8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fetevellâ biruknihi ve kâle sâhirun ev mecnûn(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Fakat o, 'bütün enaniyetiyle (siyasi yetkisine ve askeri gücüne güvenip) ' yüz çevirmişti ve: "(Bu Musa) Ya bir büyücü veya bir delidir" demişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Derken bütün kuvvetiyle dönmüştü de ya büyücü demişti, yahut da deli.

Abdullah Parlıyan Meali

O bütün ileri gelenleri ve ordusuyla birlikte yüz çevirmişti, kibirlenip, böbürlenmişti de; “Bu Musa bir büyücü veya bir deli” demişti.

Ahmet Tekin Meali

Firavun, kurmayları ve ordusuyla birlikte, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikamette yönlendirmişler, Mûsâ'nın peygamberliğine imandan yüz çevirmişler ve Mûsâ'ya: “Büyüleyerek aklı etki altına alan veya cinlere mahkûm olmuş delidir.” demişlerdi.

Ahmet Varol Meali

Ama o ordusuyla birlikte yüz çevirdi ve: "(Bu Musa) büyücü veya delidir" dedi.

Ali Bulaç Meali

Fakat o, 'bütün kişisel ve askeri gücüyle' yüz çevirdi ve: '(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir' dedi.

Ali Fikri Yavuz Meali

O, bütün ordusu ile (imandan) yüz çevirdi ve şöyle dedi: “- Bu, bir sihirbaz, yahud bir mecnundur.”

Bahaeddin Sağlam Meali

O, devlet erkânıyla beraber sırt çevirdi. Ve (Musa için) “Ya sihirbazdır veya delidir.” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Firavun ve yandaşları yüz çevirdi. Firavun, “Bu, bir büyücüdür veya delidir” dedi.

Besim Atalay Meali (1962)

Firavun ulusuna dönerek söyledi ki: «Bu, ya deli, ya büyücü!»

Cemal Külünkoğlu Meali

O ise, bütün ordusu ile (imandan) yüz çevirmiş ve (Musa hakkında) şöyle demişti: “Bu, bir sihirbaz yahut bir mecnundur.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Firavun, erkaniyle birlikte hakdan yüz çevirdi; "sihirbazdır veya delidir" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve “Bu bir büyücü veya delidir” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: «O, bir büyücüdür veya bir delidir» demişti.

Edip Yüksel Meali

Erkanıyla birlikte yüz çevirdi ve "Ya bir büyücüdür, ya da bir deli," dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında: "Bu bir sihirbazdır, ya da bir delidir." demişti.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O bütün kuvvetiyle tersine gitti: sâhir veya mecnun, dedi

Erhan Aktaş Meali

Ancak Firavun yüz çevirdi. “O bir sihirbaz veya delidir.” dedi.

Hasan Basri Çantay Meali

O, ordusiyle birlikde (îmandan) yüz çevimiş, (onun hakkında) «Ya bir sihirbazdır, yahud bir mecnundur» demişdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki (Fir'avun) bütün kuvveti (ordusu) ile (îmandan) yüz çevirdi ve (Mûsâ için): “(O) bir sihirbazdır veya bir delidir!” dedi.

İlyas Yorulmaz Meali

Firavun, gönderdiğimiz sağlam yaptırımlardan (ikna edici ayetlerden) yüz çevirerek Musa ya “Sihirbaz veya delirmiş” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Firavun erkânıyle [²] imandan yüz çevirmiş, «— Bu büyücü veya delidir» demişti.*

Kadri Çelik Meali

Fakat o, bütün (kişisel ve askeri) gücüyle yüz çevirdi ve “(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Fakat Firavun, saltanatına güvenerek bütün siyâsî ve ekonomik gücüyle Mûsâ’ya karşı koydu ve onun hakkında, Bu adam ya menfaat peşinde koşan usta bir büyücüdür, ya da cinlerin istilasına uğramış zavallı bir delidir!” dedi.

Mehmet Okuyan Meali

(Firavun), ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, “O bir büyücüdür veya bir cinlenmiştir!” demişti.

Mehmet Türk Meali

Fakat o (firavun) bütün erkânıyla birlikte haktan yüz çevirdi ve: “(Bu adam) ya bir büyücüdür ya da bir delidir.” dedi.

Muhammed Esed Meali

o zaman [Firavun] kudretinden [dolayı böbürlenerek] karşı koymuştu ve “[Bu Musa] bir büyücü veya bir delidir!” demişti;

Mustafa Çavdar Meali

Firavun bütün erkânı ile birlikte yüz çevirmiş ve bu bir sihirbaz veya deli demişti. 7/104...110, 23/45...47

Mustafa İslamoğlu Meali

Fakat o iktidarına güvenerek (Mûsa’ya) karşı çıkmış, üstelik “O, ya bir büyücü ya da bir delidir” demişti.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Fir'avun) Hemen bütün kuvvetiyle yüz çevirdi ve dedi ki: «Bir sihir edici veya bir delidir.»

Suat Yıldırım Meali

O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve “Mûsâ, ya bir büyücü, ya da bir delidir! ” dedi.

Süleyman Ateş Meali

(Fir'avn ona) Yanını çevirdi ve: "Bu, ya büyücü veya cinlidir" dedi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Firavun ve çevresi ona yakınlık göstermedi: “Ya büyücü, ya da cinlerin etkisine girmiş biri” dediler.

Şaban Piriş Meali

Firavun, askerlerine güvenerek yüz çevirmiş ve:-Bu ya bir sihirbaz veya bir delidir, demişti.

Ümit Şimşek Meali

Firavun ise ordusuyla birlikte yüz çevirdi ve “Bu ya büyücü, ya da delinin biri” dedi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlarıyla birlikte yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Bir büyücü yahut mecnun."

Eski Anadolu Türkçesi

pes yüz döndürdi ķavmı-y-ıla daħı eyitti “cādūdur yā delüdür.”

Bunyadov-Memmedeliyev

O, bütün ə’yanları (və qoşunu) ilə birlikdə (imandan) üz döndərib (Musa barəsində): “Bu sehrbazdır, yaxud da dəlidir!” – demişdi.

M. Pickthall (English)

But he withdrew (confiding) in his might, and said: A wizard or a madman.

Yusuf Ali (English)

But (Pharaoh) turned back with his Chiefs, and said, "A sorcerer, or one possessed!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.