30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve śemûde femâ ebkâ

Ve Semud'u da bırakmayan.

 Semud’u da (Allah kendi haline koymamıştı). Böylelikle (o zulmeden halklardan kimseyi cezasız) bırakmamıştı.

Ve Semûd toplumunu da hiçbir iz bırakmayacak şekilde

Semûd'u helâk eden, geride hiçbir şey bırakmayan da O'dur.

Semud'u da. Böylece (onlardan kimseyi) geriye bırakmadı.

Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Semûd'u da (helâk etti ve onlardan) hiç bırakmadı.

Ve kendilerinden hiçbir şey bırakmadan Semud kavmini helak eden O’dur.

Semûd'u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

50,51. Önceki Âd'i, Semud'u dahi yok eden O'dur, hiçbirini bırakmadı

Semûd'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan yine O'dur.

Semûd kavminden ferd-i vahid bâkî kalmadı.

50,51. İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

50,51. Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

Semûd’u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan!

Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Semudu da bırakmadı,

Ve Semûd'u da bırakmadı.

Ve Semûdu da hiç bırakmadı

50-51. Önce gelen Âd kavmini ve (onlardan sonra gelen) Semûd kavmini (ısrarla hakkı inkâr etmeleri ve günahlara dalmaları sebebiyle,) geride hiçbir kâfiri bırakmaksızın helâk eden de şüphesiz O’dur.

Ve Semûd'u da. Geride kimseyi bırakmadı.

Semuudu da. Öyle ki (onlardan hiçbirini) bırakmadı.

50,51. Muhakkak ki O, önceki Âd'ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd'u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

Semud kavmini de O helak etmişti, onlardan hiçbir şey kalmadı.

Semut’u da tek kişi kalmayıncaya kadar yok etmiştir.

50, 51. Evvelki Âd/ı, Semud/u helak eden O/dur. O, bunlardan bir fert bırakmadı.

Semûd’u da. Hiçbirini geriye bırakmadı.¹⁶

16 Bkz. Fecr, 89/6-7. Krş. A’râf, 7/73

Semud'u da. Böylelikle (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmadı.

Ve Semud’u helâk eden, hem de geride bir tek canlı bırakmaksızın!

Semûd’u da bâkî bırakmadı.

50,51. Ad Kavmini helâk eden, // Semûd halkından geriye tek canlı bırakmayan da odur.

Onların bildiği, yıkıntılarını gördükleri Semud kavmini de biz yok ettik.

50,51. Şüphesiz ki önceki Âd kavmini ve Semûd’u O helak etmişti ve (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmamıştı.

(Hatta) Semûd toplumunu da tamamen (helâk eden, kesinlikle Odur.)

ve Semûd’u, hiçbir iz bırakmayacak şekilde, ³⁷

37 ‘Âd kabilesinin kıssası için bkz. 7:65 ile ilgili 48. notun ikinci yarısı ve Semûd kabilesi için bkz. 7:73, not 56.

Semûd kavmini helak edip arkada kimseyi bırakmayan da. 22/42.46

ve Semud’u;[⁴⁸⁰²] hiçbiri bâki kalmadı.

[4802] Bkz: Kur’an’da ilk geçtiği 89:6-9 ve not 9.

50,51. Muhakkak ki O helâk etti, evvelki Ad kavmini, Semud kavmini geride hiçbir şey bırakmadan,

Ve Semud.. Onlarda baki olmadı..

Ve Semûd'u (da o helâk etti) artık (onlardan hiç birini) bırakmadı.

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Âd milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler! [86, 6-7; 69, 6-7; 26, 73]

Şi’râ, gökte en parlak görünen yıldızdır. Güneşten 23 kat daha parlak olup ışığı dünyaya 8 yılda ulaşır. Cahiliye döneminde bir kısım Araplar, yıldızl... Devamı..

Semud'u, komadı (onları).

Ve Semûd kavmini de ihlâk iyleyüb onlardan ferd-i vâhid bırakmadı.

Semud’dan da tek kişi bırakmadı.

Semûd'u da baki bırakmadı..

Semud'dan da geriye birşey bırakmadı.

Semûd'u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı.

50-51. daħı bayıķ ol helāk eyledi 'ād'ı ilergi daħı ŝemūd’ı pes gire ķomadı.

ẞemūd ḳavmini daḫı ve anlardan kimse ḳomadı.

Səmudu da həmçinin! Və (onlardan heç kəsi sağ) buraxmadı.

And (the tribe of) Thamud He spared not;

And the Thamud nor gave them a lease of perpetual life.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.