3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inne-ddîne levâki’(un)

Ve hiç şüphesiz DİN(in hâkimiyet ve hükümranlığı, ahirette ise hesap ve ceza olayı) mutlaka vuku’ bulacaktır. (DİN’in, dünyadaki nizamı da, ahiretteki mizanı da Hakk’tır.)

Ve ceza, mutlaka olacak.

Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

Din, toplumlara hâkim, tabiî ve sosyal bir realitedir. Mutlaka hesabı sorulacak olan ilahî bir düzendir. Sorumluluk, hesap, icra ve ceza elbette vardır, kesinkes Allah'a ait, Allah adına kullanılan otorite hâkim olacaktır.

Ve şüphesiz ceza muhakkak olacaktır.

Şüphesiz din (hesap ve ceza) mutlaka gerçekleşecektir.

Ve şübhesiz ki hesab vuku bulacaktır, (herkes amelinin karşılığını görecektir.)

Ceza ve mükâfat mutlaka olacaktır.

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]*

Ceza da gelecektir!

(Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]*

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. *

Yargılama kesinlikle gerçekleşecektir.

Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.

Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir

Kuşkusuz din¹ kesinlikle gerçekleşecektir.*

Şübhesiz ki (amellere göre) ceza (ya'nî mukaabele) de elbette vaaki'dir.

Muhakkak ki dîn (amellere mükâfât ve cezâ günü) elbette vâki' (olacak)tır.

Mutlaka Din (borçların ödeneceği hesap) günü gerçekleşecektir.

Hesap ve ceza elbette vâki olacaktır.

Ceza ve mükâfat mutlaka gerçekleşecektir.

Ve ilâhî adâletin tecellî edeceği Hesap Günü, mutlaka gelecektir!
Emsalsiz bir düzen içinde gerçekleşen bu doğa olayları, her şeyin bir hikmete dayalı olarak yaratıldığına şâhitlik etmektedir. Bu düzende akıl, şuur, irâde ve dolayısıyla Allah’ın vahyine muhatap olma gibi üstün yeteneklerle donatılmış olan insanoğlu, yapıp ettikleri konusunda elbette hesaba çekilecektir.
Ama insan, bu gerçekten dâimâ yüz çevirmek istemiştir:

Gerçekten Din, elbette vaki’ olmaktadır.

Hesap da mutlaka gerçekleşecektir.

Şüphesiz hesap ve cezâ günü, mutlaka olacaktır.

ve yargılama (Günü) mutlaka gelecektir!

Hesap ve ceza günü mutlaka gerçekleşecektir. 50/20

ve Hesap (Günü) mutlaka gelecektir.

Ve muhakkak ki, ceza da herhalde vâkîdir.

İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.

Ceza muhakkak olacaktır.*

Evet, hesap verme günü gerçekleşecektir.

Ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

Hesap günü gerçekleşecektir.

Ve din, şaşmaz bir olgudur.

1-6. śavurıcılar ḥaķķı-içün śavurmaķ daħı götüriciler ḥaķķı-içün aġır yük ya'nį bulıtlar kim yaġmur götürür daħı revān olıcılar ḥaķķı-içün geñezlig-ile ya'nį gemiler daħı ķısmet eyleyiciler ḥaķķı-içün işi ya'nį rızķ firişteleri bayıķ ol va'de olınursız girçekdür daħı bayıķ yanud olıcıdur.

Cezā güni daḫı olaçaḳdur.

Haqq-hesab (əmələ görə cəza və mükafat) da labüddür!

And lo! the judgment will indeed befall.

And verily Judgment(4992) and Justice must indeed come to pass.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.