26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Vâkı’a Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-ashâbu-lmeymeneti mâ ashâbu-lmeymene(ti)

Sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

 İşte o (vakit) "Ashab-ı Meymene" (İlahi ikrama uğrayacaklardır, ki;) ne (kutludur o) "Ashab-ı Meymene!" (Meymenetli, marifet ehli ve mesuliyet sahibi mü’minler ne kadar şerefli ve şanslıdır.)

Hesabı sağ taraflarından görülen insanlar; kimdir o uğurlu ve mutlu kimseler?

Sağduyulu hareket ederek Allah'ın kitabına iman edip hayata geçirenler, birbirlerine, sabrederek mücadeleyi, merhametli davranmayı tavsiye edenler, güçlü hale gelenler, hayırlı sonuca kavuşanlar! Ne mutlu, sağduyulu hareket edip hayırlı sonuca kavuşanlara!

bk. Kur’ân-ı Kerim, 90/18.; bk. en-Nüket ve’l-Uyûn, 5/448.

Sağ ashabı [1] ne (mutludurlar) o sağ ashabı!

1.Sağ ashabı (ashabu`l-meymene): Kitapları sağ taraflarından verilenler yahut hesap esnasında sağ tarafta duranlar.

İşte o 'Ashab-ı Meymene', ne (kutludur o) 'Ashab-ı Meymene'.

Sağcılar (amel defterleri sağ ellerine verilenler), o sağcılar ne mutludurlar!...

Uğur ehli olanlar, ne uğurlu insanlardır!

Sağ taraftaki mutlu kişiler, ne iyi olacak onların durumları!

Biri uğurlulardır, ne mutlu uğurlulara !

(Birinci sınıf:) Sağduyulu hareket edip Allah'ın istediği şekilde yaşayarak âhiret mutluluğuna erenler, onlar ne mutlu kimselerdir!

Sağ taraf ashâbı (ne bahtiyârdırlar)

İyi işler işlediklerini belirtmek için, amel defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara!

Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir![520]

Bu âyet, “Defterleri sağ tarafından verilenler var ya, ne mutlu kimselerdir amel defterleri sağ tarafından verilenler”, şeklinde de tercüme edilebilir... Devamı..

Biri, amel defteri sağından verilenlerdir; ne mutlu o sağından verilenlere!

Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

Mutlular ne kadar da mutludurlar!

Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

Ki sağda «Ashabı meymene»: Ne «Ashabı-meymene!»

(Birinci zümre) amel defteri sağ taraflarından verilenler, onlar ne mutlu kimselerdir.

İşte ashabı meymene¹! Nedir ashabı meymene?

1- Genellikle “amel defterleri sağdan verilenler”, veya “sağın sahibi,” “sağın taraftarları” şeklinde anlam verilen “Ashabı meymene;” Arapçada bir dey... Devamı..

Sağcılar (a gelince:) O sağcılar ne (mutlu) durlar!

Artık (bir kısmınız) Ashâb-ı Meymene (kurtulduğuna bir alâmet olarak amel defterleri sağ eline verilenler) ki, ne (mutlu o) Ashâb-ı Meymene(ye)!

Mutlu olanlar, o gün ne kadarda mutlular.

Sağcılar! Ne mutlu o sağcılara!

Biri uğurlular [⁶] dır. Uğurlular ne iyi haldedir!

[6] Veya defter-i amelleri sağ ellerine verilenler.

(Defteri) sağdan verilenler/uğurlular [meymene],¹ ne mutludurlar/uğurludurlar!

1 “Meymene” kavramı, doğruluk ve dürüstlüğü ifade için kullanılır. Amel defterlerini sağdan alanlar için kullanılır. Çünkü onlar doğru ve dürüst kimse... Devamı..

(Birinci sınıf,) Defterleri sağdan verilenler; nedir defterleri sağdan verilenler?

İyi insanlar var ya, ne mutlu o iyi insanlara!

Sağ Kesim arkadaşları, ne Sağ Kesim arkadaşları!

Sıcak yüzlüler: aman ne huzur

Kurtuluşa erenler; yaşam defterleri sağ tarafından verilenlerdir. İşte onlar, uğurlu, talihli olanlardır. Dünyadaki yaşamlarının hesabını yüzlerinin akıyla verirler. Allah’a inanmaları Allah’ın yasalarına uyarak yaşamalarının mükâfatıyla sevinç içindedirler.

Sağın halkı, ne mutlu insanlardır o sağın halkı!

O sağ taraftakiler,¹ ne şerefli kimselerdir.²

1 Meymene: Sağ, sağ taraf veya bereket anlamlarına gelir. Sağ taraf, hürmet mevkii olduğu için ashâb’ül-meymene, şerefli ve bereketli kimseler demekti... Devamı..

Kiminiz doğruyu bulmuşlardan olacak: ² Ah! ne [mutlu] kimselerdir doğruyu bulmuş olanlar!

2 Lafzen, “sağdakilerden” [yahut “sağdaki insanlardan”]: bkz. 74:39, not 25.

Amel defteri sağdan verilenler. Ama ne büyük bir bahtiyarlık! 56/27, 69/19-20, 84/7

Bir bahtiyar[⁴⁸⁸¹] kesime dahil olan kesim var; ama ne büyük bahtiyarlık!..

[4881] Veya: “sözünün eri” ya da “onurlu ve şerefli”.

Kimi "Ashab-ı Meymene"dir. (Amel defterleri sağ taraflarından verilen müminlerdir) onlar -o gün- ne kadar mutludurlar.

(Sınıflardan biri) Sağın adamları (amel defterleri sağ tarafından verilenler) dir ki, ne mutludur onlar!

İmdi (biri) Ashâb-ı Meymene, nedir Ashâb-ı Meymene?

Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar!

Sağın adamları (amel defterleri sağ tarafından verilenler), ne uğurlulardır onlar!

Biri defter-i a'mâlleri sağ ellerine virilen ashâb-ı meymenedir. Bilir misin ki onlar ne hayır ve kerâmete irerler.

(Birincisi) uğurlular sınıfıdır. Ne mutlu o uğurlu olanlara!

Sağ taraf halkı .. Ne sağ taraf halkı!

Ashab-ı Yemin(1) ki ne mutlu kimselerdir.

(1) Defterleri sağdan verilenler.

İşte uğur ve mutluluk yâranı. Nedir uğur ve mutluluk yâranı?

pes işleri śaġ yanuñ ne nesenedür śaġ yan işleri?

Ṣaġ yan eyeleri, ṣaġ yan eyeleri kimdür?

Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)

(First) those on the right hand; what of those on the right hand?

Then (there will be) the Companions of the Right Hand;- What will be the Companions of the Right Hand?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.