20 Nisan 2021 - 8 Ramazan 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-ibrâhîme-lleżî veffâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve (ahdine) vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde) olan (İsrailoğullarına gelmedi mi ki bu Yahudi dönmesi münafıklar böylesine hıyanete yönelmektedir?)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve İbrahim'in sahifelerindeki, o İbrahim ki ahdine iyiden iyiye vefa etmişti.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve sözünü iyiden iyiye yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki yazılı olan şu gerçekler:

Ahmet Tekin Meali

Ahdine vefa gösteren İbrâhim'in sahifelerinde yazılı olanlar da mı kendisine haber verilerek uyarılmadı?

Ahmet Varol Meali

Ve çok vefakâr İbrahim'in (sahifelerinde olan):

Ali Bulaç Meali

Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve çok vefakâr İbrahim'inki ile:

Bahaeddin Sağlam Meali

36, 37. Musa ve çok vefalı olan İbrahim’in suhuflarındaki mesaj ona haber verilmedi mi ki:

Bayraktar Bayraklı Meali

Sözünü tam olarak yerine getiren İbrâhim'in sayfalarındaki şu bilgiler de mi?

Besim Atalay Meali (1962)

36,37. Yoksa hem Musa' nın, hem emri yerine getiren İbrahim'in sayfalarında olan bu sözler onlara söylenmedi mi?

Cemal Külünkoğlu Meali

36-37. Yoksa o, Musa'(ya gelen Tevrat')ın sayfalarından ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

36,37. Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitablarında olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

36,37. Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

Diyanet Vakfı Meali

36, 37. Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?

Edip Yüksel Meali

Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve çok vefakâr olan İbrahiminkindeki

Erhan Aktaş Meali

Ve de çok vefalı İbrâhîm'ın.

Hasan Basri Çantay Meali

36,37. Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden İbrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :

Hayrat Neşriyat Meali

36,37. Yoksa Mûsâ'nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm'in suhûf'unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi?

İlyas Yorulmaz Meali

Vefalı olan İbrahimin sayfalarında ki haberler, insanlara haber verilmedi mi?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

36, 37. Yoksa ona, Musa/nın ve Tanrı hakkını ödeyen İbrahim/in sahifelerinde [²] vârit olan şu cümleler onlara haber verilmedi mi?*

Kadri Çelik Meali

Ve vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde) olan da.

Mahmut Kısa Meali

Ve o vefâkâr İbrahim’in sahifelerinde yer alan ilâhî prensipler:

Mehmet Türk Meali

36,37. Yoksa Mûsa’nın ve vefakâr İbrahim’in sahifelerinde olanlar, kendisine bildirilmedi mi?

Muhammed Esed Meali

ve her türlü güvene layık olan İbrahim'e; 30

Mustafa Çavdar Meali

Ve vefalı İbrahim’e vahyedilmiş bilgiler? 2/130, 16/123

Mustafa İslamoğlu Meali

Dahası (aynı şeylerin) vefa sahibi İbrahim’e de (geldiği):

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve memur olduğu şeyi bihakkın itmam etmiş olan İbrahim'in sahifelerindeki de kendisine haber verilmedi mi?

Suat Yıldırım Meali

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Yoksa o Mûsâ'nın ve o çok vefalı İbrâhim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan; O'dur öldüren ve yaşatan. [2, 124; 16, 123; 35, 18; 36, 12; 9, 105]*

Süleyman Ateş Meali

Ve çok vefalı İbrahim'in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):

Süleymaniye Vakfı Meali

Sözünün eri İbrahim’i de mi anlatmamışlar?

Şaban Piriş Meali

Ya vefakar İbrahim'in?..

Ümit Şimşek Meali

Ya çok vefalı İbrahim'in sayfalarında olanlar?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler...

Eski Anadolu Türkçesi

36-37. yā ħaber virinilmedi mi ol kim mūsā kitāblarındadur daħı ibrāhįm ol kim tamām eyledi ya'nį Tañrı buyruġını

Bunyadov-Memmedeliyev

Və (əhdə) çox vəfalı olan (Allahın qarşısındakı borcunu layiqincə ödəyən) İbrahimin (sühüfündəkilər bildirilmədi?!)

M. Pickthall (English)

And Abraham who paid his debt:

Yusuf Ali (English)

And of Abraham(5111) who fulfilled his engagements?-(5112)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.