8 Şubat 2023 - 17 Receb 1444 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 78. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tebârake-smu rabbike żî-lcelâli vel-ikrâm(i)

Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir.

Celâl (ihtişam) ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir (ki her türlü övgü ve şükür O’na layıktır).

Büyüklük, ululuk, saygınlık, cömertlik ve iyilik sahibi olan Rabbinin ismi, çok mübarek ve çok şereflidir.

Hayatın devamı ve işleyişi, yardımıyla gerçekleşen, muhtaç ve âciz olmayacak, saygıya lâyık görülecek kadar güçlü olan, fânî varlıklara hayat vererek lütuf ve ihsanına mazhar eden, zâtına lâyık olmayan şirkten münezzeh, kudret ve ihtişam sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir.

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, ne yücedir aşikâr!

Celal ve ikram sahibi Rabbinin isim ve şanı güzel ve yücedir. (Cennetteki bu güzellikler, o isimlerin gölgeleridir.)

68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78. İkisinde de her türlü meyveler, hurmalar ve nar vardır. Şimdi, Rabbinizin ahiret nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? İçlerinde huyu ve yüzü güzel hanımlar vardır. Şimdi, Rabbinizin güzelliklerini nasıl inkâr edebilirsiniz? Otağları içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Şimdi, Rabbinizin ahiret nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Şimdi, Rabbinizin vefasını nasıl inkâr edebilirsiniz? Yeşil yastıklara ve rengarenk halılara yaslanarak sohbet ederler. Rabbinizden daha ne istiyorsunuz? İhtişam sahibi ve cömert olan Rabbinin adı ne yücedir![601]

[601] Rahmân sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 507.

Celâl sahibi, kerim olan Tanrının şanı yüksektir

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı/şanı ne yücedir.

Pür-şân ve şeref olan Allâh’a hamd olsun.

Büyük ve pek cömert olan Rabbinin adı ne yücedir!*

Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

Azamet ve kerem sahibi rabbinin adı ne yücedir!

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.

Görkemli ve Onurlu Rabbinin ismi ne yücedir!

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Yüce çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram

Celal¹ ve ikram² sahibi olan Rabb'inin ismi ne yücedir.

1- İhtişam sahibi, muhteşem, ulu, yüce. 2- Şerefli, çok cömert.

Azamet, saltanat ve ikram saahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yücedir!

Güzelliklerin sahibi ve (kullarına) her şeyi ikram eden Rabbinin ismi, yüceler yücesidir.

Ululuk, yücelik ıssı olan çalabının adı kutludur.

Azamet ve heybet, in/am ve ikram sahibi olan Rabbinin nâmı âli olsun.

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm olan Rabbinin ismi ne yücedir!

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı pek de bereketlidir!

Evet, sınırsız kudret ve ikram sahibi Rabb’inin şânı ne yücedir!

Senin İkrâm ve Celâl sahibi rabbinin adı ne mübarektir!

Resulüm senin yüceler yücesi, eli bol Rabb’inin adı, tüm iyiliklerin kaynağıdır.

Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Her şey Rabbinizden size bir nimet olarak verilmiştir. Nimetlerini düşünün! Size verilen hayatı, hayatın nimetlerini düşünün! Dünya hayatından sonraki ahiret hayatını düşünün! Allah’ın hesabından sakınarak yeryüzündeki yaşamınızı düzenleyin! Allah’ın yasalarına uyarak yaşayın ki; hesap günü ummadığınız bir hesapla karşılaşmayasınız! Unutmayın ki Allah her şeyden yücedir. Yüceliğine hiçbir varlık erişemez. Onun için kimse Allah ile yarışmaya, Allah’a meydan okumaya kalkmasın! Değilse haddini bilmezliğin karşılığında cehenneme atılır!

Yücelik ve cömertlik sahibi Rabbinin adı yüceler yücesidir.

Son derece yüce ve lütuf sahibi olan Rabbinin şânı, çok yücedir. ¹

1 Tebareke (تَبَارَكَ): Tefaul babından di’li geçmiş zamandır ve Allah’tan başkası için kullanılmaz. Yani hem zatı, hem sıfatı hem de fiillerinde müke... Devamı..

İHTİŞAM sahibi ve kerîm Rabbinin ismi ne yücedir!

Azamet ve sonsuz ikram sahibi Rabbinin ismi ne yüce bir bereket kaynağıdır! 2/255, 59/22...24

AZAMET ve sonsuz ikram sahibi Rabbinin şânı pek yücedir![⁴⁸⁷⁷]

[4877] Krş: 26. âyet. Rahmân sıfatıyla başlayan sûre Celâl ve İkrâm sıfatlarıyla son buldu.

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, mübarek (â'li, mukaddes) olmuştur.

Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Celâl ve 'azamet, kerem ve 'inâyet sâhibi olan rabbinin ism-i şerîfi 'âlî yüksek oldı.

İkramı bol olan ulu Rabbinin (Sahibinin) adı pek yücedir.

Azamet ve cömertlik sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!..

Sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki...

arı oldı yā ħayırlu oldı çalabuñ 'adı ululıķ issi daħı aġırlamaķ issi. (96 āyettir Mekke’de nazil olmuştur)

Yüceldi Tañrı Ta‘ālānuñ adı, heybet eyesi, fażl ve kerem eyesi. |

(Ya Peyğəmbər!) Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır (nə qədər uludur)!

Blessed be the of thy Lord, Mighty and Glorious!

Blessed be the name of thy Lord, full of Majesty, Bounty and Honour.(5221)

5221 Cf. 55:27 and n. 5190. This minor echo completes the symmetry of the two leading Ideas of this Surah—the Bounty and Majesty of Allah, and the Dut... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.