9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘İndehâ cennetu-lme/vâ

Mev'a cenneti de yanındaydı.*

Ki Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır. (Cennetü’l-Me’vâ; muttakilerin, mücahitlerin ve şehitlerin son durağıdır.)

ki, Cennetü'lMe'va O'nun yanındadır.

Onun yakınındaki Cennet'ül-Me'vâ'nın yanında görmüştü.

Barınma (Me'va) cenneti onun yanındadır.

Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

(Takva sahiblerinin barınağı olan) Me'va Cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.

Orada Cennet-ül Me’va vardır.

11,12,13,14,15,16,17,18. Kalp gördüğünü yalanlamadı. O'nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail'i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü'l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me'vâ cenneti vardır. Sidre'yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

13,14,15. En son, sedir ağacının yanında, Onu başka bir kez daha görmüştü, barınak cenneti yanında idi

Me'va Cenneti (Sığınılacak bahçe) onun (Sidre'nin) yanındadır.*

13,16. Diğer bir nüzûlünde Sidretü’l Müntehâ yanında [1] cennet-i me’vânın bulundığı mahalde gördi. O ağaç gölge altında kalmışdı.*

Orada Me'va cenneti vardır.

Me’vâ cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır.

Ki yanında barınılacak cennet vardır.

Ki Cennetü'lMe'vâ onun yanındadır.

Ki Cennetül'me'vâ onun yanında

Onun yanında me'va cenneti¹ vardır.*

ki Cennet-ül me'vâ onun yanındadır.

Ki Cennetü'l-Me'vâ onun yanındadır.

Gölgesine sığınılan (me’va) bahçesinde ki,

İnananların barınağı olan Cennet de onun yanıbaşındadır.

Sakınanların barındıkları uçmak O/nun yanındadır.

Ki Cennet'ül Me'va da (müminlerin gireceği cennet) onun yanındadır.

Şehitlerin, Hesap Gününe kadar kaldığı barınma Cenneti Me’va’nın yakınındaki sınır noktasında.

Onun yanında da cennet-ül Me’vâ / Barınak cenneti vardır.

13,14,15. Yemin olsun ki bir başka inişinde onu, [cennetü’l-me’vâ] (durmaya değer bahçe)nin yanındaki [sidretü’l-müntehâ] (uzaktaki sedir ağacı)’nın yanında bir kez daha görmüştü.

13,14,15. Yemin olsun (Muhammed, Cebrail’i miraçtan) inerken yakınında Cennet’ül-Me’va’nın¹ bulunduğu Sidret’ül-Mün-teha’nın yanında ²bir defa daha gördü.³*

vaad edilen bahçenin yakınında,

Onun yanındaki dinlenme bahçesinde.

vaad edilen cennetin (görüntüsü) eşliğinde,[4779]*

Onun yanında ise Cennetü'l Me'vâ bulunmaktadır.

Me'va cenneti de onun yanındadır.

Ki onun yanında oturulacak bahçe vardır.

Ahirette kalınacak Cennet de oranın yanı başındadır.

Onun yanında da Me'va bahçesi vardır.

Onun yanında da Me'vâ Cenneti vardır.(4)*

O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe.

anuñ ķatındadur me'vā uçmaġı.

Anuñ ḳatında var me’vā cenneti.

(Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan) Mə’va cənnəti onun yanındadır.

Nigh unto which is the Garden of Abode.

Near it is the Garden of Abode.(5094)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.