3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve śemûde femâ ebkâ

Semud'u da (kendi haline koymamıştı) . Böylelikle (o zulmeden halklardan kimseyi cezasız) bırakmamıştı.

Ve Semud'u da bırakmayan.

Ve Semûd toplumunu da hiçbir iz bırakmayacak şekilde

Semûd'u helâk eden, geride hiçbir şey bırakmayan da O'dur.

Semud'u da. Böylece (onlardan kimseyi) geriye bırakmadı.

Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Semûd'u da (helâk etti ve onlardan) hiç bırakmadı.

Ve kendilerinden hiçbir şey bırakmadan Semud kavmini helak eden O’dur.

Semûd'u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

50,51. Önceki Âd'i, Semud'u dahi yok eden O'dur, hiçbirini bırakmadı

Semûd'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan yine O'dur.

50,51. İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

50,51. Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Semudu da bırakmadı,

Ve Semûd'u da bırakmadı.

Ve Semûdu da hiç bırakmadı

Ve Semûd'u da. Geride kimseyi bırakmadı.

Semuudu da. Öyle ki (onlardan hiçbirini) bırakmadı.

50,51. Muhakkak ki O, önceki Âd'ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd'u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

Semud kavmini de O helak etmişti, onlardan hiçbir şey kalmadı.

50, 51. Evvelki Âd/ı, Semud/u helak eden O/dur. O, bunlardan bir fert bırakmadı.

Semud'u da. Böylelikle (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmadı.

Ve Semud’u helâk eden, hem de geride bir tek canlı bırakmaksızın!

Semûd’u da bâkî bırakmadı.

50,51. Şüphesiz ki önceki Âd kavmini ve Semûd’u O helak etmişti ve (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmamıştı.

(Hatta) Semûd toplumunu da tamamen (helâk eden, kesinlikle Odur.)

ve Semûd'u, hiçbir iz bırakmayacak şekilde, 37

Semûd kavmini helak edip arkada kimseyi bırakmayan da. 22/42.46

ve Semud’u;[4802] hiçbiri bâki kalmadı.*

Ve Semûd'u (da o helâk etti) artık (onlardan hiç birini) bırakmadı.

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Âd milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler! [86, 6-7; 69, 6-7; 26, 73]*

Semud'u, komadı (onları).

Semud’dan da tek kişi bırakmadı.

Semûd'u da baki bırakmadı..

Semud'dan da geriye birşey bırakmadı.

Semûd'u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı.

50-51. daħı bayıķ ol helāk eyledi 'ād'ı ilergi daħı ŝemūd’ı pes gire ķomadı.

ẞemūd ḳavmini daḫı ve anlardan kimse ḳomadı.

Səmudu da həmçinin! Və (onlardan heç kəsi sağ) buraxmadı.

And (the tribe of) Thamud He spared not;

And the Thamud nor gave them a lease of perpetual life.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.