6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tûr Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inne lilleżîne zalemû ‘ażâben dûne żâlike velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz zulmedenlere (süper güçlere ve hain işbirlikçilerine) bundan önce (daha dünyada iken) de bir azap vardır; (zulüm düzenleri yıkılıp rezil ve zelil edileceklerdir) . Ancak onların çoğu (gerçeği) bilmeyen (cahiller ve gafillerdir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şüphe yok ki zulmedenlere, bundan başka azap da var ve fakat çoğu bilmez.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki, yaratılış gayesi dışında yaşayanlara, öteki dünyadaki korkunç azaptan önce de sıkıntı, bunalım, kabir azabı gibi başka azaplar da vardır, ama çoğu bunun farkında değil.

Ahmet Tekin Meali

Baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zalimlere, müşriklere haksızlık edenlere, günahı, isyanı, Kur'ân'daki hükümleri inkârı alışkanlık haline getirenlere, âhiret azâbından önce korku zillet, açlık, hastalık, deprem, âfet gibi bir azap daha vardır. Fakat çokları bunun farkında değil.*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz zalimler için bundan önce de bir azap var. Ancak onların çoğu bilmiyorlar.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu bilmiyorlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki o zalimlere (kâfirlere), bundan (ahiret azabından) önce de (kabirde veya Bedir savaşında) bir azab var; fakat pek çokları bilmezler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve şüphesiz o zalimler için bundan başka bir azap daha var. Fakat çokları bilmiyorlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz, zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler.

Besim Atalay Meali (1962)

Zulmeden kimselere bundan başka azap var, pek çokları bilmezler

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Zulmedenlere, şüphesiz, bundan başka da azap vardır; fakat onların çoğu bilmezler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var.[509] Fakat onların çoğu bilmezler.*

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler.  *

Edip Yüksel Meali

Zulmedenlere bunun dışında bir ceza daha vardır, fakat çokları bilmezler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azab vardır. Fakat çokları bilmezler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler

Erhan Aktaş Meali

Zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır. Ne var ki onların çoğu, bunun bilincinde değiller.

Hasan Basri Çantay Meali

Muhakkak ki o zulmedenlere bundan evvel de bir azâb var. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve şübhesiz ki o zulmedenlere, bundan başka (dünyada da) bir azab vardır; fakat onların çoğu bilmezler.

İlyas Yorulmaz Meali

Şüphesiz ki zulmedenler için, bundan başka bir azap daha var. Fakat onların pek çoğu bunları bilmiyorlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Zalimlere bundan başka da azap vardır [⁷]. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.*

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz zulmetmekte olanlara, bundan önce de bir azap vardır; ancak onların çoğu bilmezler.

Mahmut Kısa Meali

Fakat zâlimleri, âhirette çekecekleri bu cezadan ayrı olarak, peşin olarak bu dünyada ve arkasından kabir hayatında bir ceza bekliyor; ne var ki, çokları bunun bilincinde değil.

Mehmet Okuyan Meali

Haksızlık edenlere, elbette ondan başka da azap vardır. Fakat çoğu bilmezler.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz o zâlimlere, bunun dışında da bir azap vardır. Fakat (insanların) çoğu bunu bilmiyorlar.

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki zulüm işlemeye şartlanmış olanları, [öteki dünyadaki korkunç azaptan] daha yakın bir azap beklemektedir: 27 ama çoğu bunun farkında değil.

Mustafa Çavdar Meali

Hiç kuşku yok ki bu zalimlere bundan başka yakın bir azap daha var, fakat onların hiçbiri bunu bilmiyor. 13/33-34

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve elbet kendilerine yazık edenler, bu (âhiret) azabından daha yakın bir (dünya) azabına da mahkûm olmuşlardır: fakat onların çoğu bunu kavrayamamaktalar.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve şüphe yok ki, zulmedenler için ondan mukaddem bir azab da vardır. Velâkin onların birçokları bilmezler.

Suat Yıldırım Meali

Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır; fakat onların çoğu bunu bilmezler. [32, 21]

Süleyman Ateş Meali

Zulmedenlere, bundan başka bir azab da vardır. Fakat çokları bilmezler.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Yanlış yapanlar için bundan önce bir azap daha var[*], onların çoğu bunu bilmez.*

Şaban Piriş Meali

Zalimler için bundan başka da azap vardır, fakat onların çoğu bilmezler.

Ümit Şimşek Meali

Zulmedenler için ondan önce bir azap daha vardır;(6) lâkin çoğu bilmiyor.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çokları bilmiyorlar.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ anlaruñ kim žulm eylediler 'aźābdur şundan ilerü ve lįkin eyregi anlaruñ bilmezler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Şübhəsiz ki, zalımları (kafirləri) hələ bundan başqa da (dünyada və qəbir evində) əzab gözləyir. Lakin onların əksəriyyəti (bunu) bilməz!

M. Pickthall (English)

And verily, for those who do wrong, there is a punishment beyond that. But most of them know not.

Yusuf Ali (English)

And verily, for those who do wrong, there is another punishment besides this:(5080) But most of them understand not.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.