14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

‘Alleme-lkur-ân(e)

Kur'an'ı öğretti.

Ki Kur’an’ı (gönderip, eğitimde tedricen talim ve terbiye yöntemiyle öğretip) belletti.

bu Kur'ân'ı insanlara öğretti.

Senin hak peygamber olduğunun delillerini ortaya koyan, her şeyin açıkça içinde anlatıldığı Kur'ân'ı öğretti.

Kur'an'ı öğretti.

Kur'an'ı öğretti.

Kur'an'ı öğretti.

1, 4. Bütün kemal sıfatların sahibi olan Rahman, Kur’anı peyderpey öğretti: İnsanı yarattı, ona beyanı (anlama ve anlatmayı) öğretti.

1,2,3,4. Rahmân, Kur'ân'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona kendini ifade etmeyi öğretti.[600]

[600] Rahmân sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 465.

Öğretti Kur'anı

1-2. Sınırsız rahmetiyle varlık âlemindeki her şeye merhamet eden (Allah, Resulüne) Kur'an'ı öğretti.

1,2,3,4. Rahmân Kur’ân’ı ta’lîm, insânı halk iyledi ve ’ilmu’l beyânı öğretdi.

1,2. Rahman olan Allah Kuran'ı öğretti;

1,2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.

1-2. Kur’an’ı rahmân öğretti.

1, 2, 3, 4. Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.

Kuran'ı öğretti.

Kurân'ı öğretti.

Öğretti Kur'anı

(Dinî ve dünyevî saadetin kaynağı olan) Kur’ân’ı (insana, O) öğretti.

Kur'an'ı öğretti.

1,2. Kur'ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.

1,2. O Rahmân (olan Allah), Kur'ân'ı öğretti.

1,2. (O) Rahman’dır (merhameti sınırsız olan ve varlık âlemindeki her şeye merhamet eden Allah’dır), Kur’an’ı (elçisine indirip) öğretmiş olan. *

(*) Ayrıca ayette geçen (الْقُرْآنَ)’’Kur’an’’ ifadesi hakkında bazı âlimler şöyle bir yorumda bulunmuşlardır: Cevherî, Râgıb el-İsfahânî, İbn Atıyye ... Devamı..

Kur’an’ı öğretti.

Kur’an’ı öğretti,

Peygambere Kur/an/ı tâlim etti.

Kur’an’ı öğretti,

Kur'an'ı öğretti.

Sonsuz rahmetinin tecellîsi olarak size bu Kur’an’ı öğretti.

Kur’ân’ı öğretti,

1,2,3,4. Her şeye sevgi ile hakim olan Allah, // Kuran’ı öğretti: // tıpkı insanı yaratıp // ona, kendini ifade etme sanatını öğrettiği gibi.

Kur’an’ı öğretti.

Kur’an’ı (O) öğretti.

Bu Kur’an’ı (Peygamberine) öğretti,¹

1 (عَلَّمَ) fiili, iki mef’ule müteaddi olduğu için ikinci mef’ul, “insan, Cebrail veya Peygamber” olabilir. Ayrıca (عَلَّمَ) fiili alâmet mastarından... Devamı..

Bu Kur’an’ı [insana] öğretti.

Kuran’ı O öğretti. 38/29, 73/4

Kur’an’ı öğretti,

Kur’ân’ı öğretti;

1-2. Rahmân (olan Allah), Kur’an’ı öğretti.

Kur'an'ı (Peygamberine) talim buyurdu.

1, 2. Rahman Kur'ân'ı öğretti.

Kur'an'ı öğretti.

Kuluna Kur'ân'ı ta'lîm iden Allâh'dır.

Kur’ân’ı öğretti,

Kur'anı öğretti

Kur'ân'ı öğretti.

O öğretti Kur'an'ı,

1-2. rūzį virici ögretti ķur'an'ı ya'nį muḥammedi.

ögretdi Ḳur’ānı,

(Öz peyğəmbərinə) Qur’anı öyrətdi.

Hath made known the Qur’an.

It is He Who has(5172) taught the Qur´an.

5172 The Revelation comes from Allah Most Gracious, and it is one of the greatest Signs of His grace and favour. He is the source of all Light, and Hi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.