22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lmussaddikîne velmussaddikâti ve akradû(A)llâhe kardan hasenen yudâ’afu lehum ve lehum ecrun kerîm(un)

Şüphe yok ki sadaka veren erkek ve kadın inananlarla Allah'a güzel bir borç verenlerin verdikleri şey, gene kendileri için katkat arttırılır ve onlara, güzel bir mükafat vardır.

Gerçek şu ki sadaka veren (sadık) erkeklerle, sadaka veren (sadıka) kadınlar ve (böylece ahiret yatırımı olarak) Allah’a güzelce borç vermiş olanlar (ve fazla birikimini, ihtiyacı olanlar faizsiz kredi olarak kullansın, kendisi de parası ve zamanı kadar kredi hakkı kazansın diye Adil Düzen’deki Devlet Bankasına yatıranlar) onlar için şerefli bir karşılık vardır, mükâfatları kat kat arttırılır. (Yani herkes ecrine erişecek, ektiğini biçecektir.)

Şüphe yok ki, sadaka veren erkek ve kadın mü'minlerle Allah'a gönül hoşluğuyla mallarından, fedakarlıkta bulunanların verdikleri şey, yine kendileri için kat kat artırılır ve onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

İmanda sadakatlerinin ve kemallerinin ifadesi olan sadakayı ve vicdanlarını, servetlerini sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı veren, mâlî mükellefiyetleri yerine getiren erkeklere, sadaka, zekât veren, mâlî mükellefiyetleri yerine getiren kadınlara, Allah'a karzı hasen olarak borç verenlere, mâlî mükellefiyetlerin dışında, Allah rızası için, Allah yolunda cihad edenlerin masraflarını karşılayanlara, Allah'ın kullarına güzel ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılarak geri ödenir. Ayrıca onlara cömertce, değerli mükâfatlar vardır.

Şüphesiz sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel borç verenler var ya, onların (mükafatları) kat kat artırılır ve onlar için değerli bir ecir vardır.

Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat arttırılır ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlarındır.

Allah'ı ve Peygamberini tasdîk eden erkeklerle kadınlar ve gönül hoşluğu ile Allah yolunda (mal) harcayanlar (var ya); onların mükâfatları kat kat artırılır. Hem onlara, çok hoş bir mükâfat (cennet) de var...

Sadaka ve zekât veren erkek ve kadınlar, Allah yolunda güzel bir şekilde borç verenler, işte o verdikleri mal, onlar için kat kat arttırılır. Ve (ayrıca) onlar için çok güzel bir mükâfat vardır.

Şüphesiz sadaka veren erkeklerin ve kadınların, Allah'a güzelce ödünç verenlerin, karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir ödül de vardır.

Erkek, kadın sadaka verenlerle, Allaha güzel bir ödünç verenler, iki katın alırlar, hem de onlara güzel sevap var !

Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ile çıkar amacı gütmeksizin gönüllü olarak Allah'a ödünç verenler (O'nun rızası için dünyalık varlıklarla cennet nimetlerini barter yapanlar) var ya; işte onlar verdiklerini kat kat fazlasıyla geri alacaklardır. Onlar için (ayrıca) onurlandırıcı bir de ödül vardır.

Bkz. 2/245, 57/11, 73/20

Kadın olsun erkek olsun sadaka virenler ve kendiliklerinden Allâh’a ikrâz idenler virdiklerinin iki mislini alacaklar ve ândan mâ’adâ güzel bir mükâfâta nâil olacaklardır.

Doğrusu, sadaka veren erkek ve kadınlara, Allah'a güzel bir takdimde bulunanlara kat kat karşılık verilir; onlara cömertçe verilecek bir ecir vardır.

Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da vardır.

Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır.

Sadaka veren erkekler ve kadınlar, ALLAH'a güzel bir borç vermişlerdir. Onlara kat kat ödenir ve onlar cömert bir ödül hakketmişlerdir.

Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükafat vardır.

Şübhesiz sadaka veren erkekler ve dişiler ve Allaha öyle karzı hasen takdim edenler, verdikleri kendileri hisabına kat kat katlanır, bir de onlara pek hoş bir ecir vardır

Sadaka¹ veren erkeklerin, sadaka veren kadınların ve Allah'a iyi bir ödünç verenlerin, verdikleri katlanarak geri ödenir. Ve ayrıca onlar için çok şerefli bir ödül vardır.

1- Hak gözetmek; sahip olunan mal üzerinde başkasının hakkını gözetmek. Yardım etmek. Sadaka, başkalarının, sahip olunan mal üzerindeki haklarıdır. Ma... Devamı..

Hakıykat, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allaha karz-ı hasenle Ödünç verenler (yok mu?) onlar (ın mükâfatı) kat kat artırılır. Onlar için çok şerefli (başka) bir mükâfat da vardır.

Şübhesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasen(güzel bir borç) ile borç verenler var ya, onlara (verdiklerinin karşılığı) artırılacaktır; hem onlar için pek değerli bir mükâfât vardır.

Elbetteki doğruları tasdik eden inanan erkeklerle inanan kadınlardan, Allah’a güzel bir borç verenlere, (verdikleri borçları) fazlasıyla ödenir ve onlar için çok değerli mükafaatlar vardır.

Yoksullara verintide bulunan erkeklerle kadınlara, Allah uğrunda harcıyanlara, Allah karşılığını kat kat verecektir.

Sadaka veren [⁷] erkekler ve kadınlar ve Allah/a gönül hoşluğuyle ödünç verenler yok mu, Allah onların sevabını artıracak. Hem onların kıymetli bir mükâfatı vardır.

[7] Veya Allah'ı ve peygamberi tasdik eder.

Şüphesiz sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler (var ya), onlar için kat kat arttırılır ve yüce ecir de onlarındır.

Gerçek şu ki, Allah yolunda karşılıksız yardımda bulunarak âdetâAllah’a güzel bir borç vermiş olan mümin erkekler ve kadınlara, yaptıkları iyiliklerin karşılığı kat kat fazlasıyla ödenecek ve böylece onlar, cennet gibi muhteşem bir ödül kazanacaklar.

Şüphesiz ki Sadakaveren Erkekler ve Sadakaveren Kadınlar; bir de Allah’a güzel ödünç verdiler; onlar için kat kat artar.
Onlar için cömert bir ödül de vardır.

Mallarını hayır yolunda harcanmak üzere Allah için vakfedenlerın sermayesi, ikiye katlanacaktır. Ayrıca değerli ödüllere de sahip olacaklardır...

Şüphesiz ki; sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar, Allah’a güzel bir borç vermiştir. Allah borcuna karşılık hesap günü kat kat ödeme yapar. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat vardır.

(Gerçeği) doğrulayan [*] erkeklere ve kadınlara, Allah’a güzel bir borç vermiş (olanlara) [*] (verdiklerinin karşılığı) kat kat ödenecektir; onlara değerli ödül de vardır.

Ayetteki iki kelime [el-mudassikîne] ve [el-musaddikâti] okunuşuna göre “doğrulayanlar” demektir. Ancak [el-mussaddikîne] ve [el-mussaddikâti] kelimel... Devamı..

Şüphesiz sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir borç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat verilir. Ayrıca onlara bolca verilecek bir mükâfat vardır.

Hakikati tasdik eden ²⁶ kadınlara ve erkeklere ve [böylece] Allah’a güzel bir borç verenlere gelince, onlara kat kat fazlası geri ödenecek, ²⁷ ve [öteki dünyada] değerli bir mükafat kazanacaklar.

26 Yahut: “karşılıksız olarak yardım eden” -bu [anlam değişikliği], sâd ve dâl sessizlerinin telaffuz şekline bağlıdır. Ayetin devamına bakıldığında b... Devamı..

Mallarını Allah yolunda karşılıksız veren erkekler ve kadınlar ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere mükâfatları kat be kat artırılır. Onları muhteşem bir ödül beklemektedir. 2/274, 76/7...22

İMANA sadâkatin bedelini ödeyen erkekler ve kadınlar[4955] ile Allah’a güzel bir borç verenlere gelince:[4956] (bu) onlara kat kat fazlasıyla geri dönecek ve tarifsiz güzellikte bir ödül onları bekleyecek.

[4955] Veya el-musaddikîn ve’l-musaddikât okuyuşunu esas alarak: “Hakikati tasdik eden erkekler ve kadınlar”. [4956] Krş: “Kim sorumlu davranır ve ... Devamı..

Muhakkak ki, sadaka veren erkekler ve kadınlar ve Allah'a güzel ödünç ile ödünçte bulunmuş olanlar için (sevapları) kat kat olur. Ve onlar için pek hoş bir mükâfaat da vardır.

Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat artırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükâfat da verilecektir.

Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel borç verenler, işte onlara, (verdikleri), kat kat yapılır ve onlar için değerli bir mükafat da vardır.

Allah rızâsı için yoksullara borç verenler, yahut mallarını Allah için uygun yerlere sarfedenler.

Allah’a güzel bir ödünç vererek sadaka (zekat) dağıtan erkeklerle kadınlara, karşılıkları kat kat verilecektir. Onlar için büyük bir ödül vardır.

Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir ödünçle ödünç verenlere kat kat fazlası geri ödenecek ve değerli bir mükafat kazanacaklardır.

Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ile Allah'a güzel bir borç verenlere,(15) harcadıkları şey kat kat ödenir; üstelik onlar için bitmez tükenmez bir de ödül vardır.

(15) 11’inci âyetin açıklamasına bakınız.

Şu bir gerçek: Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, bir de Allah'a güzelce borç verenler için karşılıklar kat kat yapılır. Onlar için, onur verici bir ödül de vardır.

bayıķ śadaķa viriciler daħı śadaķa virici 'avratlar daħı ödünç virdiler Tañrı’ya ödünç virmek görklü arturın-ıla anlaruñ içün. daħı anlaruñdur müzd görklü.

Ṣadaḳa virici erenler, daḫı ṣadaḳa virici ‘avratlar, daḫı TañrıTa‘ālāya borç virüñüz yaḫşı borç. Arturur anlara ve anlara ulu müzd var‐dur.

Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və qadınlar, Allah yolunda gözəl (könül xoşluğu ilə) borc verənlər üçün (əməllərinin savabı) qat-qat artırılacaqdır. Onları həm də cox qiymətli bir mükafat (Cənnət) gözləyir!

Lo! those who give alms, both men and women, and lend unto Allah a goodly loan, it will be doubled for them, and theirs will be a rich reward.

For those who give in Charity, men and women, and loan to Allah(5298) a Beautiful Loan, it shall be increased manifold (to their credit), and they shall have (besides) a liberal reward.

5298 Cf. 57:11; also see 2:245, n. 276.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.