23 Haziran 2021 - 13 Zi'l-ka'de 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ ḣalaktu-lcinne vel-inse illâ liya’budûn(i)

Ben, cinnleri ve insanları ancak ve yalnız Bana ibadet etsinler (her şeyi Benden bilip, Benden isteyip, Benden beklesinler ve her konuda hükümlerimi yerine getirsinler) diye yarattım. (Evet; insanın sahip kılındığı nimet ve meziyetlerin büyüklüğü oranında da; sorumluluğu ve yükümlülükleri vardır. Çünkü insan Rabbini tanıyıp Ona ibadet ve hizmet için yaratılmıştır.)

Ve ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.*

Ve iyi bilin ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları yalnız beni ilâh tanısınlar, candan müslüman olarak bana teslim olsunlar, saygıyla bana kulluk ve ibadet etsinler, yalnızca benim şeriatıma bağlansınlar, bana boyun eğsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

Ben, cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ben, insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ve Ben, cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.[583]*

Yalnız bana tapsınlar diye insanları, cinleri yaratmışımdır

Ben görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen tüm iradeli varlıkları sadece (Beni tanıyıp bilsinler ve) Bana kulluk etsinler diye yarattım. *

Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ve ben, Cinn-ü İnsi ancak bana kulluk etsinler diye yarattım

Ben, cinni¹ ve insi¹ yalnızca bana kulluk etsinler diye yaratırım.²*

Ben cinleri de, insanları da (başka bir hikmete değil) ancak bana kulluk etsinler diye yaratdım.

(Ben) cinleri ve insanları, ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım!(1)*

Bilinmeyen ve bilinen her şeyi, bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben periyi ve insanı «— Yalnız bana ibadet [⁴] etsinler» diye yarattım,*

Ben cinleri de insanları da yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, başka bir gaye için değil, ancak Beni Rabb olarak tanımaları ve yalnızca Bana kulluk ve itaat etmeleri için yarattım. Ve bu kulluğun yararı Bana değil, bizzat kendilerine olacaktır. Öyle ya;

İnsanlar’ı ve Cinnler’i ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

Ben cinleri ve insanları, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri de insanları da sadece Bana kulluk1 etsinler diye yarattım.2*

Ve [onlara söyle:] görünmez varlıkları 37 ve insanları yalnızca [Beni tanımaları ve] Bana kulluk etmeleri için yarattım. 38

Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. 3/64, 39/64-65

Ben görünür-görünmez, bilinir-bilinmez tüm iradeli varlıkları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım.[4738]*

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. *

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları Bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.

daħı yaratmadum perrįyi daħı ādemiyi illā tā ŧapalar baña

Daḫı ben yaratmadum cinn‐ile ādem oġlanlarını, illā anlar baña ṭapmaġ‐ıçun.

Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!

I created the jinn and humankind only that they might worship Me.

I have only created(5032) Jinns and men, that they may serve Me.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.