14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâlû keżâliki kâle rabbuk(i)(s) innehu huve-lhakîmu-l’alîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Dediler ki: "Evet öyledir. (Bunu) Senin Rabbin söylemiştir. Çünkü O, Hüküm ve Hikmet sahibidir, Bilendir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlar, bu, böyle dediler, Rabbin böyle dedi; şüphe yok ki o, bir hüküm ve hikmet sahibidir ki her şeyi bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar da: “Bu böyledir, Rabbin böyle buyurdu ve şüphesiz Rabbin, herşeyi yerli yerince yapandır ve herşeyi bilendir” dediler.

Ahmet Tekin Meali

Misafirler: “- Sana bilge bir oğul müjdesi Rabbinin buyruğudur. O, hikmet sahibi ve hükümrandır, her şeyi bilir.” dediler.

Ahmet Varol Meali

"Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler.

Ali Bulaç Meali

Dediler ki: 'Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlar dediler ki: “- İş, sana dediğimiz gibidir. Bunu Rabbin buyurdu. Şübhesiz ki O, Hakîm'dir, Alîm'dir.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar: “Böyle olacaktır. Rabbin böyle buyurmuştur. Şüphesiz O, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Dediler ki: “Evet bu böyledir. Rabbin bunu buyurdu. Çünkü O'nun her işinde hikmet vardır ve her şeyi en iyi bilir.”

Besim Atalay Meali (1962)

Dediler ki: «Tanrın böyle buyurdu, O bilgedir, O bilgin !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu (takdir etti). Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Melekler: "Bu böyledir, Rabbin söylemiştir; doğrusu O, Hakim olandır, bilendir" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.”

Diyanet Vakfı Meali

Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler.  *

Edip Yüksel Meali

Dediler ki, "Rabbin böyle söylemiştir. O Bilgedir, Bilendir."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Misafir melekler: "Evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten O hüküm ve hikmet sahibidir. Herşeyi hakkıyla bilir." dediler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Dediler: öyle Rabbın buyurdu, şübhesiz alîm o, hakîm o

Erhan Aktaş Meali

“Senin Rabb'inin buyurduğu şey işte budur.” dediler. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Onlar «öyledir. Fakat (bunu) Rabbin buyurdu. Çünkü O, asıl hukûm ve hikmet saahibi olan, (herşey'i) hakkıyle bilen odur» dediler.

Hayrat Neşriyat Meali

(Onlar:) “Bu böyledir; (bunu) Rabbin buyurdu. Şübhe yok ki, Hakîm (her işi hikmetli olan), Alîm (herşeyi hakkıyla bilen) ancak O'dur” dediler.

İlyas Yorulmaz Meali

Misafirler “Rabbin böyle söyledi. Elbette ki her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilen O dur” dediler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar «— Rabbin böyle buyurdu. Çünkü O, her fiilinde hakim, her bir şeye hakkıyle âlimdir» dediler.

Kadri Çelik Meali

Dediler ki: “Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hikmet sahibi olandır, bilendir.”

Mahmut Kısa Meali

Melekler, “Elbette!” dediler, “Çünkü Rabb’in böyle buyurdu. Unutma ki Rabb’in, sonsuz hikmet ve ilim sahibidir.”

Mehmet Türk Meali

Onlar da: “Orası öyle ama senin Rabbin, böyle buyurdu. Çünkü O bilenin, hüküm (ve hikmet) sahibi olanın tâ kendisidir.” dediler.

Muhammed Esed Meali

Onlar: “Rabbin böyle buyurdu; ve şüphesiz yalnız O'dur hikmet sahibi olan, her şeyi bilen!” dediler.

Mustafa Çavdar Meali

Misafirler: -Evet, aynen öyle. Çünkü Rabbin böyle takdir buyurdu, şüphesiz O, her şeyi yerli yerince yapan ve her şeyi bilendir, dediler. 11/69...82, 15/51...77

Mustafa İslamoğlu Meali

“Öyle!..” dediler, “Rabbin buyurdu: şüphesiz O var ya, hikmet sahibi, her şeyi bilen O işte!”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Dediler ki: «Öylecedir.» Rabbin buyurdu. Şüphe yok ki hakîm, alîm olan O'dur.

Suat Yıldırım Meali

Onlar, hanımına: “Evet, Rabbin böyle buyurdu, dediler. O, tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir. ”

Süleyman Ateş Meali

Dediler ki: "Rabbin böyle dedi. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir."

Süleymaniye Vakfı Meali

“Aynen öyle; bunu Rabbin (Sahibin) söyledi” dediler. “O, doğru kararlar veren ve her şeyi bilendir”

Şaban Piriş Meali

-Rabbin böyle buyurdu. Muhakkak ki O, hakimdir, alimdir.

Ümit Şimşek Meali

“Rabbin böyle buyurdu,” dediler. “Şüphe yok ki Onun her işi hikmet iledir; O herşeyi bilir.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dediler ki: "Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi O'dur, en iyisini bilen de O'dur.

Eski Anadolu Türkçesi

eyittiler “ancılayın eyitti çalabuñ bayıķ ol oldur dürüst işlü dürüst sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar: “Sənin Rəbbin belə buyurmuşdur. Şübhəsiz ki, O, hikmət sahibidir, (hər şeyi) biləndir!” – dedilər.

M. Pickthall (English)

They said: Even so saith thy Lord. Lo! He is the Wise, the Knower.

Yusuf Ali (English)

They said, "Even so(5010) has thy Lord spoken: and He is full of Wisdom and Knowledge."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.