9 Mart 2021 - 25 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kamer Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ekuffârukum ḣayrun min ulâ-ikum em lekum berâetun fî-zzubur(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Şimdi, ey bu çağın gafil ve cahilleri!) Sizin kâfir (yöneticileriniz ve süper güç) leriniz onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kutsal kaynaklarda (kurtulacağınıza ve başıboş bırakılacağınıza dair) bir beraat mı var ki? (Aynen Firavunlar gibi, bugünkü sömürücü ve saldırgan zalimleri de devirmeyelim ve yerin dibine geçirmeyelim?)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sizin kafirleriniz, onlardan hayırlı mı, yoksa kitaplarda bir kurtuluş mu var size?

Abdullah Parlıyan Meali

Ey Mekke kâfirleri ve kıyamete kadar gelecek inkârcılar! Sizler, sayılan Âd, Semûd, Nuh, Lût ve Firavun toplumlarından daha mı üstün, daha mı hayırlısınız ki, size azap edilmesin. Yoksa önceki kitaplarda, sizin için dokunulmazlık sözü mü verildi?

Ahmet Tekin Meali

Şimdi, sizin kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlıdırlar? Yoksa önceki kutsal kitaplarda sizin için azaptan kurtuluş beratı mı var?

Ahmet Varol Meali

Sizin kâfirleriniz onlardan daha hayırlı mıdırlar yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var?

Ali Bulaç Meali

Sizin kafirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır? Yoksa sizin için Kitaplarda bir beraat mi var?

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Mekke'liler), sizin kâfirleriniz (kuvvet ve imkân bakımından) onlardan (bu adları geçen kavimlerden) hayırlı mı? Yoksa sizin için (İlâhî) kitablarda bir kurtuluş (haberi) mi var?

Bahaeddin Sağlam Meali

Acaba sizin kâfirler bunlardan daha mı hayırlı, yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mı var?

Bayraktar Bayraklı Meali

Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı iyidir? Yoksa sizin için, eski kitaplarda azaptan kurtuluş belgesi mi var?

Besim Atalay Meali (1962)

Sizin kâfirliğiniz onlarınkinden hayırlı mıdır? Yoksa sizinçin, kitaplarda aklanmak mı var?

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Mekkeliler!) Sizin inkârcılarınız onlardan daha mı üstün? Yoksa sizin için (ilahi) kitaplarda bir kurtuluş belgesi (dokunulmazlık) mı var?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sizin inkarcılarınız bunlardan daha mı üstündür? Yoksa Kitablarda size bir kurtuluş belgesi mi var?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var?

Diyanet Vakfı Meali

Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berât mı var?*

Edip Yüksel Meali

Sizin inkarcılarınız onlarınkinden daha mı iyi? Yoksa kitaplarda kendiniz için bir af ilanına mı rastladınız?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var?

Erhan Aktaş Meali

Sizin¹ gerçeği yalanlayan nankörleriniz, onlardan daha mı hayırlı; yoksa kitaplarda size dokunulmayacağına dair söz mü verildi?*

Hasan Basri Çantay Meali

(Ey Kureyş), sizin kâfirleriniz (bütün) bunlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa (semavî) kitablarda sizin için bir berâet mi var?

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlıdırlar? Yoksa kitablarda sizin için (azabdan) bir berâet (kurtuluş haberi) mi var?

İlyas Yorulmaz Meali

Sizin içinizdeki inkârcılar mı, yoksa (ayetlerimizi yalanlamalarından dolayı) başlarına azap gelenler mi daha hayırlı. Yoksa sizin temiz olduğunuza dair belgeler mi var?

İsmail Hakkı İzmirli

Mekkeliler! Sizin kâfirleriniz, bu cemaattan daha mı iyidir ki size azap nâzil olmasın? Yoksa evvel gelen kitaplarda hakkınızda azaptan bir «Beraet» kararı mı var? [³]*

Kadri Çelik Meali

Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı iyidir? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi var?

Mahmut Kısa Meali

Şimdi söyleyin, ey bu zamanın insanları! Sizin devrinizdeki kâfirler, geçmişte helâk edilen bu inkârcılardan daha mı iyi? Onlar cezalarını çekerken, siz kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Yoksa kutsal kitaplarda, size özel dokunulmazlık teminatı mı var?

Mehmet Türk Meali

(Ey Mekkeliler!) Yoksa sizin kâfirleriniz bunlardan daha mı hayırlı? Yahut İlahi Kitaplarda1, sizin için bir kurtuluş müjdesi mi var?*

Muhammed Esed Meali

ÖYLEYSE, [şimdi] sizden hakikati inkar edenler 23 diğerlerinden daha mı iyidirler; yoksa [kadîm ilahî] hikmet belgelerinde sizin için dokunulmazlık [sözü] mü verildi? 24

Mustafa Çavdar Meali

Şimdi sizin bu kâfirleriniz, onlardan daha mı değerli? Yoksa silinmez sahifelerde size dokunulmayacağına dair bir beraat mı var? 7/169

Mustafa İslamoğlu Meali

İMDİ, sizin kâfirleriniz şu bahsi geçenlerden daha mı değerlidir; yoksa hikmet yüklü sayfalarda[4826] dokunulmaz olduğunuz mu kayıtlı?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mıdır? Yoksa sizin için kitapta bir beraat mi vardır?

Suat Yıldırım Meali

Şimdi söyleyin (ey Mekkeliler! ) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı güçlüdür! Yoksa ilahî kitaplarda sizin ebedî olan âhirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var?

Süleyman Ateş Meali

Şimdi sizin kafirleriniz, ötekilerinizden hayırlı mı? Yoksa Kitaplarda sizin için bir beraet (inkarınızdan dolayı size sorumsuzluk) mu var?

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı iyi? Yoksa hikmet dolu sayfalarda sizin aklandığınıza dair bir şey mi var?[*]*

Şaban Piriş Meali

-Sizin kafirleriniz, onlardan daha mı iyi? Yoksa, kitaplarda sizin (azaptan) kurtulacağınız bir ayrıcalığınız mı var?

Ümit Şimşek Meali

Şimdi sizin kâfirleriniz bunlardan daha mı üstün? Veya semavî kitaplarda sizin için bir berat mı var?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sizin kâfirleriniz, ötekilerden hayırlı mı? Yoksa zübürlerinde/kutsallaştırılmış hizip kitaplarında sizin için bir beraat/dokunulmazlık mı var?

Eski Anadolu Türkçesi

iy kāfirlerüñüz yigrek midür şunlardan yā sizüñ midür ķurtılmaķ kitāblar içinde?

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ey Qüreyş əhli!) Sizin kafirlərin onlardan nəyi yaxşıdır?! Yoxsa (əvvəlki ilahi) kitablarda sizin üçün bəraət (əzabdan qurtuluş hökmü) vardır?!

M. Pickthall (English)

Are your disbelievers better than those, or have ye some immunity in the Scriptures?

Yusuf Ali (English)

Are your Unbelievers, (O Quraish), better than they?(5159) Or have ye an immunity in the Sacred Books?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.