3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fekâne kâbe kavseyni ev ednâ

İki yay kadar kaldı araları, yahut daha da yakın.

 Öyle ki “Gabe Kavseyn” iki yay (parçasının) çakışması veya daha yakın (vaziyette aralarında iletişim ‘bilgi teması’) başladı.

aralarında iki yay mesafesi kalıncaya kadar, hatta daha da yakınına kadar.

İlâhî planın gerçekleşmesi için, Allah'ın Rasulü Muhammed'le söz ve işbirliği yapan Cibril, eşit iki makamda olandan biri veya (bazı konularda) bir ast rütbeli elçisidir.

bk. Hak Dini, Kur’an Dili, 7/294; et-Tefsîru’l-Kebir, 28/286-287. (Allah’ın Rasulü Herhangi birinizin cennetteki statüsü veya amellerinin değerine den... Devamı..

Böylece (aradaki mesafe) iki yay boyu veya daha yakın oldu.

Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı.

(Böylece Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahud daha az oldu.

İki yay kadar veya daha yakın oldu.

5,6,7,8,9,10. Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]

[590] Vahyi getiren melek Cebrâîl hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ XVIII, 358-360.

Sonra da yaklaştırılan iki yay gibi oldu, daha da yakın

Öyle ki, (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay mesafesi kadar, hatta daha da yakın oldu.

(Muhammed’e) iki kavs kadar ve hattâ daha yakın geldi.

Araları iki yay aralığı kadar veya daha da yakın oldu.

(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu.

8, 9. Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

Mesafe iki yay kadar veya daha yakın oldu.

Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.

«kabe kavseyni ev edna» oldu da

5-6-7-8-9. Ona (bu Kur’ân’ı, emrimiz üzere, maddî ve manevi) müthiş kuvvetlere sahip, üstün yaratılışlı olan (vazifeli meleğimiz Cebrâîl) öğretti. (Cebrâîl, gökle yerin birleştiği) ufkun en yüksek noktasında (bulunuyorken,) doğruldu (ve resûlümüz Muhammed’e, kendisini aslî sûreti ile gösterdi). Sonra (Cebrâîl, resûlümüz Muhammed’e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

Böylece iki yay aralığı kadar, hatta daha yakın oldu.

(Bu suretle o, peygamberlere) iki yay kadar, yahud daha yakın oldu da,

8,9. Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!

(Elçiye) İki yay uzaklığı kadar, hatta daha da yakınlaştı.

Araları iki yay kadar, daha bile az kalmıştı.

Araları iki yay [⁷] kadar veya daha az kaldı,

[7] Nazm-ı kerim Arap âdeti üzere vârit olmuştur. Büyükler barışıp muahede yaparlarsa yaylarını çıkarırlar, birbirlerine yaklaştırırladı.... Devamı..

Öyle ki, (aralarında) iki yay aralığı, hatta daha az kaldı.⁴

4 Araplarda eskiden beri gelen bir geleneğe göre, savaşan iki kabilenin reisi, savaşa son vermek istediklerinde ikisi bir araya gelir ve yaylarını üst... Devamı..

Nitekim (ikisi arasında uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı.

Öyle ki, aralarındaki mesafe iki yay kadar, hattâ daha da yakın olmuştu.

Araları iki yay kadar veya çok daha yakın idi.

8,9. derken yaklaştı ve inişe geçti, // iki ok atımı mesafesinde idi hattâ daha da yakındı.

O’na iki yay ucunun arası kadar yakınlaştı veya daha da yakındı.

İki yay arası kadar, hatta [*]daha da yakın olmuştu.

Ayetteki [ev] edatına “veya” anlamı verilmemelidir. Çünkü ifade Allah’a aittir; mesafeden bahsedilirken O’nun seçenekli bir ifade kullanması değil, o ... Devamı..

8,9. Sonra (yanına) geldi ve (ona) yayın iki ucu kadar ¹hattâ daha da fazla yaklaştı.²

1 Araplar, bir konuda anlaşacakları zaman iki yayı birbirinin üzerine koyarak uçlarını birleştirir, sonra ikisini beraber çekip bir ok atarlardı. Bu o... Devamı..

aralarında iki yay mesafesi kalıncaya kadar, hatta daha da yakınına. ⁵

5 Eski Arapça’nın ifade şekline dayanan, meleğin yaklaşmasının bu görsel-temsîlî (graphic) “tanımlama”sı, Vahiy Meleği’nin açıkça hissedilebilir, hatt... Devamı..

Öyle ki aralarındaki mesafe üst üste gerilen iki yay mesafesi kadar hatta bundan daha yakın idi. 2/97, 26/192.197

Öyle ki, iki yay aralığı, hatta daha az bir mesafe kaldı:[⁴⁷⁷⁵]

[4775] Bu bir deyimdir. İki taraf arasındaki yakınlığı ifade eder. İki yayı birleştirip onlarla tek bir ok atmak güç birliğini simgelerdi. Bu deyim Tü... Devamı..

(Peygamberle arası) İki yay kadar, hatta daha yakın oldu da,

(Muhammed ile arasındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı.

Derken iki yay kadar veya daha yakın oluverdi.

8, 9. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.

(Muhammed ile arasındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar, yahut daha az kaldı.

Onunla rasûlün arası iki yay kadar veyâ daha yakın idi.

(Muhammed ile) İki yayın tek kirişi gibi oldular; hatta daha da yakınlaştılar.

Araları iki yay kadar veya daha yakın idi.

İki yay kadar oldu,(3) hattâ daha da yakın.

(3) Aynı oku atmak üzere üst üste konmuş iki yay kadar. Veya yayın iki ucu kadar.

İki yayın beraberliği gibi, belki ondan da yakındı.

pes oldı iki ya ķadar yā yaķınıraķ.

iki yay ḳadarınca, yā andan yaḳınraḳ.

(Onların arasındakı məsafə) iki yay uzunluğunda, bəlkə, ondan da yaxın oldu.

Till he was (distant) two bows length or even nearer,

And was at a distance of but two bow-lengths(5089) or (even) nearer;

5089 Two bow-shots (counting 100 to 150 yards to a bow-shot) would be a clearly visible distance. (R).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.