25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ yentiku ‘ani-lhevâ

Ve kendi dileğiyle söz de söylemedi.

O, (kesinlikle kendi) hevâsından (kafasından ve nefsi kuruntularından) konuşmaz-konuşmamıştır.

ve ne de kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaktadır.

Size tebliğ ettiği Kur'ân ve açıklamaları, sünneti, arzu ve meyillerine göre, Muhammed'in, aklıyla, mantığıyla düzenlediği sözler-bilgiler değildir.

O kendi tutkusundan (hevasından) da konuşmuyor.

O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

O hevadan (kendi nefsinden) söylemiyor.

O, kendi heva ve hevesinden hiçbir şey konuşmaz.

1,2,3,4. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. [589]

[589] Necm sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 351.

O, havadan söylemez !

O (Peygamber) keyfine göre konuşmaz.

Kendiliğinden söylemiyor.

O, kendiliğinden konuşmamaktadır.

O, nefis arzusu ile konuşmaz.

Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır.

1, 2, 3. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz.

Ne de kendi kişisel arzusundan konuşmaktadır.

O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.

Ve hevadan söylemiyor

3-4. O, (bizim resûlümüzdür,) hevâsından konuşmaz. O (Kur’ân) kendisine (tarafımızdan) bildirilen, vahiyden başka bir şey değildir.

Ve o, hevasından¹ konuşmaz.

1- Kendi düşüncesi olan bir şeye vahiydir demez. Her neye vahiydir diyorsa, o kesinlikle vahiydir. Bir sonraki ayette de bu açıkça ifade edilmektedir.... Devamı..

Kendi (re'y-ü) hevâsından söylemez o.

Ve (o, nefsinin) arzu(sun)dan konuşmuyor!

O kendi arzusuyla konuşmuyor.

O, kendiliğinden konuşmuyor da.

O, arzusuna göre söz söylemez,

O, hevesine/arzusuna göre konuşmaz.

O, hevâdan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

Ve size Rabb’inin mesajını aktarırken, asla kendi arzu ve hevesinden konuşmuyor.

Hevâ’dan konuşmuyor.

O, kafadan atmıyor.

Arkadaşınız Muhammed hiçbir zaman ayetlerim hakkında kendi hevasından, kendi arzularına, kendi çıkarlarına göre konuşmaz. O size gönderdiğimiz gerçekleri okuyor. Gönderdiğimiz vahiyler dışında kafasına göre ayetler uydurabileceğine nasıl inanırsınız? Andolsun ki sizler düşünmeyen bir topluluksunuz. Muhammed size şu anda Allah’ın bana gönderdiklerini okuyorum diyorsa mutlaka doğrudur. Zaten o kendi konuşmaları için Allah’ın sözleri demez. Siz O’nun kendi sözleriyle O’na gönderdiğimiz sözleri karıştırıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki kendi sözlerine güç katmak için bunlar Allah’ın sözleridir diyor. Hayır! Asla o böyle bir şey yapamaz. O kendi sözleri için asla böyle bir şey diyemez. Elbette O’nun kendi sözleri de vardır. Ama görevlendirdiğimiz hiçbir Nebi, hiçbir Resul kendi sözleri için bunlar Allah’ın sözleridir demez, diyemez. Onun için elçimiz size bunlar Allah’ın sözleridir diyorsa mutlaka doğrudur.

Arzusundan konuşmuyor.

O, istek ve arzusuna¹ göre konuşmaz.

1 Hevâ: Nefsin kendiliğinden meylettiği arzusu, şehvetlere eğilimi, keyfe düşkünlüğü ve ilim sahibi olmadan sahibine hükmeden nefis, anlamında kullanı... Devamı..

ve ne de kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaktadır:

Zira o, arzu ve heveslerine göre konuşmuyor. 10/15-16, 27/6

ne de kafasına eseni konuşmaktadır;

3,4. O (Kur’an) ancak bir vahiydir. (Onda vahyin dışında asla hiçbir söz yoktur, Allah'tan) vahyolunur. (Sahibiniz Muhammed, biliniz ki) arzusuna uyarak, kendiliğinden hiçbir söz söylemez.

Ve O hevâ’sından da konuşmuyor.

Ve hevâdan söz söylemez.

O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor.

O heva'dan konuşmaz.

Kendi hevâsına tâbi' olarak söylemez.

O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

Kendi hevasından konuşmuyor.

O keyfine göre de konuşmaz.

O; kuruntudan, keyfinden konuşmuyor.

daħı söylemez nefsi dileginden.

Daḫı ol söylemez Ḳur’ānı nefsi dilegi‐y‐le.

O, kefi istəyəni (havadan) danışmır.

Nor doth he speak of (his own) desire.

Nor does he say (aught) of (his own) Desire.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.