26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ ḣalaktu-lcinne vel-inse illâ liya’budûn(i)

Ve ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

"Kulluk etsinler diye" sözünü "tanısınlar diye" tarzında tefsir edenler olmuş ve Sufiyye de ibadette şart, marifettir, yani tanımaktır, bilmektir diye... Devamı..

 Ben, cinnleri ve insanları ancak ve yalnız Bana ibadet etsinler (her şeyi Benden bilip, Benden isteyip, Benden beklesinler ve her konuda hükümlerimi yerine getirsinler) diye yarattım. (Evet; insanın sahip kılındığı nimet ve meziyetlerin büyüklüğü oranında da; sorumluluğu ve yükümlülükleri vardır. Çünkü insan Rabbini tanıyıp O’na ibadet, hizmet ve hilafet için yaratılmıştır.)

Ve iyi bilin ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları yalnız beni ilâh tanısınlar, candan müslüman olarak bana teslim olsunlar, saygıyla bana kulluk ve ibadet etsinler, yalnızca benim şeriatıma bağlansınlar, bana boyun eğsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

Ben, cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ben, insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ve Ben, cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.[583]

[583] Yaratılışın gayesi hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 298-300.

Yalnız bana tapsınlar diye insanları, cinleri yaratmışımdır

Ben görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen tüm iradeli varlıkları sadece (Beni tanıyıp bilsinler ve) Bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Bkz. 1/4, 4/36, 9/31

Ben cin ve insânları mahzâ bana ’ibâdet itsünler diyu halk itdim.

Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ve ben, Cinn-ü İnsi ancak bana kulluk etsinler diye yarattım

Ben cinleri ve insanları, (tevhid üzere) bana kulluk etsinler, diye yarattım.

Ben, cinni¹ ve insi¹ yalnızca bana kulluk etsinler diye yaratırım.²

1- Gördüğümüz- görmediğimiz, bilinen-bilinmeyen, tanınan-tanınmayan, yerli-yabancı, gelmiş geçmiş kim varsa. Kur\an cinn kavramını daha çok bilinmeyen... Devamı..

Ben cinleri de, insanları da (başka bir hikmete değil) ancak bana kulluk etsinler diye yaratdım.

(Ben) cinleri ve insanları, ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım!(1)

(1)“Bu âyet-i uzmânın (büyük âyetin) sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gāyesi; Hâlık-ı Kâinât’ı (kâinâtın yaratıcısını) tanımak ... Devamı..

Bilinen/görünen ve bilinmeyen/görünmeyen her şeyi, bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri de, insanları da ancak Bana tapsınlar diye yarattım.

Ben periyi ve insanı «— Yalnız bana ibadet [⁴] etsinler» diye yarattım,

[4] Evvelâ beni bilsinler, saniyen bana tapsınlar. Peri ile insanın müşterek ibadetleri «Tanrı'ya ta'zim, kullara şefkattir.»

Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri de insanları da yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları, başka bir gaye için değil, ancak Beni Rabb olarak tanımaları ve yalnızca Bana kulluk ve itaat etmeleri için yarattım. Ve bu kulluğun yararı Bana değil, bizzat kendilerine olacaktır. Öyle ya;

İnsanlar’ı ve Cinnler’i ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

Ben, insan ve cin sülalesini yalnız bana, kulluk etsinler diye yarattım.

Tanıdığınız tanımadığınız, bildiğiniz bilmediğiniz insanları yasalarıma uyarak bana kulluk etsinler diye yarattım. Hiçbir insanı; insanların yasalarına uyarak onlara kulluk yapsınlar, insanlara tapsınlar diye yaratmadım. Hiçbir insanı, güneşe, aya, yıldızlara, taşlara, heykellere, hayvanlara, ağaçlara, ormanlara, gökyüzüne, yeryüzüne, fırtınaya, bulutlara, yıldırımlara, şimşeklere, gök gürültüsüne tapsın, onları ilahlaştırsın diye yaratmadım. İnsan çok cahilce davranıyor. Bizim insanı yaratışımız hepsinden yücedir. Keşke düşünüp öğüt alsalar.

Ben cinleri ve insanları, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri de insanları da sadece Bana kulluk¹ etsinler diye yarattım.²

1 İbadet: Niyete göre yapılmasında sevap olan, Allah’a yakınlık ifade eden, şekil, zaman ve türü Allah ve Rasulü tarafından belirlenen kulluğu ifade e... Devamı..

Ve [onlara söyle:] görünmez varlıkları ³⁷ ve insanları yalnızca [Beni tanımaları ve] Bana kulluk etmeleri için yarattım. ³⁸

37 Cinn (“görünmez varlıklar”) terimi ile ilgili genişçe bir tartışma için bkz. Ek III. Dilbilimcilerin çoğunluğu tarafından işaret edildiği -ve yukar... Devamı..

Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. 3/64, 39/64-65

Ben görünür-görünmez, bilinir-bilinmez tüm iradeli varlıkları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım.[⁴⁷³⁸]

[4738] Çevirimiz için bkz: 6:112, not 94. (Krş: Zemahşerî). Sadece cinler ve insanlar değil, bütün varlıklar O’na boyun eğmişlerdir (Krş: 41:11 ve 55:... Devamı..

Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım!

Ben cinleri ve insanları, bana kulluk etmeleri dışında bir maksatla yaratmadım.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.

Burada Allah, Allah’tan başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri azarlayarak “Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, Bana ibadet e... Devamı..

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cin ve insi, ancak 'ibâdet itsünler içün halk itdim.

Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben cinleri ve insanları Bana kulluk etsinler diye yarattım.

Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.

daħı yaratmadum perrįyi daħı ādemiyi illā tā ŧapalar baña

Daḫı ben yaratmadum cinn‐ile ādem oġlanlarını, illā anlar baña ṭapmaġ‐ıçun.

Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!

I created the jinn and humankind only that they might worship Me.

I have only created(5032) Jinns and men, that they may serve Me.

5032 Creation is not for idle sport or play: 21:16 . Allah has a serious Purpose behind it, which, in our imperfect state, we can only express by sayi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.