1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve yebkâ vechu rabbike żû-lcelâli vel-ikrâm(i)

(Hakiki ve daimi varlık ise) Sadece Celâl ve İkram sahibi Rabbin vechidir (ki O’nun Zatı Bâki’dir).

Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zatıdır kalan.

Ancak büyüklük, ihtiyaçsızlık ve ikram sahibi olan Allah, daima baki kalacaktır.

Ancak, hayatın devamı ve işleyişi, yardımıyla gerçekleşen, muhtaç ve âciz olmayacak, saygıya lâyık görülecek kadar güçlü olan, fânî varlıklara hayat vererek lütuf ve ihsanına mazhar eden, zâtına lâyık olmayan şirkten münezzeh, kudret ve ihtişam sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır.

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.

26, 27, 28. Yeryüzündeki herkes fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı (öz varlığı) ise bakidir. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

26,27,28. Kâinatta bulunan her canlı fânidir. Ancak yüce olan ve ikram sahibi Rabbinizin zatı kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hayat kanununu nasıl inkâr edersiniz?

Ancak, celâl sahibi kerim olan Tanrı kalımlı

Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır.*

Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram

Kalıcı olan yalnız celal¹ ve ikram² sahibi Rabb'inin kendisidir.*

(Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.

(Ancak) celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin vechi (Zât'ı ve O'nun rızâsı için olan şeyler) bâki kalır.

Ancak yüce kudret sahibi ve her şeye ikram eden Rabbinin kendisi baki kalır.

Azamet ve heybet ve in/am ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü hâkidir.

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.

Sınırsız kudret ve ikram sahibi olan Rabb’inin yüce Zatı ise ebedîdir, sonsuzdur. Diğer varlıklar, ancak O’nun lütuf ve rahmeti sayesinde varlığını sürdürebilirler.

İkrâm ve Celâl sahibi rabbinin vechi / yüzü / rızası bâkîdir.

Rabbinin yücelik ve cömertlik sahibi (olan) yüzü (zatı) sonsuz olacaktır. [*]*

Ancak son derece yüce ve lütuf sahibi olan Rabbinin zatı, baki kalacaktır.

ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zâtı 11 sonsuza dek kalıcıdır.

Baki olan kudret ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. 14/2, 53/31-32

bâkî kalacak olan azamet ve ihtişam sahibi Rabbinin zatıdır:[4852]*

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.

Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.

Yalnız Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü baki kalacaktır.

İkramı bol olan ulu Rabbinin (Sahibinin) hükümdarlığıdır kalıcı olan.

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinizin vechi/yönü kalıcıdır.

Ancak sonsuz büyüklük ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâki kalır.

Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

daħı vardur çalabuñ źātı ulu issi daħı aġırlamaķ issi.

Daḫı bāḳī ḳalur Tañrınuñ ẕātı, heybet issi ve kerem ve iḥsān issi.

Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir.

There remaineth but the countenance of thy Lord of Might and Glory.

But will abide (for ever) the Face of thy Lord,-(5189) full of Majesty, Bounty and Honour.(5190)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.