27 Kasım 2020 - 11 Rebiü'l-Ahir 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve yebkâ vechu rabbike żû-lcelâli vel-ikrâm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hakiki ve daimi varlık ise) Sadece Celâl ve İkram sahibi Rabbin vechidir (ki O’nun Zatı Bâki’dir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zatıdır kalan.

Abdullah Parlıyan Meali

Ancak büyüklük, ihtiyaçsızlık ve ikram sahibi olan Allah, daima baki kalacaktır.

Ahmet Tekin Meali

Ancak, hayatın devamı ve işleyişi, yardımıyla gerçekleşen, muhtaç ve âciz olmayacak, saygıya lâyık görülecek kadar güçlü olan, fânî varlıklara hayat vererek lütuf ve ihsanına mazhar eden, zâtına lâyık olmayan şirkten münezzeh, kudret ve ihtişam sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Ahmet Varol Meali

Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır.

Ali Bulaç Meali

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

26, 27, 28. Yeryüzündeki herkes fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı (öz varlığı) ise bakidir. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

Bayraktar Bayraklı Meali

26,27,28. Kâinatta bulunan her canlı fânidir. Ancak yüce olan ve ikram sahibi Rabbinizin zatı kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hayat kanununu nasıl inkâr edersiniz?

Besim Atalay Meali

Ancak, celâl sahibi kerim olan Tanrı kalımlı

Cemal Külünkoğlu Meali

26,27. Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Diyanet Vakfı Meali

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Edip Yüksel Meali

Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram

Erhan Aktaş Meali

Kalıcı olan yalnız celal¹ ve ikram² sahibi Rabb'inin kendisidir.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ancak) celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin vechi (Zât'ı ve O'nun rızâsı için olan şeyler) bâki kalır.

İlyas Yorulmaz Meali

Ancak yüce kudret sahibi ve her şeye ikram eden Rabbinin kendisi baki kalır.

İsmail Hakkı İzmirli

Azamet ve heybet ve in/am ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü hâkidir.

Kadri Çelik Meali

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.

Mahmut Kısa Meali

Sınırsız kudret ve ikram sahibi olan Rabb’inin yüce Zatı ise ebedîdir, sonsuzdur. Diğer varlıklar, ancak O’nun lütuf ve rahmeti sayesinde varlığını sürdürebilirler.

Mehmet Türk Meali

Ancak son derece yüce ve lütuf sahibi olan Rabbinin zatı, baki kalacaktır.

Muhammed Esed Meali

ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zâtı 11 sonsuza dek kalıcıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Baki olan kudret ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. 14/2, 53/31-32

Mustafa İslamoğlu Meali

bâkî kalacak olan azamet ve ihtişam sahibi Rabbinin zatıdır:[4852]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.

Suat Yıldırım Meali

Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.

Süleyman Ateş Meali

Yalnız Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü baki kalacaktır.

Süleymaniye Vakfı Meali

İkramı bol olan ulu Rabbinin (Sahibinin) hükümdarlığıdır kalıcı olan.

Şaban Piriş Meali

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinizin vechi/yönü kalıcıdır.

Ümit Şimşek Meali

Ancak sonsuz büyüklük ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâki kalır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir.

M. Pickthall (English)

There remaineth but the countenance of thy Lord of Might and Glory.

Yusuf Ali (English)

But will abide (for ever) the Face of thy Lord,-(5189) full of Majesty, Bounty and Honour.(5190)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.