3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felmukassimâti emrâ(n)

(Tabiattaki dengeli ve düzenli) İşleri paylaştıranlara (haklı ve hayırlı girişimlerde iş bölümü yapıp Allah'ın rızasına ve insanların huzuruna çalışanlara) andolsun ki;

Derken işi ayıranlara.

tüm kâinât içerisinde yaratıkların tümünün işlerini taksim edip ayarlayan güçlere andolsun ki;

Bütün ilâhî planların, kararların, icraatların envanterini çıkarıp taksim eden meleklere andolsun.

Sonra işleri paylaştıranlara andolsun ki,

Sonra iş(ler)i taksim edenlere andolsun.

Sonra işleri (kullara) bölen meleklere yemin olsun ki:

İşin idaresini taksim eden meleklere andolsun ki;

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]*

Bir işi bölüşenlere

(Hayatın nimetlerini Allah'ın) buyruğu altında paylaştıran meleklere andolsun ki,

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]*

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. *

Ve işi bölümlere ayıranlara andolsun ki

Derken bir emir taksim edenlere andolsun ki,

Derken bir emir taksim edenlere kasem olsun

Sonra işi paylaştıranlara ant olsun ki,

sonra iş bölümü yapan (melek) ler hakkı için,

3,4. Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere!

İşleri taksim edip dağıtanlara yenim olsun ki.

Yağmur işini ayıran bulutlar hakkı için [⁵],*

Sonra işi ayıranlara.

Ve yaratıklar arasında rızık işlerini bölüştüren meleklere andolsun ki;

İş / yetki Bölüştürenler’e!

İşi ayıranlara ki [*]*

İş(ler)i taksim eden (melek)lere¹ yemin olsun ki,²*

ve [hayatın nimetlerini] [Allah'ın] buyruğu altında paylaştıran! 1

İlahi emri hayata paylaştıran bu vahye andolsun ki! 38/78-68

ve emr(-i ilâhîyi hayata) paylaştıran (vahiy) şahit olsun![4702]*

Sonra (hangi) bir emri taksim eden(melek)lere andolsun ki,

Emirleri, rızıkları, yağmurları vb. şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki:

İş(ler)i taksim edenlere (rızıkları, yağmurları dağıtan güçlere) andolsun ki,

ve işi paylaştıranlar önemli olduğu gibi

İşleri taksim edenlere...

İşi bölüştürenlere.(4)*

O iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki,

1-6. śavurıcılar ḥaķķı-içün śavurmaķ daħı götüriciler ḥaķķı-içün aġır yük ya'nį bulıtlar kim yaġmur götürür daħı revān olıcılar ḥaķķı-içün geñezlig-ile ya'nį gemiler daħı ķısmet eyleyiciler ḥaķķı-içün işi ya'nį rızķ firişteleri bayıķ ol va'de olınursız girçekdür daħı bayıķ yanud olıcıdur.

Rızḳları ḳısm idici feriştehler ḥaḳḳı‐çun,

Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə and olsun ki,

And those who distribute (blessings) by command,

And those that(4990) distribute and apportion by Command;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.