21 Ocak 2021 - 7 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kamer Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

E-ulkiye-żżikru ‘aleyhi min beyninâ bel huve keżżâbun eşir(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Zikir (Kur’ani ilim ve şeref, kala kala) içimizden Ona mı bırakıldı? Zaten o çok yalan uyduran ve kendisini beğenmiş bir şımarıktır” (diyecek kadar küstahlaşmışlardı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Vahiy, içimizden gelegele ona mı geliyor? Hayır, o, yalancı kendini beğenmiş birisi.

Abdullah Parlıyan Meali

Vahiy aramızda gele gele O'na mı geliyor? Hayır O, yalancı ve şımarığın birisidir” dediler.

Ahmet Tekin Meali

“Vahiy, aramızdan ona, Sâlih'e mi indirildi? O küstah bir yalancıdır.” dediler.

Ahmet Varol Meali

Zikir (kitap, vahiy) aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, o kendini beğenmiş yalancının biridir."

Ali Bulaç Meali

'Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

O kitab (vahy) aramızdan ona mı bırakılıyor? Doğrusu o, şımarık bir yalancıdır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Kendi içimizden ona mı mesaj indi? Belki o, bize üstünlük kurmak isteyen bir yalancıdır, dediler.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir” dediler.[597]*

Besim Atalay Meali

Vahiy ancak, aramızdan ona mı gelmiş? Hayır, o çok yalancıdır, çok da şer!»

Cemal Külünkoğlu Meali

Zikir (vahiy) aramızdan bir tek ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir” demişlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

24,25. "İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Kitap, aramızda, ona mı verilmiş? Hayır, o pek yalancı ve şımarığın biridir" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir.”

Diyanet Vakfı Meali

«Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir» (dediler.)

Edip Yüksel Meali

"Mesaj aramızdan ona mı verildi? O, yalancı küstahın biridir."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir" (dediler).

Elmalılı Meali (Orijinal)

O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır

Erhan Aktaş Meali

Zikir¹, aramızdan bula bula onu mu buldu? Hayır! O küstah bir yalancıdır.*

Hasan Basri Çantay Meali

«Bizim aramızdan vahy ona mı verildi? Hayır, o, şımarık, aşırı bir yalancıdır».

Hayrat Neşriyat Meali

“Zikir (Vahiy), aramızdan ona mı indirildi? Hayır! O, şımarık bir yalancıdır!”

İlyas Yorulmaz Meali

“Öğüt veren kitap aramızdan ona mı verilmesi gerekiyordu? Hayır, haddini bilmez (şerli) yalancının birisi” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli

Biz vahye lâyıkken ona mı vahiy indirildi? Hayır o, yalana dadanmış, kendini beğenmiş biridir».

Kadri Çelik Meali

“Zikr (vahiy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o, çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarıktır.”

Mahmut Kısa Meali

“Aramızda bunca zengin ve asil insan dururken, ilâhî öğüt ona mı indirilmiş? Hayır! Doğrusu Sâlih, küstah bir yalancıdan başka bir şey değildir!

Mehmet Türk Meali

24,25. Ve: “İçimizden (bizim gibi hem de) yalnız bir insana mı uyacağız?1 O zaman biz, tam bir sapkınlık ve çılgınlık yapmış oluruz. (Bizler dururken) vahiy ona mı indirildi? Hayır, o şımarık bir yalancıdır.” dediler.*

Muhammed Esed Meali

Neden içimizden bir tek o'na [ilahî] öğüt ve uyarı indirildi? Hayır, o küstah bir yalancıdan başka bir şey değil!”

Mustafa Çavdar Meali

Hem bu vahiy içimizden bula bula bunu mu bulmuş. Hayır, aslında o küstah bir yalancı. 38/8, 43/31

Mustafa İslamoğlu Meali

Vahiy, aramızdan bir tek ona mı indirildi? Hayır, aksine o yalanda sınır tanımayan mağrurun biri.”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«O zikir, bizim aramızdan O'nun üzerine mi bırakılmıştır. Hayır. O bir mağrur, fazla yalancıdır.»

Suat Yıldırım Meali

23, 24, 25. Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: “Yani biz, ” dediler, “içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir! ”

Süleyman Ateş Meali

Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı küstahın biridir!

Süleymaniye Vakfı Meali

Doğru bilgi içimizden ona mı verilmiş? Aslında o; yalancının, kendini beğenmişin teki!”

Şaban Piriş Meali

-Aramızdan, vahiy ona mı gönderilmiş? Hayır, O, yalancı küstahın biridir.

Ümit Şimşek Meali

“Aramızdan ona mı vahiy verilmiş? O şımarık yalancının biridir.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Aramızdan öğüt ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir."

Eski Anadolu Türkçesi

“iy bıraġıldı mı vaḥy anuñ üzere aramuzdan? belki ol yalancıdur bundurmış.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Məgər içərimizdən vəhy yalnız onamı nazil olmuşdur?! Xeyr, o, yalançının, lovğanın biridir!”

M. Pickthall (English)

Hath the remembrance been given unto him alone among us? Nay, but he is a rash liar.

Yusuf Ali (English)

"Is it that the Message is sent to him, of all people amongst us? Nay, he is a liar, an insolent one!"(5148)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.