3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Vâkı’a Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İżâ veka’ati-lvâki’a(tu)

Ansızın kopacak kıyamet kopunca.

 VÂKIA (büyük olay) vuku bulduğu zaman!.. (Va’ad edilen büyük devrim ve değişimle, dünya ve insanlık tarihinin en önemli olayı ve daha sonra kıyamet sabahı koptuğu an;kâfirlerin, zalimlerin ve işbirlikçi hainlerin durumu nasıl olacaktır?)

Gerçekleşecek olan kıyamet saati, sonunda gerçekleştiği zaman,

Bu sûre de kıyamet manzaralarını anlatarak başlayıp, insanların üç guruba ayrılacaklarından bahseder. Her gurubun mükafat ve cezasını anlatır. Değişik... Devamı..

Kıyamet apansız gerçekleştiği zaman, ona, yalandır diyen bulunmaz.

Kıyamet olayı gerçekleştiği zaman,

Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,

Kıyamet koptuğu vakit,

Olacak vak’a olduğu (kıyamet koptuğu) zaman,

Kıyamet koptuğu zaman.[602]

[602] Vâkı‘a sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 511.

Kıyamet koptuğu zaman,

1,2. Vak’a güni geldiği vakit bunı tekzîb ideblecek kimse bulunmayacakdır.

1,2,3. Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır.

1,2. Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

Büyük olay gerçekleştiği zaman;

Kıyamet koptuğu zaman,

Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,

Olacak vak'a olduğu zaman

Koptumu o Vakı'a bir

1-2. O (dehşetli, kıyamet) hadise (si), gerçekleştiği zaman, (artık) onun kopuşunu yalanlayacak hiç kimse olmayacaktır.

Olacak olan o müthiş olay gerçekleştiği zaman.

Kıyamet kopduğu zaman,

O vâkıa (o kıyâmet) koptuğu zaman!

Olacak olan (kıyamet) olduğu zaman,

Kalkış günü gelince,

Kıyamet hâdisesi vâki olunca

[2] Mekke'de nâzil olmuş (96) âyettir.

Gerçekleşecek olan/kıyamet, gerçekleştiği zaman,

Vakıa (tartışmasız bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 96 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden “vakıa” kelimesinden almıştır.)

Ey insan! Kıyâmet denilen o Kaçınılmaz Olay gerçekleştiği zaman,

Mekke döneminin ortalarına doğru, Tâhâ sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “el-Vâkıa: kaçınılmaz olay, yani kıyâmet” kelimes... Devamı..

VÂKIA vâki’ olduğu zaman;

1,2. Kıyamet koparken // artık kimse olup biteni inkar edemez.

Kıyamet kopunca dünya hayatı son bulur. Kıyametin kopması bir olaydır. Bu olayın dehşet verici büyüklüğü karşısında hiç bir şey duramaz. Gün gelince dünyanın sonunun gelmesini hiç bir şey engelleyemez.

O olay (Son Saat) gerçekleştiği zaman,

O kıyamet kopunca,

GERÇEKLEŞECEK olan ¹ [sonunda] gerçekleştiği zaman,

1 Yani, Son Saat ve Yeniden Dirilme.

Gerçekleşmesi kesin olan gelip çatınca. 22/1-2, 43/66

GERÇEKLEŞMESİ kesin olan o çarpıcı olay gerçekleştiği zaman,

Kıyamet koptuğu zaman,

Olacak vak’a olduğu zaman,

Kıyamet hadisesi vaki olduğu zaman.

O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler! . .

Olacak vak'a olduğu (kıyamet koptuğu) zaman,

1,2,3. Vukû' bulacağı yalan olmayub muhakkak bulunan, kâfirleri cehenneme indirüb mü'minleri cennete yükselden kıyâmet vâki' oldukda

Gerçekleşecek olan gerçekleştiği zaman!

O gerçek hadise gerçekleştiğinde,

O beklenen müthiş olay olduğunda,

1-2. ķaçan ola olıcı ya'nį ķıyāmet yoķdur olmaġında anuñ yalancı.

Ḳaçan ḳıyāmet [ḳopsa].

Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt

When the event befalleth.

When the Event Inevitable(5222) cometh to pass,

5222 The Event Inevitable is the Hour of Judgement. People may doubt now whether it will come. But when it comes, as it will come, suddenly upon them,... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.