31 Ekim 2020 - 14 Rebiü'l-Evvel 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kavme nûhin min kabl(u)(s) innehum kânû hum azleme ve atġâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Daha önce Nuh kavminden de (intikam almıştı.) Çünkü onlar, daha zalimdi ve daha azgınlaşmıştı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve onlardan önceki Nuh kavmini de; şüphe yok ki onlar, daha da zalimdi ve daha da azgın.

Abdullah Parlıyan Meali

ve onlardan önce Nuh kavmini de, şüphesiz onlar bunlardan daha zalim yani yaratılış gayelerine daha aykırı yaşayan ve daha azgın idiler.

Ahmet Tekin Meali

Daha önce de, baskı zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah'ın yolundaki faaliyetleri engelleyen, zulüm, azgınlık ve eşkıyalıkta ileri giden Nuh kavmini helâk eden O'dur.

Ahmet Varol Meali

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

Ali Bulaç Meali

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Âd ve Semûd kavimlerinden) daha evvel de Nûh'un kavmini...Çünkü onlar pek zalimdiler, pek azgındılar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve onlardan önce Nuh kavmini de helak eden O’dur. Çünkü onlar, çok zalim ve çok azgın idiler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlardan önce, Nûh toplumunu da helâk etmiştir. Onların hepsi çok zâlim ve çok azgın kimselerdi.

Besim Atalay Meali

Önceden de Nuh' un ulusunu yok etti; evet onlar pek zalim, pek de azgın idiler

Cemal Külünkoğlu Meali

Daha önce de Nuh'un kavmini de (yaptıkları yüzünden) helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Daha önce de Nuh milletini yok eden O'dur; çünkü onlar çok zalim ve pek taşkın kimselerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

Diyanet Vakfı Meali

Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti).

Edip Yüksel Meali

Ve ondan önce Nuh'un halkını da; onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Daha evvel de Nuhun kavmını, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar

Erhan Aktaş Meali

Daha önce de Nûh'un halkını. Onlar, daha zâlim ve daha azgın olanlardı.

Hasan Basri Çantay Meali

Daha evvel Nuuh kavmini de (O helak etdi) çünkü bunlar çok zaalim ve çok azgın (insan) ların ta kendileri idi.

Hayrat Neşriyat Meali

Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünki onlar, daha zâlim ve daha azgın olanların ta kendileriydiler.

İlyas Yorulmaz Meali

Daha önceden Nuh toplumunu helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim, azgın, isyankâr,

İsmail Hakkı İzmirli

O, daha evvel Nuh kavmini de helâk etmişti. Çünkü bunlar daha zalim, daha taşkın idiler.

Kadri Çelik Meali

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler.

Mahmut Kısa Meali

Ve onlardan önce Nûh kavmini korkunç bir tufanla yok eden! Çünkü onlar, zulüm ve haksızlıkta gerçekten çok ileri gitmişlerdi.

Mehmet Türk Meali

Daha da önce, onlardan daha zâlim ve daha azgın olan Nûh kavmini de (helâk eden, kesinlikle Odur.)

Muhammed Esed Meali

ve onlardan önce Nûh kavmini -[çünkü,] hepsi de kötülükte çok iştahlı ve çok azgın olmuşlardı-

Mustafa Çavdar Meali

Onlardan önce de Nuh’un kavmini. Çünkü onlar, zalim ve azgınlıkta ileri gitmişlerdi. 11/25.49

Mustafa İslamoğlu Meali

Tıpkı daha önceki Nûh kavmi (gibi): Çünkü onlar zulümde ve azgınlıkta ileri gitmiştiler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve evvelce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Şüphe yok ki, onlar olmuşlardı onlar, en zalim ve en azgın (kimseler).

Suat Yıldırım Meali

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Âd milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler! [86, 6-7; 69, 6-7; 26, 73]*

Süleyman Ateş Meali

Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti). Çünkü onlar daha zalim ve azgın idiler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunlardan önce de Nuh’un toplumunu yok etmişti. Onlar (Ad ve Semud’dan) daha yanlış, daha aşırı davranan kimselere dönüşmüşlerdi.

Şaban Piriş Meali

Daha önce de Nuh'un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler...

Ümit Şimşek Meali

Daha önce Nuh kavmini de O helâk etti. Çünkü onlar zulme sapmış ve azıtmıştı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Daha önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etdi), çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.

M. Pickthall (English)

And the folk of Noah aforetime, lo! they were more unjust and more rebellious;

Yusuf Ali (English)

And before them, the people of Noah, for that they were (all) most unjust and most insolent transgressors,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.