4 Aralık 2022 - 10 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme denâ fetedellâ

Sonra yaklaştı, yakınlaştı.

Sonra (Resulüllah’a) yaklaştı, “tedelli” edip (yukarıdan aşağıya kayarak, âfaktan enfüse) sarktı, (böylece Cebrail, İlahi tecelli ve temsil suretiyle görünüp ortaya çıktı.)

ve sonra yaklaşarak geldi,

Sonra yakınına geldi. Nezaketle yaklaşarak peygamberlik görevine başlamasını talep etti.

bk. Hak Dini, Kur’an Dili, 7/293.

Sonra yaklaştı ve sarktı.

Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

Sonra (Cebrâil, Hz. Peygambere) yaklaştı da sarktı.

Sonra (kulu Muhammed’e) yaklaştı da yaklaştı.

5,6,7,8,9,10. Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]

[590] Vahyi getiren melek Cebrâîl hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ XVIII, 358-360.

Sonra yaklaştı, salındı

Sonra (Cebrail, Hz. Peygambere) yaklaştı ve iyice sokuldu.

7,8. O ufk-u a’lâda idi, sonra indi ve hevâda mu’allakda durdı.

Sonra yaklaşmış ve inmiştir.

Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

Sonra yaklaştıkça yaklaştı.

8, 9. Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

Sonra inip yaklaştı.

Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.

Sonra yaklaştı da tedellî etti

Sonra yaklaştı ve sarktı.

Sonra (Cebrail, ona) yaklaşdı. Derken sarkdı.

8,9. Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!

Aşağı sarkmış ve yaklaşmıştı.

Sonra ona yaklaştı da aşağıya sarkıverdi.

Sonra peygambere yaklaşıp aşağı sarktı,

Sonra yaklaştı ve iyice sokuldu.

Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

Sonra Muhammed’e doğru yaklaşıp yanına inmişti.

Sonra yakınlaştı; alçalarak indi.

8,9. derken yaklaştı ve inişe geçti, // iki ok atımı mesafesinde idi hattâ daha da yakındı.

Sonra ufkun tepelerinden aşağıya doğru tıpkı yıldızın kayması gibi indi.

Sonra yaklaşmış, (ona doğru) sarkmıştı.

8,9. Sonra (yanına) geldi ve (ona) yayın iki ucu kadar ¹hattâ daha da fazla yaklaştı.²

1 Araplar, bir konuda anlaşacakları zaman iki yayı birbirinin üzerine koyarak uçlarını birleştirir, sonra ikisini beraber çekip bir ok atarlardı. Bu o... Devamı..

ve sonra yaklaşarak yanına geldi,

Sonra ona doğru yaklaşıp indi. 97/1...5

Daha sonra yaklaştı, derken iyice sokuldu.

Sonra yaklaştı da aşağıya iniverdi.

8, 9. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.

Sonra yaklaştı, (yere doğru) sarktı.

Sonra inüb göründi.

Sonra (Cebrail) yaklaştı ve aşağıya süzüldü.

Sonra yaklaşıp indi

Sonra indi, yaklaştı.

Sonra iyice yaklaştı ve sarktı,

andan yaķın oldı ya'nį cebreyil muḥammed’e pes gey yaķın oldı.

Andan yaḳın oldı Allāh Muḥammede ki yaḳın,

Sonra (Cəbrail Muhəmməd əleyhissəlama) yaxınlaşdı və aşağı endi.

Then be drew nigh and came down

Then he approached and came closer,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.