22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velimen ḣâfe makâme rabbihi cennetân(i)

Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki cennet var.

Rabbinin makamından korkanlara (O’nun huzurunda günah işlemekten utananlara, biri dünyada diğeri ahiret hayatında) iki cennet vardır.

Hesap vermek için, Rabbinizin huzurunda durmaktan korkan kula, iki cennet vardır.

Rabbinin, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar ve cezalar üzerindeki hükümranlığının, her şeyi ortaya koyarak, hükmünü icra edeceğinin endişesini duyan, azamet ve celâlinden korkanlar için iki Cennet vardır.

Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) durmaktan korkan için ise iki cennet vardır.

Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

(Hesab için) Rabbi huzurunda durmaktan korkan için iki cennet var, (biri insanlara, diğeri cinlere ait).

46, 47. Rabbinin büyük makam ve azametinden korkan için ise, iki cennet vardır. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

46,47. Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için iki cennet vardır. Şimdi, Rabbinizin ödülünü nasıl inkâr edebilirsiniz?

Tanrısının katında, sorguya çekilmekten korkan bir kimseye iki cennet var

Rabbinin huzuruna çıkıp (hesap verme) korkusuyla yaşayan kimseye iki cennet vardır.

Ayetteki “iki cennet” ifadesi, sâlih kimseler için her tarafın cennet olacağı ve güzelliklerin katlanacağı anlamındadır.

Allâh’dan korkanların makâmları iki cennet bağçesi [1] olacakdır.

[1] ’Adn cenneti ve cennet-i na’îm

Rabbine karşı durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır.

Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.

Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.

Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

Rabbının makamından korkan kimseye iki Cennet raygân

Rabb'inin makamından korkanlar için iki cennet vardır.

Rabbinin huzuurunda durmakdan korkan kimseler için iki cennet vardır.

(Hesab vermek üzere) Rabbinin huzûrunda (durmaktan) korkan kimse için (Allah'a yakın kılınmış kullar olan sâbikun için Adn ve Naîm olarak) iki Cennet vardır!

Rabbinin o yüce makamından korkanlar içinde iki bahçe (cennet) var.

Çalabının karşısında durmaktan korkan kimseler için iki Cennet vardır.

Rablerinin huzurunda durmaktan korkanlar için iki Cennet vardır.

Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

Buna karşılık, Rablerinin huzurunda hesaba çekilmekten korkup kötülüklerden sakınanlara iki cennet bahçesi verilecektir.

Kendi rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır.

Huzuruna çıkmaktan korkanlara Rabb’inin çifte cennet sözü var iken,

Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan, korku içinde hayatını yaşayan, dünyada Allah’a inanıp yasalarına uyan kimseye iki cennet vardır.

Rabbinin makamın(da yargılanmak)tan korkanlara iki cennet vardır.

Rabbinin hükümranlığından¹ sakınan kimse için ise, iki Cennet vardır. ²

1 (مَقَامٌ) kelimesi mimli mastar ve ism-i mekân olabilir. Yukarıdaki tercüme, bu kelimeye mastar anlamı verilerek yapılmıştır. İsm-i mekân olarak ter... Devamı..

RABLERİNİN huzuruna korku içinde çıkanlar için iki [cennet] bahçe[si hazırlanmıştır:] ²²

22 Yani, aynı anda yaşanacak olan iki tür cennet. Bu nokta üzerinde klasik müfessirler tarafından çeşitli açıklamalar yapılmıştır: mesela, bir cennet,... Devamı..

Rabblerinin huzuruna çıkıp hesap verme endişesiyle yaşayanlara iki cennet vardır. 36/55.59, 39/73-74

RABBİNİN mutlak otoritesinden korkup sakınanlara çifte cennetler sunulacak:[4865]

[4865] Âyet 13 ve 31’e düştüğümüz notla uyumlu olarak, insanın iki boyutunu temsil eden, biri cismanî diğeri ruhanî iki cennet. Bunu Kuşeyri gibi “dün... Devamı..

Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır.

Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.

Muhtemel mânalardan biri de, takvânın kazandırdığı dünya cenneti olabilir veya Râzî’nin muhtemel gördüğü üzere, maddî ve ruhanî zevkler için birer cen... Devamı..

Rabbinin divanında dur(up hesap ver)mekten korkan kimseye iki cennet var.

Rabbinin (Sahibinin) huzuruna (günahla) çıkmaktan korkanlar için iki Cennet vardır.[*]

[*] Bu iki cennet sağda olanlar sınıfına tahsislidir. Bkz: Vakia 56/27-40 arası ayetler

Rabbinin makamından korkanlara iki cennet vardır.

Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkan kimseye iki Cennet vardır.

Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var.

daħı anuñ kim ķorķdı çalabı’sı ķatında ŧurmaķdan iki uçmaķdur ya'nį 'adn uçmaķı daħı na'įm.

Daḫı Rabbisiniñ ‘aẓamet ve ve maḳāmından ḳorḳanlar içün cennet‐i ‘Adn vecennet‐i Na‘īm vardır.

Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından (hüzurunda haqq-hesab üçün durmaqdan) qorxanları iki cənnət (Ədn nə Nəim cənnətləri) gözləyir!

But for him who feareth the standing before his Lord there are two gardens.

But for such as fear the time when they will stand before (the Judgment Seat(5204) of) their Lord, there will be two Gardens-(5205)

5204 The reference to the Punishment of Sin having been dismissed in a few short lines, we now come to a description of the state of the Blessed. (R).... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.