3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Vâkı’a Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ssâbikûne-ssâbikûn(e)

Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir.

(En seçkin üçüncü sınıf olarak; iman, ibadet ve cihad hususunda, hem kendi nefisleriyle, hem küfür ve kötülük sistemleriyle mücadele edip hayırda yarış eden ve böylece) İleri geçenler(e gelince), onlar (hâkimiyet döneminde ve ahirette de) öne geçecek (ve şereflendirilecek bahtiyarlardır).

Dünyada iyiliklerde öne geçenler, ahirette de mükafatta önde gidenler olacaklardır.

Hayır işlerinde önde olanlar, mükâfat almada önde olanlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/133; 35/32; 57/21.

(Hayırda) öne geçenler öncülerdir.

Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

(Bir de üçüncü sınıf, hayır işlemekte) ileri geçenler, (ahiret de) ileri geçenlerdir, (ilk cennete girenlerdir.)

Asıl hedefe varanlar ise, işte varanlar onlardır.

10,11. Hayır/iyilik işlerinde yarışanlar önde olacaklardır. İşte onlar Allah'a yakın olanlardır.

Dinde özden olanlar, cennette öncüdürler

(Üçüncü sınıf: Hayatta iken imanda ve hayırda) başı çekenler, (ahirette) en önde olanlardır.

Dünyâda hasenâtda diğerlerine tekaddüm idenler yine tekaddüm ideceklerdir.

İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.

10,11. (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.

Önde olanlar; (erdem, amel ve ödülde) önde olanlar;

(Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler.

Bir de ileri geçen öncü elitler vardır.

Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

İlerde sabikun, işte o sabikun

(Ve üçüncü zümre, dünyada iken, Allah’ı razı edecek amellerde) öne geçen (mü’min) ler, (işte onlar, cennette yüksek derecelere sahip olmakla, âhirette de) önde gidenlerdir.

Öne geçenler de öne geçenlerdir!¹

1- Meymene ve Meş\eme ashabından sonra, Sâbıklar (Takvada en önde olanlar) olan üçüncü grup kimseler ise öne geçenlerdir. Yaptıkları iyi işlerle hayır... Devamı..

Hayır yarışlarında tâ öne geçib kazananlar (a gelince:) onlar (orada da) öncüdürler.

Ve (üçüncü kısmınız da) sâbikun (olup hayırda öne geçenlerinizdir) ki, (onlar mükâfâtta da) öne geçenlerdir!

(Hayırlı işlerde) Hep önde gidip yarışanlar (var ya).

İyilik işlemek inancı ileri olanlar karşılıkça da ileri olacaklardır.

İleri gelenler de ileri gelenlerdir [⁸].

[8] Cennete ilk girenler veya imanda ilk olanlar yahut ileri gelenler.

(İyilikte) önde olanlar, (cennette de) önde olanlardır.

(Üçüncü sınıf ise, iman ve amelde) Öne geçenler (olup onlar Allah'ın rahmet ve cennetine doğru) öne geçenlerdir.

Ve hayırda öncülük edenler yok mu, cennette de en öndedir onlar!

Yarışta Öne Geçen Yarışçılar!

Yarışan yarışmacılar.

Ve bir de inançlarına sadakat gösterenler vardır. Onlar inançlarını yaşamak için çaba sarf etmişler. Her alanda öne çıkmışlar. Yasalarımıza harfiyen uyarak yaşamlarını kurmuşlar. İyilik yapmak, kötülüklerden uzaklaşmak için bütün varlıklarını ortaya koymuşlar. İnsanlığa örnek olmuşlar. Zorlukları aşmak için var güçleriyle çalışmışlar. Her konuda topluma önder olmuşlardır.

(Ahirette) önde olanlar, (dünyada fedakârlıkta da) önde olanlardır.

O en öndekiler¹ ise gerçekten, (makamları) çok ileride olan kimselerdir.

1 Sabikûn: İleri geçenler demektir. Sabikûn, Hakk’a kullukta, iman ve itaatte, hayır yarışlarında, en öne geçenlerdir. Bunlar, peygamberler, Kur’an’da... Devamı..

Önde olanlar ise [hayatta iken, inanç ve güzel fiillerde] öne çıkanlar olacak:

Bir de iman ve hayırda başı çeken öncüler! 23/61, 25/74-75, 56/13

Bir de yarışta öne geçip arayı açanlar var:[⁴⁸⁸²]

[4882] Yani “iyiler” ikiye ayrılacak: İyiler ve aktif-öncü iyiler (Krş: 4:69). Zımnen: İyilik çabası hep sürecek, zira iyiliğin bir son noktası olmaya... Devamı..

Kimi de "öncüler"dir. (Peygamberlerin ashabıdır) onlar -o gün de- önde olanlardır,

(Üçüncüsü) O sâbikunlar / öne geçenlerdir,

Ve (üçüncüsü de) ileri geçenlerdir, ileri geçenlerdir.

İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. [35, 32; 3, 133; 57, 21]

Ve o sabıklar, sabıklar!

Sâbık: Allah'a en yakın olan, ruhsal evrimde en ileri düzeye ulaşan kimsedir. Sâbıklar, Kur'ân-ı Kerîm'de en makbul insanlar topluluğunu oluşturur. Ay... Devamı..

Bir sınıfı da sâbikûndur ki îmânda sebkat itdiler.

Bir de önde gidenler (sınıfı) var; hep önde gidenler!

Ve önde olanlar, öncüdürler.

Öne geçenler de hepsinden ileridir.

Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler...

daħı ilerü geçiciler ya'nį ŧa'atda ilerü geçicilerdür.

Daḫı ilerü gelici[ler] ve ṭā‘atde.

Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)

And the foremost in the race, the foremost in the race:

And those Foremost (in Faith) will be Foremost (in the Hereafter).(5226)

5226 Foremost (in Faith): There are two meanings, and both are implied. (1) Those who have reached the highest degree in spiritual understanding, such... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.