3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Vâkı’a Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve ashâbu-lmeş-emeti mâ ashâbu-lmeş-eme(ti)

Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

 "Ashab-ı Meş’eme" (ise; onlar) ne (mutsuz ve uğursuz takımıdır). O, "Ashab-ı Meş’eme" (ki imansız, ahlâksız ve vicdansız insanlardır).

Hesabı sol taraflarından görülenler; kimdir o uğursuz ve şom kimseler?

Sağduyularına kulak vermeyerek, Allah'ın kitabını inkâr edip, burunlarının doğrusuna gidenler, zaafa uğrayanlar kötü sonuçla karşılaşanlar! Ne bedbahttır hak yoldan uzaklaşarak kötü sonuçla karşılaşanlar!

bk. Kur’ân-ı Kerim, 90/19.; bk. en-Nüket ve’l-Uyûn, 5/448.

Sol ashabı [2] ne (bedbahttırlar) o sol ashabı!

2.Sol ashabı (ashabu`l-meş`eme): Kitapları sol taraflarından verilenler yahut hesap esnasında sol tarafta duranlar.

'Ashab-ı Meş'eme' ne (mutsuzdur o) 'Ashab-ı Meş'eme'.

Solcular (amel defterleri sol ellerine verilenler) ise, o solcular ne acıklı durumdalar!...

Uğursuzluk ehli olanlar ise, ne uğursuzlardır!

Sol taraftaki mutsuz kişiler, ne kötü olacak onların halleri!

Biri uğursuzlardır, ne kötüdür uğursuzlar!

(İkinci sınıf:) Sağduyulu hareket etmeyip Allah'ın emirlerini dikkate almayarak kötülüğe batanlar, onlar ne mutsuz kimselerdir!

(*) Âyetin meali iki nüshada da bulunmuyor (ÖFK)

Kötülük işlediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara!

Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir![521]

Bu âyet, “Amel defterleri soldan verilenler var ya, ne mutsuz kimselerdir amel defterleri soldan verilenler!” şeklinde de tercüme edilebilir.

Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir; ne bedbaht o solundan verilenler!

Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar!

Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

Solda «Ashabı meş'eme»: Ne «Ashabı -meş'eme!»

(İkinci zümre) amel defteri sol taraflarından verilenler, onlar ne mutsuz kimselerdir.

Ashabı meş'eme¹! Nedir ashabı meş'eme?

1- Genellikle “amel defterleri solundan verilenler” veya “solun ashabı,” “solun taraftarları” şeklinde anlam verilen Ashabı meş\eme; Arapçada bir dey... Devamı..

Solcular (a gelince:) O solcular ne (bedbaht) dırlar!

Ve (bir kısmınız) Ashâb-ı Meş'eme (amel defterleri sol eline verilenler) ki, ne(bedbaht insanlardır) Ashâb-ı Meş'eme!

Mutsuz olanlar, o gün ne kadar mutsuzdurlar.

Solcular! Ne yazık o solculara!

Diğeri uğursuzlardır [⁷]. Uğursuzlar ne kötü haldedir!

[7] Veya defter-i amelleri sol ellerine verilenlerdir.

(Defteri) soldan verilenler/uğursuzlar [meş’eme],² ne bedbahttırlar/uğursuzdurlar!

2 “Meş’eme” de meymenenin zıddıdır. Amel defterini soldan alanlar için söylenen bir mecazdır. Eğrilik ve kötülüğü ifade eder. Keza kuşların sol tarafa... Devamı..

(İkinci sınıf,) Defterleri soldan verilenler; nedir defterleri soldan verilenler?

Kötü insanlara gelince, vay hâline o kötü insanların!

Sol Kesim arkadaşları, ne Sol Kesim arkadaşları!

Soğuk yüzlüler: aman ne surat ne surat.

Kaybedenler; yaşam defterleri sol tarafından verilenlerdir. İşte onlar, uğursuz olanlardır. Dünyadaki yaşamlarının hesabını yüz akıyla veremezler. Allah’ın yasalarına aykırı yaşadıkları hayattan sorulurlar. Dünyadaki gibi böbürlenemezler. Şımarık hareketler yapamazlar. Kendilerini savunacak şahitler bulamazlar. Cehennemin sıcaklığını hissettikçe korkularından ne yapacaklarını şaşırırlar.

Solun halkı, ne mutsuz insanlardır o solun halkı! [*]

“Sağın halkı” ifadesi, İsrâ 17:71, Hâkka 69:19 ve İnşikâk 84:7’de belirtildiği gibi mahşerde amel defteri kendisine sağdan verilecek iyi kişiler, düny... Devamı..

O sol taraftakiler¹ ne uğursuz kimselerdir.

1 Meş’eme: Kötülük yeri, sol kol yahut sağın zıddı olan ve uğursuzluk manalarına gelir. Eshab’ül-meş’eme de sol tarafta, alçak mevkide olan, değersiz,... Devamı..

Ve kiminiz kötülüğe batmışlardan ³ olacak: Ah! ne [mutsuz] kimselerdir kötülüğe batmış olanlar!

3 Lafzen, “soldakilerden” [yahut “soldaki insanlardan”]: meymenet ifadesinin “doğruyu bulmuş olanlar” manasında mecaz olarak kullanılması gibi meş’eme... Devamı..

Amel defteri soldan verilenler. Ama ne felaket bir bedbahtlık! 56/41, 90/19

Bir de bedbaht kesime dahil olan var; ama ne felaket bir bedbahtlık!..

Kimi "Ashab-ı Meş'eme"dir. (Amel defterleri sol taraflarından verilen kâfirlerdir) onlar -o gün- ne kadar bedhahtırlar!

(İkincisi)Kötülüğün/ uğursuzluğun sahipleridir ki; onlar ne uğursuz, mutsuzdurlar!

Ve (ikincisi) Ashâb-ı Meş'emedir, nedir Ashâb-ı Meş'eme?

Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar!

Solun adamları (amel defterleri sol tarafından verilenler), ne uğursuzlardır onlar!

Biri de defter-i a'mâlleri sol ellerine virilen ashâb-ı meş'emedir. Bilir misin ki ne 'azâb ve ihânete dûçâr olurlar.

(İkinci sınıf) uğursuzlardır. Ne yazık o uğursuzlara!

Sol taraf halkı .. Ne sol taraf halkı!?

Ashab-ı Şimal(2) ki ne bedbaht kimselerdir.

(2) Defterleri soldan verilenler.

İşte şomluk ve bunalım yâranı. Nedir şomluk ve bunalım yâranı?

daħı śol yan işleri ne nesenedür śol yan işleri?

Daḫı ṣol yan eyeleri, ṣol yan eyeleri kimdür?

Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)

And (then) those on the left hand; what of those on the left hand?

And the Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.