9 Mart 2021 - 25 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huve-l-evvelu vel-âḣiru ve-zzâhiru velbâtin(u)(s) ve huve bikulli şey-in ‘alîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O, Evvel'dir (Allah, her şeyden öncedir), Ahir'dir (Kendisinden başka hiçbir şeyin kalmayacağı son gerçektir), Zahir'dir (varlığı açık ve kesindir), Bâtın'dır, (gerçek niteliği yaratılanların harika özellikleri içinde gizlidir) . O, her şeyi (bütün ayrıntıları ile) Bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.*

Abdullah Parlıyan Meali

O'nun varlığı öncesiz ve sonrasızdır. Yani O'ndan önce hiç birşey yoktu ve hiç birşey de O'nun gibi sonsuz olmayacaktır. İlk ve son O'dur. O'nun varlığı ve birliği, pek çok delillerle gözüküp durmaktadır. Ve O'nun zatının hakikatı gizlidir, akıllar O'nu idrak edemez ve O herşeyi tamamıyle bilendir.

Ahmet Tekin Meali

O, başlangıcı olmayan ezelî ilk varlıktır, bâki olan ebedî varlıktır, varlığı sayısız delillerle açık, kudreti, üstünlüğü, hükümranlığı aşikârdır. Her şeyde gizlidir, her şeyin içyüzünü bilir. Her şey O'nun bilgisi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.*

Ahmet Varol Meali

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. [1] O her şeyi bilendir.*

Ali Bulaç Meali

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

İlk olan, son olan, açık olan, gizli olan O’dur. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Bayraktar Bayraklı Meali

O, ilktir, sondur, açık olandır, gizli olandır. O, her şeyi bilendir.

Besim Atalay Meali (1962)

İlk O'dur, son O'dur görünen O, gizli O, her bir şeyi bilen de O!

Cemal Külünkoğlu Meali

O, Evveldir (başlangıcı olmayandır) ve Âhirdir (sonu olmayan, ebedi olandır). Zahirdir (varlığı fillerinin etki ve sonuçlarından bilinendir). Batındır (zatının hakikati ve mahiyeti gizli olup duyularla kavranamayan ve gözlerle görünemeyendir). O, her şeyi en güzel biçimde bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.[524] O, her şeyi hakkıyla bilendir.*

Diyanet Vakfı Meali

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.  *

Edip Yüksel Meali

O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Odur, evvel-ü âhir ve zâhir-ü bâtın, hem o her şey'e alîmdir

Erhan Aktaş Meali

O, Evvel'dir ve Âhir'dir; Zahir'dir, Batın'dır.¹ Ve O, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey'i kemâliyle bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

O, Evvel (herşeyden önce var olan)dır, Âhir (herşeyin helâkinden sonra bâki kalan)dır, Zâhir (delilleriyle varlığı apaçık olan)dır ve Bâtın (akılların O'nu idrâk edemediği, Zât'ının hakikati bilinmeyen)dir. Ve O, herşeyi hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah İlkdir (hep var olan), Sondur (her şey yok olur, O yine vardır). O Zahirdir (görülen her şey O
u işaret eder), Batındır (gizli olanlar ve bilinmeyenler onun bilgisi dâhilinde var olurlar) ve O, her şeyi en iyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

O, ilktir, sondur; aşikârdır, gizlidir [¹⁰]. O, her şeyi hakkıyle bilir.*

Kadri Çelik Meali

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

O her bakımdan sonsuzdur, sınırsızdır: hem İlktir, hem de Son. Her şeyden önce vardı ve her şeyden sonra da var olacaktır. O, zamanın ve mekânın üzerindedir, çünkü onları yaratan O’dur. O ezelî ve ebedîdir. Varettikleriyle bir tek rab ve yegane ilâh olarak O, apaçık ortadadır, fakat Zatıyla gizlidir, hiç kimse O’nun mahiyetini tam olarak kavrayamaz fakat O, her şeyi en mükemmel şekilde bilir.

Mehmet Türk Meali

O (Allah) hem öncesiz, hem sonrasız, hem varlığı (eserleriyle) görünen hem de (zatının hakikati) gizli olandır ve O, her şeyi hakkıyla bilendir.1*

Muhammed Esed Meali

O, İlk ve Sondur; 1 hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik: 2 ve O, her şeyin bilgisine Sahiptir.

Mustafa Çavdar Meali

O, evveldir/öncesiz ilktir, ahirdir/sonrasız sondur, O zahirdir/bütün varlığını hem görülebilen sebebi, batındır/hem de görülmeyen hakikatidir. Bundan dolayı O her şeyi bilendir. 2/255, 59/22...24

Mustafa İslamoğlu Meali

O (aynı anda) el-Evvel ve el-Âhir’dir; ez-Zâhir ve el-Bâtın’dır;[4931] ve O her şeyi en iyi bilendir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Evvel O'dur, Âhir O. Zahir O'dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.

Süleyman Ateş Meali

O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zahirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) batındır (zatının hakikati gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

İlk O’dur, sonraki de O. Açıkta olan O’dur, duyulardan uzak olan da O’dur. O, her şeyi bilendir.

Şaban Piriş Meali

İlk ve son O'dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O'dur. O, her şeyi bilendir.

Ümit Şimşek Meali

Evvel(1) de Odur, Âhir(2) de. Zâhir(3) de Odur, Bâtın(4) da. O herşeyi hakkıyla bilendir.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.

Eski Anadolu Türkçesi

ol öñdür daħı śoñdur daħı görinürdür daħı gizlüdür daħı ol her neseneyi bilicidür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də Odur. O, hər şeyi biləndir! (Allah Öz əzəli elmi və qüdrəti ilə hər şeyi görüb bildiyi halda, Özü görünməz, dərkolunmazdır. Allahın varlığı aşkar, mahiyyəti isə tamamilə gizlidir).

M. Pickthall (English)

He is the First and the Last, and the Outward and the Inward; and He is Knower of all things.

Yusuf Ali (English)

He is the First and the Last, the Evident and the Hidden:(5276) and He has full knowledge of all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.