22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Men żâ-lleżî yukridu(A)llâhe kardan hasenen feyudâ’ifehu lehu ve lehu ecrun kerîm(un)

Kimdir o ki Allah'a adeta güzel bir borç verir de o, katkat fazlasını verir ona ve ona pek güzel de bir mükafat var.

Kim (hayır yolunda harcayarak) Allah’a güzel bir borç verecek olursa, artık Allah, bunu onun için kat kat arttırıp (karşılığını ödeyecektir). Onun için ’kerim (üstün ve onurlu) bir ecir’ de verilecektir.

[Not: Bu ayet başka ihtiyaç sahiplerine faizsiz kredi olarak verilsin, kendisi de yatırdığı miktar ve zaman kadar kredi kullanma hakkı elde etsin diye... Devamı..

Kimdir Allah'a güzel, bereketli bir borç verip, onu kat kat fazlasıyla geri alacak olan? Böyle yapanlar, değerli ve anlamlı bir mükafat görecekler.

Kim Allah'a karz-ı hasen olarak borç verir, mâlî mükellefiyetlerin dışında Allah rızası için, Allah yolunda cihad edenlerin masraflarını karşılar, Allah'ın kullarına güzel ödünç verirse, Allah onun karşılığını kat kat öder. Ayrıca ona cömertçe, değerli bir mükâfat da vardır.

Kim Allah'a güzel bir borç verir ki, Allah onu kat kat artırsın. Onun için ayrıca değerli bir ecir de vardır.

Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu onun için kat kat arttırır. Onun için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vardır.

Kimdir ahiretteki mükâfatını umarak Allah yolunda malını harcasın da, böylece Allah onun mükâfatını kat kat versin. Hem onun için çok iyi bir mükâfat da var.

Ne büyük adamdır o ki; Allah yolunda güzel bir borç verir. Allah da ona kat kat artırır. Ve (ayrıca) ona büyük bir mükâfat vardır.

Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah onun verdiğini kat kat arttırır ve onun için değerli bir ödül de vardır.[609]

[609] Kard-ı hasen/güzel borç hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 32-33.

Allaha güzel bir ödünç veren kimseye, O da kat kat verir, onun için güzel bir sevap da vardır

Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse (malını Allah için harcarsa), Allah bunu kendisi için katlayarak artırır. Böyle birisi için ayrıca onur verici bir de ödül vardır. 

Bkz. 2/245, 57/11, 18, 73/20“Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse” ifadesi, sırf yardım maksadıyla, mali yükümlülüklerin dışında, Allah’ın verdikleriyl... Devamı..

Her kim kendiliğinden Allâh’a karz virir ise Allâh ânı iki misline iblâğ ile virecek ve ayrıca güzel bir mükâfât da virecekdir.

Allah'a kim güzel bir ödünç takdiminde bulunursa, Allah karşılığını kat kat verir, ona cömertçe verilecek bir ecir de vardır.

Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükâfat da vardır.

Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır.  

 Allah’a ödünç vermekten maksat, sırf yardım gayesiyle ve Allah rızası için maddi sıkıntı içinde bulunanlara faizsiz borç vermek ve bu borcun tahsilin... Devamı..

Kim (erdemli davranarak) ALLAH'a güzel bir borç verirse, karşılığını kat kat alır ve cömert bir ödül kazanır.

Kimdir o, Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için şerefli bir mükafat da versin.

Hani kim? o Allaha bir karzı hasen takdim edecek kimse ki Allah onu ona katlayıversin, hem onun için çok hoş bir ecir de var

Kim ki Allah'a iyi bir ödünç verirse, Allah, ona karşılığını katlayarak verir. Ve onun için şerefli bir karşılık vardır.

Allaha karz-ı hasenle ödünç verecek olan kim? İşte o, bunu (n mükâfatını) kat kat artıracakdır. Ona (başkaca) çok değerli bir mükâfat da vardır.

Kimdir şu kimse ki, Allah'a karz-ı hasen (güzel bir borç) ile borç versin de(2) (Allah da) onu kendisine artırsın! Ayrıca onun için (pek) değerli bir mükâfât vardır.

(2)Allah’a güzel bir borç vermek, Allah’ın kendisine verdiği malından, O’nun yolunda harcamak demektir. (Beyzâvî, c. 2, 468)

Kim Allah’a güzel bir borç verirse, o’na fazlasıyla kat kat ödenir. Borç veren için çok değerli karşılıklar vardır.

Herkim malını Allah için harcıyacak olursa Allah ona iki katını verir. İşte o kimse için görklü bir karşılık vardır.

Kimdir? O ki Allah/a gönül hoşluğuyle ödünç verir [⁵], Allah böyle bir parayı kat kat artırır, onun için başkaca kıymetli bir mükâfat vardır.

[5] Allah uğurunda malını harceder, yoksa işitsinler, görsünler diye harcetmez.

Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu kendisi için kat kat arttırır. Onun için yüce bir ecir vardır.

Kim Allah’a güzel bir borç vermek ister ki, Allah da bu borcuona âhirette kat kat fazlasıyla geri ödesin ve ayrıca, Allah tarafından çok değerli bir mükâfât kazansın? Öyleyse canınızı, malınızı ve yeteneklerinizi Allah’ın istediği doğrultuda kullanın ki, Hesap Gününde sonsuz nîmetleri kazanabilesiniz:

Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse, ona kat kat artırır.
Onun için cömert bir ödül vardır.

Allah, malını Allah için harcamaya adayan kimsenin sermayesini ikiye katlayacaktır. Ayrıca değerli ödüllere de sahibi olacak.

Allah kendi yolunda harcananları, kendisine borç verilmiş kabul eder. Onun için her kim Allah yolunda varlıklarından harcama yaparak ihtiyaç sahiplerine verirse, Allah kendini borçlanmış kabul eder, borcunun karşılığını kat kat öder. Allah yolunda harcama yapanlara çok değerli mükâfatlar vardır.

Kim Allah’a güzel bir borç verirse [*] (Allah) da karşılığını ona kat kat verir; onun için değerli bir ödül de vardır.

[Kard-ı hasen] kavramı “güzel borç” anlamında Yüce Allah’a verilen yani karşılığı sadece O’ndan beklenen yardım demektir. Bu kavram için ayrıca bkz. B... Devamı..

Kim Allah’a güzel bir borç¹ verirse, Allah onun karşılığını kat kat verir² ve ona (ayrıca) bolca verilecek bir mükâfat da vardır.

1 Karz-ı Hasen: Güzel ödünç, dinin emirlerine uygun ödünç verme yani malın en iyisini seçip, sadece Allah rızası için ihlâsla Allah’ın istediği yerler... Devamı..

KİMDİR Allah’a güzel, bereketli bir borç verip onu kat kat fazlasıyla geri alacak olan? ¹¹ Böyle [yapan]lar değerli ve anlamlı bir mükafat görecekler,

11 Bkz. 2:245’deki benzer ifade ile ilgili not 234. Bu örnekteki anlam daha geniştir ve insanın hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası için... Devamı..

Kim Allah yolunda harcayarak Allah’a güzel bir borç verirse, Allah ona, verdiğini kat be kat geri öder. Nitekim böyleleri için büyük bir ödül vardır. 2/245, 57/18

ALLAH’A güzel bir borç verip de, kendisine kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği bahtiyarlar kimlerdir?[4942] Ayrıca böylelerini, tarifsiz güzellikte bir ödül beklemektedir.

[4942] Zımnen: Allah için karşılıksız harcamada bulunan, O’na borç vermiş gibidir (Bkz: 18. âyet; Krş: 2:245). Burada “borç” değil “güzel borç”tan söz... Devamı..

Kimdir o kimse ki, Allah'a güzel ödünç ile ödünç versin de (Allah Teâlâ) onun için onu kat kat arttırsın? Ve onun için pek kerîmâne bir mükâfaat da vardır.

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir (malını Allah yolunda harcarsa) Allah bunu kat kat artırır. Ona değerli bir mükâfat da vardır.

Kimdir o, Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için değerli bir mükafat da versin?

Allah’a güzel ödünç verecek biri var mı ki Allah onu katlayarak geri versin? Onu cömertçe bir ödül beklemektedir.

Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse, Allah ona, verdiğini kat kat öder ve ona büyük bir ödül vardır.

Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister ki,(9) Allah da onu kat kat arttırsın? Üstelik ona pek değerli bir ödül de vardır.

(9) Allah’ın verdiklerini Allah yolunda harcamak, bunun da karşılığını yine Allah’tan kat kat fazlasıyla almak. 9:111’de de, bu durum, “mü’minlerin ma... Devamı..

Allah'a kim güzel bir borç verecek ki, O onun verdiğini kat kat artırsın. Böyle birisi için onur verici bir ödül de vardır.

kimdür ol kim ödünç vire Tañrı’ya ödünç virmek görklü pes artura anı anuñ içün. daħı anuñdur müzd görklü.

Kimdür ol kim Tañrı yolına ṣadaḳa vire mālını? Pes anı artura Allāh ken‐düye. Daḫı aña ulu müzd vardur.

Kimdir o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin, O da onun əvəzini qat-qat (birə on, yaxud birə yeddi yüz) artırsın?! Onu həm də çox qiymətli bir mükafat (Cənnət) gözləyir!

Who is he that will lend unto Allah a goodly loan, that He may double it for him and his may be a rich reward?

Who is he that will Loan to Allah a beautiful(5287) loan? for ((Allah)) will increase it manifold to his credit, and he will have (besides) a liberal Reward.

5287 Cf. 2:245, n. 276.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.