür. daħı ol beñdeşsüzdür dürüst işlü dürüst sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah, and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

Whatever is in the heavens and on earth, let it declare the Praises and Glory(5368) of Allah. for He is the Exalted in Might, the Wise.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.