31 Temmuz 2021 - 21 Zi'l-Hicce 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mücâdele Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne yuhâddûna(A)llâhe ve rasûlehu ulâ-ike fî-l-eżellîn(e)

Şu kesin bir gerçektir ki; (Hakkı ve hayrı tanıdıktan ve katıldıktan sonra, dünyalık hesaplarla) Allah’a ve Resulüne (muhalefet bayrağı açıp) karşı çıkarak (İslam davasına hıyanet edip ayrılanlar) işte onlar mutlaka rezil ve zelil düşecek aşağılık kimseler arasındadır.

Allah'ın ve Peygamberinin sınırlarına uymayanlar ve karşı gelenler yok mu, onlardır en aşağılık kişilerin içinde bulunanlar.

Allah'a ve elçisine karşı gelenler, işte onlar kıyamet günü en alçaklar arasındadırlar.

Emirlerini terkederek Allah'a ve Rasulüne, Kur'ân'a ve sünnete, müslüman idarecilere isyan edip düşman olanlar, işte onlar, en aşağılıklar, en çok zillete düşürülecekler arasındadır.

Şüphesiz Allah'a ve Peygamber'ine karşı gelenler (var ya), onlar, en aşağılar arasındadırlar.

Hiç şüphesiz Allah'a ve Resûlü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp) başkaldıranlar; işte onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır.

Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler, muhakkak onlar, (cehennemdeki) en alçaklarla beraberdirler.

Gerçekten Allah’a ve Resulüne düşman olanlar; onlar en alçaklar arasındadırlar.

Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler sürüm sürüm sürüneceklerdir.

19,20. Şeytan yendi onları, Allahı anmayı onlara unutturdu, onlar, şeytan bölüğünden; şeytan bölükleri ziyandadırlar, hem Allaha, hem de peygamberine aykırılık güdenler en alçaklar arasında

Allah'a ve Resulüne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) meydan okuyanlar var ya, işte onlardır en zelil ve en alçak olanlarla aynı safı paylaşanlar.

Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler.

Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar.

Allah'a ve Peygamberine düşman olanlar, işte onlar en aşağıların arasındadırlar.

ALLAH'a ve elçisine karşı gelenler, alçaklardandır.

Allah'a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar.

Allah ve Resulüne hudud yarışına kalkanlar herhalde onlar en alçaklar içindedirler

Allah'a ve O'nun Resûl'üne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler.

Allaha ve peygamberine muhaalefet edenler (yok mu?) onlar şübhesiz ki en çok zillete düşenlerin içindedir.

Şübhesiz ki Allah'a ve Resûlüne karşı, muhâlefet edenler yok mu, işte onlar en zelîl(en aşağı) kimseler arasındadırlar!

Allah ve Elçisi aleyhinde mücadele edenler, şüphe yok ki küçük düşeceklerdir.

Çünkü Allah ve peygamberini düşman tutanlar, en zelil kimseler katarındadırlar [²].*

Allah'a ve resulüne karşı başkaldıranlar (var ya), işte onlar, kesinlikle en çok zillete düşenler arasında olanlardır.

Allah’a ve Elçisine karşı gelenler, dünyada da âhirette de en aşağılık kimseler arasında yer alacaklardır!

Allah’a ve O’nun rasûlüne hadd / sınır / yasa koyanlar, işte onlar Zilletler içindedir.

Şüphesiz ki Allah’a ve Elçisine karşı gelenler, işte onlar en alçakların arasındadır.

Şüphesiz Allah ve Rasûl’ü ile rekabete kalkışanlar,¹ en alçaklarla beraberdirler.*

Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelenler, işte onlar [Hesap Günü] en sefiller arasında bulunacaklardır.

Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine meydan okuyanlar var ya! İşte onlar zillet içerisinde olacaklar. 39/71, 67/6...12

Bir de Allah’a ve Rasulüne meydan okuyanlar var:[4998] işte onlar da en alçaklar sınıfına dahildirler.*

Muhakkak o kimseler ki, Allah'a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.

Allah'ı ve Resulünü karşısına alanlar, onlara düşmanlık edenler en alçak olanların derekesindedirler.

Allah'a ve Elçisine düşman olanlar, onlar en alçaklar arasındadırlar.

Allah’a ve elçisine sınır çizenler[*] var ya; işte onlar iyice alçalacak olanlardandır.*

Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler, işte onlar, en alçaklar içindedirler.

Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, en aşağılık kimseler arasındadırlar.

Allah'a ve resulüne kafa tutanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar.

bayıķ anlar kim muħalefet eylerler Tañrı’ya [289b] daħı yalavacına şunlar ħorıraķlar arasındadur.

Ol kişiler ki Tañrıya düşman olurlar ve peyġamberine. Daḫı anlar ẕelīller‐dendür.

Allahın və Onun Peyğəmbərinin əleyhinə çıxanlar (Cəhənnəmdəki) ən zəlil kimsələr içərisində olacaqlar!

Lo! those who oppose Allah and His messenger, they will be among the lowest.

Those who resist Allah and His Messenger will be among those most humiliated.(5361)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.