20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velmu/tefikete ehvâ

Lut kavminin şehirlerini de altüst edip yerle yeksan etti.

Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O (Allah) yerin dibine batırmıştı.

Lût kavminin altı üstüne getirilen şehirlerini de, O altını üstüne getirdi de,

Altüst olan şehirleri, yerin dibine batıran O'dur.

(Lut kavminin) altı üstüne getirilen şehirlerini de O yere çarptı.

Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

(Yerin dibine geçen Lût kavmine ait) kasabaları da kaldırıb yere çarptı;

Altı üstüne gelen (Lut kavminin şehirlerini) de devirdi.

Alt-üst olan şehirleri de O böyle yaptı.

Lût ulusunun kentlerini altüst etti

53-54. Lût kavminin şehirlerini de altüst edip yerle bir eden, onları gömdükçe yere gömen O'dur.

Harâb olan karyeleri o harâb itdi.

53,54. Lut milletinin kasabalarını yere batıran, onları gömdükçe gömen O'dur.

53,54. O, “Mu’tefike”yi[515] de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.

“Mu’tefike”, altı üstüne getirilmiş demektir. Burada içlerinde yaşayan Lût kavmi ile birlikte alt üst edilen şehirler için özel isim gibi kullanılmışt... Devamı..

Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helâk etti.

Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı.

Yıkılıp batırılmış olanlar (Sodom ve Gomora), en bayağılardı.

Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı.

Mü'tefikeyi de Haviyeye attı

53-54. (Emrimiz üzerine, vazifeli meleğimiz, Cebrâîl tarafından,) altı üstüne getirilen (Lût kavminin yaşadığı) beldeleri de müstahak oldukları azabı vererek, yerin dibine batıran (da) O’dur.

Alt üst edilen beldeyi de yerin dibine geçirdi.

(Lût kavminin) altı üstüne gelen kasabalarını da O kaldırıb yere çarpdı da,

53,54. (Lût kavmine âid o) alt-üst olan (şehirler)i de kaldırıp yere çaldı. Artık onları ne ile örttü ise, örttü (üzerlerine taş yağdırdı).

Ve nefislerinin arzularına uyarak iftiralar atan bir topluluktu.

Suçluların altını üstüne getirdi,

Altı üstüne çevrilen kasabaları O, altını üstüne çevirdi.

Altı üstüne getirilen şehirleri [mu’tefike] de yere batırdı.¹⁸

18 Krş. A’râf, 7/80 vd; Tevbe, 9/70; Hâkka, 69/9

Altı üstüne gelen (Lût kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

Ayrıca, altı üstüne getirilen Lut’un kavminin yaşadığı Sodom ve Gomore şehirlerini de yerin dibine geçirdi!

Altı Üstüne Gelmiş Şehir de battı gitti.

53,54. Lût'un pislik üreten şehirlerini de al aşağı etti. // Bu şehirlerin üstünü neler kapladı neler!

Aynı şekilde isyankâr olan, azgınlıklarıyla öne çıkan Lut kavminin yaşadığı yeri de yok ettik. Onlar orada büyük şehir kurmuş, sağlam binalar yapmışlardı. Emrimizle nasıl yok edildiğini harabelerinden görüyorsunuz.

Alt üst olan şehirleri de O yok etmişti.

53,54. Altı üstüne gelen beldeleri¹ de onlara uygun gördüğü musîbeti vererek yerin dibine, O geçirdi.

1 Mü’tefike: Bütün müfessirlerce, Lût toplumunun helâk edilen şehirleri, diye tefsir edilmiştir. Ancak bu âyetten altı üstüne gelerek helâk edilen tüm... Devamı..

(işte Rabbin onları yok etti,) tıpkı yıkılıp altüst olan öteki şehirleri yok olmaya terk ettiği

Altı üstüne gelmiş Lut kavmini de helak eden O’dur. 27/54.58

Tıpkı altı üstüne getirilen diğer topluluklar (gibi).

Altı üstüne gelen kasabaları (Lut kavmini) da O, yerin dibine geçirdi.

Ve altı üstüne getirilen kentleri devirip yıktı.

Müttefike'yi de yerlere atıverdi.

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Âd milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler! [86, 6-7; 69, 6-7; 26, 73]

Şi’râ, gökte en parlak görünen yıldızdır. Güneşten 23 kat daha parlak olup ışığı dünyaya 8 yılda ulaşır. Cahiliye döneminde bir kısım Araplar, yıldızl... Devamı..

Altı üstüne getirilen kentleri (Lut kavminin oturduğu bölgeleri) devirip yıktı.

53,54. Mü'tefikeyi (Kavm-i Lût'ı) de altını üstüne getirüb taş ve toprak altında ezdi.

Altı üstüne getirilmiş yerin halkını (Lut’un toplumunu) da tümüyle yere batırmıştı.

Alt üst edilmiş, yok olup gitmiştir.

Alt üst edilen beldeleri de yerin dibine O geçirdi.

Altı üstüne gelmiş kentleri de yere geçirdi O.

53-54. daħı lūŧ ķavmı köyin bıraķdı pes örtdi aña anı kim örtdi ya'nį ŧaş

Lūṭ ḳavmini daḫı helāk eyledi.

(Lut qövmünün yurdu) Mö’təfikənin də altını üstünə O çevirdi (qaldırıb yerə vurdu).

And Al Mutafikah He destroyed

And He destroyed the Overthrown Cities(5121) (of Sodom and Gomorrah).

5121 Verses 53-60 may be construed as a commentary on the aphorisms. The story of the Overthrown Cities, to which Lot was sent for a warning, will be ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.