25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Vâkı’a Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kalîlun mine-l-âḣirîn(e)

Sonra gelenlerdense azı onlardan.

 Birazı da (bu haklı ve hayırlı harekete geç katılsa da, büyük fedakârlık ve yararlılık gösteren) sonrakilerden (oluşacaktır).

[Not: Bu ayetlerde geçen “Evvelin=öncekiler”; Hz. Adem’den beri geçen ümmetlerin mü’minlerine, Hz. Peygamber Efendimizin mübarek Sahabesine, onların t... Devamı..

sonra gelenlerin veya peygamberlere sonra iman edenlerden de azı, onlardan olacaklardır.

Sonraki ümmetlerin bazılarından az.

Birazı da sonrakilerden.

Birazı da sonrakilerden.

Biraz da sonrakilerden (ahir zaman peygamberinin hayırda ileri geçenleri),

Ve sonrakilerden az bir grup (olan bu hedefe varanlar,)

13,14. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

Biraz sonrakilerden

Birazı da sonrakilerdendir.

13,14. Bunlar meyânında evvelki kavimlerden kesretli mikdârda ve sonraki kavimlerden az mikdârda bulunacakdır.

13,14. Onların büyük kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.

13,14. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

Birazı da sonrakilerdendir.

Birazı da sonrakilerdendir.

Küçük bir kısmı da sonraki nesillerdendir.

Birazı da sonrakilerden.

Biraz da âhirînden

12-13-14. (Dünyada iken, Allah’ı razı edecek amellerde, öne geçen mü’minler) Naîm cennetlerindedirler. Onların çoğu, önceki (ümmet) lerden, azı da sonrakilerdendir.

Birazı da sonrakilerden.¹

1- Bu ayet, nebimizin şefaatiyle ümmetinin tamamının Cennet\e gireceğine dair yapılan rivayetlerin tamamının uydurma olduğunu açıkça ortaya koymaktadı... Devamı..

biraz (ı) da sonrakilerdendir.

13,14. (Sâbikundan olanlar) önceki (ümmet)lerden birçok, sonrakilerden ise azdır.

Daha az kısmı da, sonraki topluluklardan.

Birazı da sonrakilerdendir.

Sonrakilerden az bir ümmet, [¹⁰]

[10] Ümem-i sabıka ile ümmet-i Muhammediye sabıkın evvelin ile onlara mülhak olanlar mü'min-i kâmil ile zürriyetleri ümmeti Muhammediyenin evâili ile ... Devamı..

Azı sonrakilerdendir.

Birazı da sonrakilerden.

Birazı da sonrakilerdendir.

Sonrakiler’den birazdır.

13,14. Çoğu eskilerden; // birazı da yenilerden oluşan bu karma kuşak,

Birazı da sonraki toplumlardandır.

Birazı da sonraki (ümmet)lerdendir.

Birazı da sonraki (ümmet)lerdendir.

ama [sadece] pek azı sonraki dönemlerin (insanları). ⁴

4 “Çoğu” ve “pek azı” ifadelerindeki vurgu, insanların inançlarındaki ve ahlakî gelişmelerindeki mükemmellik unsurunun tarihî süreç içinde giderek aza... Devamı..

Birazı ise sonraki öncü gruptan olacak. 56/8

azı da sonrakilerden...[⁴⁸⁸⁴]

[4884] Zımnen: Öncü olanlar giderek azalsa da, imanla şereflenenler her dönemde var olacak. Aktif iyilerin çoğunluğunun, vahyin davetine ilk koşanlar ... Devamı..

Birazı da sonrakilerdendir. (Muhammed s.a.s.'ın ashabıdır, Diğer peygamberler çok olduğu için ashablarının adedi de fazladır.)

Azı da sonrakilerden,

Ve biraz da sonrakilerdendir.

13, 14. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.

Birazı da sonrakilerden (olan bu insanlar),

ve sonraki ümmetlerde azdırlar.

Birazı da sonrakilerdendir.

Birazı da sonrakilerden.

Birazı da sonrakilerdendir.

Az bir kısmı da sonrakilerden.

13-14. bir bölük öñdingilerden daħı az śoñraġılardan ya'nį ilerġi ümmetlere göre.

ve az ṣoñraġılardan,

Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın ümmətindəndir).

And a few of those of later time

And a few from those of later times.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.