3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve ennehu ehleke ‘âden(i)l-ûlâ

Doğrusu, önceden gelip geçen Ad (halkın) ı O yıkıma uğratmıştı.

Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd'ı helak eden.

Ve şüphe yoktur ki, O'dur önceden gelip geçen Âd kavmini helak eden.

Önceki Âd kavmini helâk eden de O'dur.

Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini...

Ve ilk Ad kavmini,

Şüphesiz ‘Âd kavmini O helâk etti.

50,51. Önceki Âd'i, Semud'u dahi yok eden O'dur, hiçbirini bırakmadı

Eski dönemlerde yaşamış Âd kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O'dur,

50,51. İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

50,51. Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

O'dur helak eden eski Ad halkını,

O, helak etti önce gelen Âd'ı.

Ve fil'vakı' o helâk etti evvelki Âdı

Önceki Âd'ı¹ yok etti.*

Hakıykat şu: Evvelki Aadi O helak etdi,

50,51. Muhakkak ki O, önceki Âd'ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd'u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

Şüphesiz ki Ad toplumunu helak eden de O,

50, 51. Evvelki Âd/ı, Semud/u helak eden O/dur. O, bunlardan bir fert bırakmadı.

Doğrusu, önce gelen Ad halkını da O yıkıma uğrattı.

Ve O’dur, eski Âd kavmini,

Şu da bir gerçektir ki; O, helâk etti İlk Önceki Âd’ı!

50,51. Şüphesiz ki önceki Âd kavmini ve Semûd’u O helak etmişti ve (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmamıştı.

Eski Âd toplumunu da helâk eden, (Odur.)

ve O'dur yok eden kadîm [kabileler] ‘Âd

Önceki Âd kavmini helak eden de O’dur. 22/42.46

Ve elbet O helâk etmiştir kadim ‘Âd’ı,

Ve şüphe yok ki, O helâk etti evvelki Âd'i.

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Âd milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler! [86, 6-7; 69, 6-7; 26, 73]*

O helak etti, önce gelen 'Ad'ı,

O, önce Ad toplumunu etkisizleştirdi[*].*

O helak etti evvelki Âd'ı...

Evvelki Âd kavmini de O helâk etti.

Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd'ı helâk etti.

50-51. daħı bayıķ ol helāk eyledi 'ād'ı ilergi daħı ŝemūd’ı pes gire ķomadı.

Daḫı oldur helāk iden ilerüki ‘Ād ḳavmini,

Əvvəlki (ilkin) Adı (Ad qövmünü) O məhv etdi.

And that He destroyed the former (tribe of) Aad,

And that it is He Who destroyed the (powerful) ancient ´Ad (people),(5120)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.