20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

‘İndehâ cennetu-lme/vâ

Mev'a cenneti de yanındaydı.

Me'vâ, cennetlerden birinin adıdır. Oraya ancak peygamberlerle şehitler girer.

Ki Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır. (Cennetü’l-Me’vâ; muttakilerin, mücahitlerin ve şehitlerin son durağıdır.)

ki, Cennetü'lMe'va O'nun yanındadır.

Onun yakınındaki Cennet'ül-Me'vâ'nın yanında görmüştü.

Barınma (Me'va) cenneti onun yanındadır.

Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

(Takva sahiblerinin barınağı olan) Me'va Cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.

Orada Cennet-ül Me’va vardır.

11,12,13,14,15,16,17,18. Kalp gördüğünü yalanlamadı. O'nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail'i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü'l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me'vâ cenneti vardır. Sidre'yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

13,14,15. En son, sedir ağacının yanında, Onu başka bir kez daha görmüştü, barınak cenneti yanında idi

Me'va Cenneti (Sığınılacak bahçe) onun (Sidre'nin) yanındadır.

“Me’va Cenneti”, Hira Dağı eteklerinde bulunan, Mekkelilerin çok iyi bildiği, gelip geçen yolcuların sığındığı ve dinlendiği bir bahçe olarak bilinir.... Devamı..

13,16. Diğer bir nüzûlünde Sidretü’l Müntehâ yanında [1] cennet-i me’vânın bulundığı mahalde gördi. O ağaç gölge altında kalmışdı.

[1] Sidretü’l Müntehâ’nın şecere-i Tûbâ oldığı mervîdir.

Orada Me'va cenneti vardır.

Me’vâ cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.

Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır.

Ki yanında barınılacak cennet vardır.

Ki Cennetü'lMe'vâ onun yanındadır.

Ki Cennetül'me'vâ onun yanında

Cennetu’l-Me’vâ onun (Sidretu’l-Muntehâ’nın) yanındadır.

Onun yanında me'va cenneti¹ vardır.

1- Oturulacak bahçe. Konaklama bahçesi, dinlenme bahçesi. (Hira dağı eteklerinde bulunan ve yolcuların dinlendikleri bir bahçe olduğu söylenmektedir.)... Devamı..

ki Cennet-ül me'vâ onun yanındadır.

Ki Cennetü'l-Me'vâ onun yanındadır.

Gölgesine sığınılan (me’va) bahçesinde ki,

İnananların barınağı olan Cennet de onun yanıbaşındadır.

Sakınanların barındıkları uçmak O/nun yanındadır.

Onun yanında me’vâ bahçesi [cennetu’l-mevâ’] vardır.

Ki Cennet'ül Me'va da (müminlerin gireceği cennet) onun yanındadır.

Şehitlerin, Hesap Gününe kadar kaldığı barınma Cenneti Me’va’nın yakınındaki sınır noktasında.

Onun yanında da cennet-ül Me’vâ / Barınak cenneti vardır.

14,15. Tam sınırdaki Sedir ağacı yanında // yani tam köşkler cennetinin bulunduğu noktada.

Orada oturulacak bir bahçe vardı.

13,14,15. Yemin olsun ki bir başka inişinde onu, [cennetü’l-me’vâ] (durmaya değer bahçe)nin yanındaki [sidretü’l-müntehâ] (uzaktaki sedir ağacı)’nın yanında bir kez daha görmüştü.

13,14,15. Yemin olsun (Muhammed, Cebrail’i miraçtan) inerken yakınında Cennet’ül-Me’va’nın¹ bulunduğu Sidret’ül-Mün-teha’nın yanında ²bir defa daha gördü.³

1 Cennet’ül-Me’va; Barınılacak, oturulacak yer, içinde kalınacak cennet demektir. Hasan el-Basri’ye göre bu Cennet, mü’minlerin gireceği cennettir. Bu... Devamı..

vaad edilen bahçenin yakınında,

Onun yanındaki dinlenme bahçesinde.

vaad edilen cennetin (görüntüsü) eşliğinde,[⁴⁷⁷⁹]

[4779] “Kendisine sığındı” mânasındaki evâ’nın mastarı olan me’vâ, “sığınak, barınak, korunak, son durak” mânalarına gelir. Kelimenin yapısı gereği he... Devamı..

Ki Me'vâ cenneti onun yanındadır.

Ki onu (Cebrail’i gördüğü yerin) yanında meva bahçesi vardır.

Onun yanında ise Cennetü'l Me'vâ bulunmaktadır.

Me'va cenneti de onun yanındadır.

Ki onun yanında oturulacak bahçe vardır.

Cennetü'l Me'vâ o Sidretü'l Müntehâ'dadır.

Ahirette kalınacak Cennet de oranın yanı başındadır.

Onun yanında da Me'va bahçesi vardır.

Onun yanında da Me'vâ Cenneti vardır.(4)

(4) Yer ve Gökler Rabbinin katından gelen Kur’ân, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, büyüklüğünü ve güzelliğini hayal bile edemeyeceğimiz âlemleri, san... Devamı..

O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe.

anuñ ķatındadur me'vā uçmaġı.

Anuñ ḳatında var me’vā cenneti.

(Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan) Mə’va cənnəti onun yanındadır.

Nigh unto which is the Garden of Abode.

Near it is the Garden of Abode.(5094)

5094 The " Garden of Abode " (Jannat al-Ma'wa) lies close to the Lote-tree and, in the opinion of some authorities, is so called because the souls of ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.