9 Mart 2021 - 25 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kamer Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve nebbi/hum enne-lmâe kismetun beynehum(s) kullu şirbin muhtedar(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun" (denilmişti).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve haber ver onlara, su, aralarında paylaştırılmıştır, her bölük, nöbetinde hazır olur, su alır.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve onlara haber ver ki, o kuyunun suyu, deve ile insanlar aralarında pay edilmiştir. Su alış sırası kime ait ise, hayvanlarını sulamak veya kendi su ihtiyaçlarını temin etmek için, herkes nöbetinde kuyu başında hazır olsun.

Ahmet Tekin Meali

Onlara, suyun, aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri, kendi içme sırasında gelsin.*

Ahmet Varol Meali

Onlara, suyun aralarında pay edildiğini haber ver. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.

Ali Bulaç Meali

'Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Hem onlara haber ver ki, (kuyudan istifade edecekleri) su, (deve ile kendi) aralarında nöbetledir. (Bir gün deveye, bir gün onlara.) Her su nöbetinde, sahibi hazır bulunmuş olsun.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve onlara, suyun aralarında paylaşılacağını haber ver. Her içme sırası, şahitler huzurunda olsun.” (dedi.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlara, suyun aralarında paylaştırdığını haber ver! Her biri, kendi içme sırasında gelsin.

Besim Atalay Meali (1962)

Haber ver sen onlara, o su, aralarında nöbetleşedir, her nöbetçi hazır bulunmalıdır

Cemal Külünkoğlu Meali

“Hem de onlara (kuyudan içecekleri) suyun, (deve ile) kendi aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulun(up suyunu al)sın.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onlara, sıralarına göre suyun kendileriyle o deve aralarında pay edilmiş olunduğunu söyle."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.”

Diyanet Vakfı Meali

Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin.  *

Edip Yüksel Meali

Onlara, suyun (deveyle) aralarında paylaşılacağını bildir. Her içim sırayla sunulacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir

Erhan Aktaş Meali

Onlara, suyun bölüşüldüğünü haber ver. Her içiş hazır kılınmıştır.

Hasan Basri Çantay Meali

«Bir de suyun her halde aralarında taksîmli olduğunu kendilerine haber ver. Her su nevbetinde (saahibi) haazır (bulunsun» dedik.)

Hayrat Neşriyat Meali

Ve onlara, kesinlikle suyun aralarında (bir gün kendilerine, bir gün deveye olarak) taksimli olduğunu haber ver! Herbir içimde (orada) hazır olacak kişi (o sıra sâhibi)dir!

İlyas Yorulmaz Meali

Onlara, su içecek her biri (insanlar ve deve) için, su içme sırasının ne vakit olacağını, aralarında taksim edilerek, belirlendiğini haber ver.

İsmail Hakkı İzmirli

Onlara suyun aralarında taksim olunduğunu [¹] haber ver, herkes su nöbetinde hazır bulunsun.*

Kadri Çelik Meali

Ve onlara suyun kendi aralarında kesin olarak paylaştırıldığını haber ver. Her su payına (pay sahibi) hazır bulundurulmuş olmalıdır.

Mahmut Kısa Meali

“Onlara, kuyudan çıkarılan suyun deveyle kendi aralarındabirer gün arayla nöbetleşe paylaştırılacağını söyle; sırası gelen grup,düzenli bir şekilde gelip payını alacaktır.”

Mehmet Türk Meali

Ve onlara: “Suyun, kendileriyle (deve arasında) pay edildiğini ve su alış sırası (kiminse, suyu) onun kullanmasını,” haber ver.

Muhammed Esed Meali

Onlara [kuyu] sularının aralarında paylaştırılacağını bildir; 16 her birine eşit paylar [şeklinde.]”

Mustafa Çavdar Meali

Onlara şunu haber ver: -Su sizinle deve arasında taksim edilmiştir, sudan herkes sırası gelince yararlanacaktır. 91/13

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve onlara suyun aralarında[4820] taksim edildiğini haber ver: her sulama nöbetleşe yapılacaktır.”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onlara haber ver ki, «Muhakkak su, onların aralarında taksimlidir. Her bir içiş için (nöbetinde sahibi) hazır bulunmuş olacaktır.»

Suat Yıldırım Meali

“Hem onlara bildir ki su, aralarında nöbetleşe olacak, her su nöbetinde, sahibi hazır bulunacaktır. ” [26, 155]

Süleyman Ateş Meali

Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını, (bir gün devenin, bir gün de kendilerinin su içme nöbeti olacağını) haber ver; içme sırası kiminse o gelip suyunu alsın.

Süleymaniye Vakfı Meali

Suyu içme hakkının (deve ile kendi) aralarında paylaştırıldığını bildir. Sırası gelen suyun başında bulunsun.

Şaban Piriş Meali

Onlara suyun aralarında taksim edildiğini de haber ver. Su içme sırası gelen hazır bulunsun.

Ümit Şimşek Meali

“Suyun deve ile onlar arasında bölüştürüleceğini kendilerine haber ver. Herkes su nöbetinde hazır olsun.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Suyun, aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış/içiş nöbetledir/içilecek her miktar hazırlanmıştır.

Eski Anadolu Türkçesi

“daħı ħaber vir bayıķ śu üleşmekdür aralarında her śu ülüsi ḥāżır olınmışdur.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Və onlara suyun (dəvə ilə) onlar arasında bölüşdürüldüyünü xəbər ver! (Suyu bir gün onlar, bir gün də dəvə içəcəkdir). Hərə öz növbəsində hazır olsun!”

M. Pickthall (English)

And inform them that the water is to be shared between (her and) them. Every drinking will be witnessed.

Yusuf Ali (English)

And tell them that the water is to be divided between them:(5150) Each one´s right to drink being brought forward (by suitable turns).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.