18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yu’rafu-lmucrimûne bisîmâhum feyu/ḣażu bi-nnevâsî vel-akdâm(i)

Suçlular, yüzlerindeki alametten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkârlar, simalarından tanınacak da alınlarındaki (saçlarından) ve ayaklarından yakalanacaklardır.

Kıyamet günü suçlular, üzerlerindeki görünen alametleriyle tanınırlar. Melekler onları perçemlerinden ve ayaklarından yakalayıp cehenneme atarlar.

İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular, günahkârlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından tortop edilerek yakalanır.

Suçlular simâlarından tanınırlar. Böylece perçemler(in)den ve ayaklar(ın)dan yakalanılır.

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Mücrimler (müşrikler) sîmalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından...

41, 42. (Sorguya lüzum kalmadan) mücrimler yüzlerinden tanınırlar; alınlarından ve ayaklarından alınıp götürülürler. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

41,42. Suçlular simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Şimdi, Rabbinizin adaletini nasıl inkâr edebilirsiniz?

Günahlılar, kılığından tanınır, perçemleriyle, ayaklarından yakalanırlar

(O gün) suçlular simalarından tanınacak ve (cehenneme atılmak için) perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaktır.

Mücrimler vecihlerinin ’alâmetinden tanınacaklar ve saç ve ayaklarından tutılarak cehenneme atılacaklardır.

Suçlular simalarından tanınırlar da, alın saçlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler.

Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

Tanınır da mücrimler simalarından tutulur perçemlerile ayaklarından

Suçlular simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.¹

1- Bu cümle Arapçada “yaka paça kıskıvrak yakalamak” anlamında bir deyimdir.

Günahkârlar sîmâlariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak.

Günahkârlar sîmâlarıyla (yüzlerinin karalığıyla) tanınır, derhâl perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır (da Cehenneme atılıverirler)!

Allah’a karşı suç işlemiş olanlar o gün yüzlerinden tanınırlar. Sonra onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

Çünkü günahlılar yüzlerinden belli olacak, onlar saçlarından, ayaklarından yakalanacaklar.

Günahkârlar kıyafetlerinden belli olacak da alınlarının saçlarından ve ayaklarından yakalanacak.

(Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıverir.

Evet, o Gün günahkârlara günahları sorulmayacak; çünkü suçlular yüzlerinden tanınacak ve alınlarından ve ayaklarından tutularak yaka paça ateşe atılacaklar. Böylece mazlumların intikamı alınmış, hak yerini bulmuş olacak.

Suçlular simalarından tanınır, Perçemler’den ve Ayaklar’dan yakalanırlar.

Hesap günü suçlular simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıp hesaba götürülür. Arkasından cehenneme atılırlar.

Suçlular yüzlerinden tanınacaktır; perçemlerinden [*] ve ayaklarından alınacak (yakalanacak)lardır.

Bu ayet ‘Alak 96:15-16. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

(Çünkü o gün) günâhkârlar, simalarından tanınır ve derhal yaka-paça¹ yakalanırlar.

1 Bu bölüm, kelimelerin mecâzî anlamlarıyla değil de esas anlamlarıyla tercüme edilirse, tercüme: “ve derhal perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırl... Devamı..

Bütün günahkarlar işaretlerinden tanınacak ve alınları ile ayaklarından yakalanacaklar! ²⁰

20 Bu, onların aşağılanmalarına ve düşecekleri utanç verici durumlara işarettir. Eski Araplar, birinin başka bir kimseye bağımlı oluşunu vurgulamak iç... Devamı..

Zira suçlular o gün simalarından tanınacak, yaka paça edilip cehenneme atılacaklar. 10/26-27, 67/27

(Zira) günahkârlar alâmetlerinden tanınacak; yaka paça yakalanıp ateşe atılacak:

Günahkarlar sîmalarıyla tanınırlar. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar.

Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.

Suçlular, simalarından tanınır, alınlar(ın)dan ve ayaklar(ın)dan tutulur.

Başları ayaklarına bağlanarak cehenneme atılırlar.

(Çünkü) Suçlular yüzlerinden tanınır; perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Suçlular simalarından tanınır, sonra da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır.

Mücrimler yüzlerinden tanınır ve perçemleriyle ayaklarından yakalanıverir.

Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.

biline yazuķlular 'alāmetleri-y-ile pes ŧutıla ya'nį yazuķlular pürçekleri-y-ile daħı ŧabanlarıyıla.

Biline yaman kişiler, mücrimler yüzleri siyāh ve gözleri mā’ī sīmāları‐y‐la bi‐linüp alınlarından ve ayaḳlarından ṭutarak cehenneme ya[...]

Günahkarlar üzlərindən (sifətlərinin qaralığından, gözlərinin göylüyündən) tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar (başları öndən, yaxud arxadan ayaqlarına bənd ediləcəkdir).

The guilty will be known by their marks, and will he taken by the forelocks and the feet.

(For) the sinners will be known by their Marks:(5201) and they will be seized by their forelocks and their feet.

5201 By their Marks: see last note.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.