21 Ocak 2022 - 18 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mutteki-îne ‘alâ furuşin betâ-inuhâ min istebrak(in)(c) ve cenâ-lcenneteyni dân(in)

Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın.

(Mü’minler cennette) Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.

Hepsi de astarları atlastan döşemelere yaslanarak, hayat sürecekler ve her iki cennetin meyveleri de kolayca toplanacak şekilde, cennetliklerin ellerinin yetişeceği yerde bulunacak.

Cennet konaklarındakiler, astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki Cennet'in de meyvalarının toplanması yakındır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 69/23; 76/14.

(Orada) astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetten devşirilen meyveler de (oradakilere) yakındır.

Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

(Rableri huzurunda hesap vermekten korkanlar), astarları kalın ipekten olan yaygılar üzerinde yaslanıp oturarak nimetlenirler. Her iki cennetin meyvalarının toplanışı da yakından... (Zahmetsizce alınabilecek şekilde pek yakın).

54, 55. O Cennet ehli, astarları atlas kumaştan olan yataklara yaslanırlar. Ve o Cennet meyveleri, ellerinin ulaşabileceği şekilde yakındırlar. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

54,55. Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Şimdi, Rabbinizin ahiret nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

Astarları ipek olan döşemeler üstünde yaslanmışlardır, bahçelerin derimi de yakındır

Buralarda ağırlananlar, yüz bezleri yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki cennetin bahçelerindeki meyveleri kolayca alınacak kadar yere yakındır.

Muttakîler altun işlemeli ipekli halılara ittikâ idecekler ve her iki bağçenin meyvelerini istedikleri vakit toplayabileceklerdir.

Orada, örtüleri parlak atlastan yataklara yaslanırlar; iki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki cennetin meyveleri pek yakındır.

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan. Her iki Cennetin derimi de yakından

Astarları kalın ipekten minderlere yaslanırlar. İki Cennet'in meyvesi alabilecek yakınlıktadır.

Hepsi de, astarları atlasdan olan döşemelere yaslanarak (nimetlenirler). Her iki cennetden devşirilen meyve (ler, ehl-i cennete) yakındır.

(Onlar o gün), astarları kalın atlastan döşekler üzerinde yaslanan kimselerdir. İki Cennetin de olgunlaşmış meyveleri (kendilerine) yakındır (toplaması kolaydır)!

O iki bahçenin içinde, parlak kumaşlardan yapılmış yatakların üzerine yaslanarak, aşağı sarkmış meyveleri koparırlar.

Onlar ipeklilerle kaplanmış döşemelere yaslanacaklar. Her iki Cennet’ten devşirilen yemişler yanı başlarında bulunacaktır.

Onlar, astarları kalın dibadan olan döşekler üzerinde yaslanacaklar, bu iki Cennetin devşirilecek meyveleri onlara yakın bulunacak [²].

[2] Kolaylıkla devşirilebilecek.

Astarları ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakındır.

Astarları ipekten yapılmış döşeklere yaslanıp oturdukları yerden meyveleri koparacaklar; çünkü her iki bahçenin meyveleri, ellerini uzatınca alıverecekleri şekilde kendilerine yakın olacaktır.

Orada iç kılıfları kalın ipekten / atlastan döşeklere kurulacaklardır.
İki Cennet’in devşirilecek meyveleri de aşağı yakındır.

Atlas kaplı yastıklara yaslanıp alçacık dallardan meyve dererken,

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanır. İki cennetin meyveleri onlara yakındır. Meyvelere ulaşmak için çaba harcamazlar.

(Cennetlikler) içleri ipek kumaştan oluşan döşeklere yaslanmış olacaklardır. İki cennetin meyveleri (cennetliklere) yakındır. [*]

Bu cümledeki amaç, cennette oradaki nimetlere ulaşmanın kolay olacağını, herhangi bir zorluk içermeyeceğini ortaya koymaktır. Benzer mesaj: Hâkka 69:2... Devamı..

(O cennetlerdekiler) astarları, atlastan olan divanlar üzerinde kurulup otururlar. (Ayrıca) bu iki cennetin meyvelerinin devşirilmesi de çok kolaydır.

[İşte böyle bir cennette, kutsananlar] atlastan dokunmuş halılara uzanarak ²⁶ [hayat sürecekler]; ve bu iki bahçenin meyvesi kolayca erişebilecekleri yerde bulunacak.

26 Karş. 18:31 ve ilgili not 41. “Halılara (yahut: “döşeklere/yataklara”, 18:31) uzanmak”, mutlak bir istirahatin ve zihin dinginliğinin bir sembolüdü... Devamı..

Cennetlikler orada parlak atlastan minderlere kurulacaklar. Her iki cennetin meyveli ağaçları dallarını kendilerine sarkıtacak. 44/51.55, 52/22

Onlar çözgüsü ve atkısı[4866] (dahi) ipekten mamul atlas halılara uzanacak; o çifte cennetlerin (muhteşem) ürünleri (kendilerine) çok yakın olacak:

[4866] Betâinuhâ, lafzen “halının karnı”. Doğaldır ki burada halının üstünden görünmeyen düşey ve yatay ipler kastediliyor olmalıdır. Zımnen: Onlar bi... Devamı..

(Onlar) Astarları kalın ipek kumaştan olan döşekler üzerine dayanmış bir halde olacaklardır ve o iki cennetin meyvelerinin toplanışı da yakındır.

O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır. [69, 23; 76, 14]

(Orada) Astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

Ağaçların meyvalı dalları çok yakın. İnsan eliyle istediği meyvayı toplayabilir. Yorulmağa gerek yoktur.

Kaplamaları ipekten koltuklara yaslanırlar; iki Cennetin de olgun meyveleri önlerine sarkar.

Orada atlastan döşemelere yaslanacaklar. İki cennetin meyveleri de çok yakındır.

Onlar o Cennetlerde astarları atlastan döşeklere kurulmuşlardır. İki Cennetin meyveleri de yanı başlarındadır.

Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.

tekye urıcılarken döşekler üzere asŧarları yoġun barcından. daħı dirmegi iki uçmaġuñ yaķındur.

Allāhu Ta‘ālā ḫavf idenlere astārları yeşil dībādan muḥkem ve yüzleri nūrdanfirāşlar üzerine oturup cennetde istedikleri mīveden zaḥmetsiz yirler.

Onlar (mö’minlər) orada astarları qalın ipəkdən olan döşəklərə söykənmiş olacaqlar. O iki cənnətin meyvələrini dərmək də asan olacaqdır (mö’minlər harada olsalar, ağaclar onlara yaxın gələcək, onlar həmin meyvələri ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da dərib yeyə biləcəklər).

Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruit of both gardens near to hand.

They will recline on Carpets, whose inner linings will be of rich brocade: the Fruit of the Gardens will be near (and easy of reach).(5208)

5208 The toil and fatigue of this life will be over: Cf. 35:35 and n. 5654 to 69:23.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.